]]>

Arrangement

Årets mentordag 'Hjernen på overarbejde'

Vær med, når Vibeke Lunding-Gregersen gør os klogere på, hvad vores gamle urhjerne udsættes for i det moderne arbejdsliv og hvordan du som mentor kan inspirere til compassion.

Workshop

Hvad handler arrangementet om?

Med udgangspunkt i den storsælgende bog 'Hjernen på overarbejde – derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund', præsenterer Vibeke Lunding-Gregersen årsagerne til og konsekvenserne af ubalance i menneskehjernen.

I oplægget sættes der spørgsmålstegn ved, om:

  • den måde, vi sammen har indrettet vores moderne samfund og (arbejds)liv på, er holdbar?
  • vi er nået dertil, hvor den menneskelige hjerne ikke længere kan følge med?
  • vi kan blive ved med ukritisk at optimere, udvikle og forandre?

Vibeke beskriver med udgangspunkt i videnskabelige data, hvordan compassion er en unik menneskelig egenskab, der giver os en naturlig vej til at skabe trivsel, bæredygtig performance og psykologisk tryghed.

Du introduceres desuden for enkelte let tilgængelige gode råd og strategier til at give hjernen bedre arbejdsbetingelser og implementere compassion i dagligdagen. Sammen og hver for sig.

På arrangementet får du:

  • indsigt i den gamle menneskehjerne – og dens betydning i det moderne arbejdsliv
  • viden om den evolutionære vinderstrategi compassion – baseret på den nyeste forskning
  • konkrete strategier, som kan implementeres med det samme – både for dig selv og din mentee
  • forståelse for nødvendigheden af at ændre vores tilgang til high performance
  • ideer til, hvordan du kan inspirere andr til self compassion og bidrage til at skabe mere psykologisk tryghed og sunde relationer.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle