]]>

Arrangement

Årsmøde i Branchenetværk Løn 2018

Branchenetværk for ansatte i lønmodtagerorganisationer afholder årsmøde den 23. maj. I år har vi valgt at supplere den formelle del med et oplæg af Janne Gleerup om psykisk arbejdsmiljø. Oplægget tager udgangspunkt i politisk styrede organisationer. Traditionen tro vil der være lidt godt til ganen og netværksgenet.

Hvad handler arrangementet om?

Branchenetværk for ansatte i lønmodtagerorganisationer (herunder pensions- og A-kasser) i daglig tale Branchenetværk Løn afholder årsmøde den 23. maj.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse (halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år)
6. Eventuelt.

Bemærk: Forslag og indstillinger til punkt 4: Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøfs sekretariat i hænde senest 3 uger før årsmødet.

I år har vi valgt at supplere den formelle del med et oplæg af Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet, cand.mag og ph.d.
 
Et godt arbejdsmiljø i en politisk styret organisation?

Et presset arbejdsmiljø findes i mange moderne organisationer, og udfordringen bliver ikke mindre, hvis man arbejder i en politisk styret organisation som for eksempel en faglig organisation. Her skal ansatte ud over at være del af et internt arbejdsplads fællesskab, også spille sammen med forskellige typer af politisk valgte, som kan være mere eller mindre integrerede i den organisatoriske dagligdag. Hertil kommer samspillet med medlemmer, som skal serviceres efter skiftende politiske mål.

I foredraget sættes der spot på, hvordan man som medarbejder i et sådant komplekst landskab kan beskytte og udvikle arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Vi glæder os til et spændende oplæg og efterfølgende debat.

Traditionen tro vil der være lidt godt til ganen og netværksgenet i løbet af arrangementet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle