]]>

Arrangement

Årets mentordag 2018: Should I stay or go?

Vi oplever i større og større grad at de mentees vi ser, er nysgerrige på hvordan det er at arbejde i en anden branche eller en anden sektor. Derfor har årets mentordag i Aarhus fokus på mentees med jobskiftedilemmaer.

Hvad handler arrangementet om?

I år har vi inviteret Claus Bjørnelund, chefkonsulent i Forsvaret, medejer af Resilient People Aps., psykoterapeut, Master of Disaster m.m. til at lave en spændende workshop, der sætter spot på dilemmaer og behov for jobskifte. Claus er en rutineret og levende underviser, der trækker på en solid erfaring med menneskelige udviklingsprocesser, coaching og psykoterapi. Mød ham i denne lille video, hvor han fortæller mere om, hvad I kommer ind på, i løbet af aftenen.

På workshoppen præsenterer Claus Bjørnelund en metode og nogle redskaber, som du kan anvende sammen med din mentee til at skabe større afklaring omkring en latent trang eller lyst til et jobskifte.

  • Måske handler det om, at mentee oplever at karrieren er stagneret?
  • Eller handler det måske om, at arbejdsopgaverne ikke er til strækkeligt udfordrende, ambitionerne ikke står mål med den nuværende stilling og karrierevej, eller mangel på trivsel og anerkendelse?

Vi arbejder ud fra 4 real life cases og 4 afklaringskort, der på en befordrende måde vil udfordre mentees tanker, så en beslutning om eventuel jobskifte kan træffes på en mere kvalificeret baggrund.

Vi skal arbejde med

  • at kvalificere mentees "tankemylder"
  • at identificere temaer i mentees dilemmaer
  • at indkredse, hvad der driver mentee
  • at hjælpe mentee med at reducere kompleksiteten
  • måske endda at kunne hjælpe mentee med at frem mod en beslutning.

Efter workshoppen byder vi på god middag og hyggeligt samvær.

Program

16:30 - Dørene åbnes

17.00 - Velkomst ved Djøfs Mentorteam

17.30 - Workshop del 1 med Claus Bjørnelund                  

18:30 - Kort pause

18:45 - Workshop del 2

19.45 - Kort pause

20.00 - Middag

21.30 - Tak for i aften og tak for indsatsen i det forgangne år

 

Vi glæder os til at se dig.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle