]]>

Arrangement

Årsmøde og oplæg om virtuelle forhandlinger - online

Kom til årsmøde i Branchenetværk for ansatte i lønmodtagerorganisationer, og et oplæg om virtuelle forhandlinger af forhandlingschef Nicolai Robinson.

Hvad handler arrangementet om?

Inden årsmødet i Branchenetværk Løn går i gang holder forhandlingschef hos Danske Fysioterapeuter Nicolai Robinson et oplæg om virtuelle forhandlinger både med hensyn til forskelle og ligheder med traditionelle forhandlinger og i forhold til de særlige udfordringer med virtuelle forhandlinger på arbejdsmarkedet.

Vi ser på:

 • De særlige udfordringer med virtuelle forhandlinger på arbejdsmarkedet.
 • Forhandlinger i delegationer og ved individuelle sager (fx afskedigelsessager).
 • Do's and don't.

Nicolai har dels en bred baggrund som forhandlingschef i Danske Fysioterapeuter - en mellemstor organisation med både offentligt ansatte og privatansatte. Dels arbejder han privat i rammerne af FORHANDLING.NET med forhandlinger på et struktureret og vidensbaseret grundlag.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse (halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år)
 • Eventuelt

Bemærk: Forslag og indstillinger til punkt 4: Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøfs sekretariat i hænde senest 3 uger før årsmødet.

Arrangementet er udelukkende for medlemmer ansat i Lønmodtagerorganisationer.

Deltag fysisk eller online

Du kan deltage fysisk eller være med, når vi sender online på zoom. Tilmeld dig det fysiske arrangement: 'Årsmøde og oplæg om virtuelle forhandlinger'.

Praktiske informationer:

 • Mødet vil foregå via videotjenesten Zoom.
 • Dagen før får du tilsendt et link og nærmere information om online-arrangementet.
 • En time før arrangementet får du en sms med link og nærmere information om online-arrangementet.
 • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.
 • Du behøver ikke webcam på dette online-arrangement.
 • Du får brug for dine højtalere, vi anbefaler headset.
 • Du kan stille spørgsmål via en Q&A-funktion.
 • Der er lydtjek 5 minutter, før vi begynder - og kan du høre musik, er du klar.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle