]]>

Kursus

Økonomistyring for offentlige ledere

Styrk dit ledelsesmæssige handlerum, når du har styr på økonomien.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder eller chef, og du har budgetansvar for fx et eller flere drifts-, fag- eller serviceområder i staten, i en region eller i en kommune.

Du kan også være projektleder med budgetansvar for et stort, flerårigt projekt. 

På kurset får du:

  • en indføring i grundlæggende principper og vilkår for økonomistyring i det offentlige
  • forståelse for forskellige behov ved budgetlægning og opfølgning i organisationen
  • et styrket fundament for strategiske ledelsesbeslutninger gennem bedre analyser 
  • praktisk introduktion til god driftsledelse i samspil med strategisk ledelse
  • redskaber til at udarbejde effektfuldt ledelsesinformationsmateriale til relevante aktører i din organisation.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset tager udgangspunkt i den offentlige økonomis rammebetingelser og vilkår, som definerer dit arbejde ved økonomistyring, budgetlægning, udvikling af ledelsesinformation og behovet for strategisk ledelse. Du får et godt overblik over, hvordan de økonomiske muligheder og begrænsninger påvirker dit ledelsesmæssige handlerum. 

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, gruppeøvelser på baggrund af gennemgået stof og dialog i plenum, hvor du kan bringe egne udfordringer op til diskussion med de øvrige deltagere.

Mellem de første to kursusdage og den tredje kursusdag har du cirka 14 dage til at reflektere over de første dages input og afprøve elementer i praksis.

Inden dag 3 løser du en hjemmeopgave med fokus på omkostninger og beregninger af disse, og du fremlægger et kort oplæg om din opgave. Du må derfor påregne at bruge ressourcer på at løse opgaven i perioden inden tredje kursusdag.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Se alle