]]>

Arrangement

Årsmøde og oplæg om virtuelle forhandlinger

Kom til årsmøde i Branchenetværk for ansatte i lønmodtagerorganisationer, og hør et oplæg om virtuelle forhandlinger af forhandlingschef Nicolai Robinson.

Hvad handler arrangementet om?

Inden årsmødet i Branchenetværk Løn går i gang holder forhandlingschef hos Danske Fysioterapeuter Nicolai Robinson et oplæg om virtuelle forhandlinger både med hensyn til forskelle og ligheder med traditionelle forhandlinger og i forhold til de særlige udfordringer med virtuelle forhandlinger på arbejdsmarkedet.

Vi ser på:

  • De særlige udfordringer med virtuelle forhandlinger på arbejdsmarkedet.
  • Forhandlinger i delegationer og ved individuelle sager (fx afskedigelsessager).
  • Do's and don't.

Nicolai har dels en bred baggrund som forhandlingschef i Danske Fysioterapeuter - en mellemstor organisation med både offentligt ansatte og privatansatte. Dels arbejder han privat i rammerne af FORHANDLING.NET med forhandlinger på et struktureret og vidensbaseret grundlag.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse (halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år)
  • Eventuelt

Bemærk: Forslag og indstillinger til punkt 4: Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøfs sekretariat i hænde senest 3 uger før årsmødet.

Arrangementet er udelukkende for medlemmer ansat i Lønmodtagerorganisationer.

Deltag fysisk eller online

Du kan deltage fysisk eller være med, når vi sender online på zoom. Tilmeld dig online arrangementet: 'Årsmøde og oplæg om virtuelle forhandlinger - online'.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle