Kursus

Økonomistyring for offentlige ledere

Styrk dit ledelsesmæssige handlerum, når du har styr på økonomien.

Startdato og varighed

24. september 2018
3 dage

Tid og sted

09:00
København Ø

Pris

12.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder eller chef, og du har budgetansvar for fx et eller flere drifts-, fag- eller serviceområder i staten, i en region eller i en kommune.

Du kan også være projektleder med budgetansvar for et stort, flerårigt projekt. 

På kurset får du:

  • En indføring i grundlæggende principper og vilkår for økonomistyring i det offentlige
  • Forståelse for forskellige behov ved budgetlægning og opfølgning i organisationen
  • Et styrket fundament for strategiske ledelsesbeslutninger gennem bedre analyser 
  • Praktisk introduktion til god driftsledelse i samspil med strategisk ledelse
  • Redskaber til at udarbejde effektfuldt ledelsesinformationsmateriale til relevante aktører i din organisation

Kursets indhold

Kurset tager udgangspunkt i den offentlige økonomis rammebetingelser og vilkår, som definerer dit arbejde ved økonomistyring, budgetlægning, udvikling af ledelsesinformation og behovet for strategisk ledelse. Du får et godt overblik over, hvordan de økonomiske muligheder og begrænsninger påvirker dit ledelsesmæssige handlerum. 

Program

Hvem underviser?

Mikkel Munk Wammen Nielsen

Mikkel Munk Wammen Nielsen
Manager i revisions- og konsulenthuset PwC

Mikkel har gennem en årrække været seniorrådgiver i flere store konsulenthuse, hvor han har arbejdet med offentlige organisationers udvikling af økonomistyring og strategisk ledelse. Tidligere har han arbejdet både i statslige og kommunale organisationer med fokus på økonomistyring, budgetarbejde og politisk betjening.

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, gruppeøvelser på baggrund af gennemgået stof og dialog i plenum, hvor du kan bringe egne udfordringer op til diskussion med de øvrige deltagere.

Mellem de første to kursusdage og den tredje kursusdag har du cirka 14 dage til at reflektere over de første dages input og afprøve elementer i praksis.

Inden dag 3 løser du en hjemmeopgave med fokus på omkostninger og beregninger af disse, og du fremlægger et kort oplæg om din opgave. Du må derfor påregne at bruge ressourcer på at løse opgaven i perioden inden tredje kursusdag.

Pris og praktisk info

Typiske spørgsmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle