]]> ]]>

Djøf

Obligatorisk efteruddannelse for advokater

Din obligatoriske efteruddannelse behøver ikke bestå af jurakurser alene. Vælg blandt Djøfs mange kurser, og gør gerne brug af vores gratis rådgivning.

Regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater

Alle advokater og advokatfuldmægtige er underlagt regler om obligatorisk efteruddannelse. Djøfs kurser og uddannelser opfylder de formelle betingelser i bekendtgørelsen § 3 om advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse. Læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse.

Bemærk, at du selv skal vurdere, om de kurser, du vælger som efteruddannelse, har generel betydning for advokaterhvervet, eller om de har konkret betydning for varetagelsen af dine opgaver som advokat eller advokatfuldmægtig.

Vælg et kursus hos Djøf

Djøfs kurser og uddannelser opfylder betingelserne i bekendtgørelsen § 3 om advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse.

  • Alle undervisningsforløb udgør mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed.
  • Du kan altid se et kursusprogram med en målbeskrivelse af undervisningen.
  • Underviserene er blandt de bedste faglige eksperter inden for det pågældende felt
  • Du får altid udleveret et kursusbevis, som dokumenterer din deltagelse og dit udbytte.

Når du har brug for jura

Djøf har et af markedets største udbud af jurakurser. Du kan vælge kurser inden for:

På Djøfs jurakurser fremgår det, hvor mange kursuslektioner hvert kursus giver, og du får automatisk dokumentation i forbindelse med din deltagelse på kurset.

Når du har brug for andet end jura

Det er en selvfølge, at du som advokat kender din jura og løbende opdaterer den. Men du skal også have anden viden og andre kompetencer end de juridiske. Djøf tilbyder dig et rigt udvalg af kurser inden for:

Deltager du i ikke-juridiske undervisningsforløb, kan du til enhver tid få et kursusbevis som dokumentation for din efteruddannelse.

Har du svært ved at opfylde kravet om 54 lektioner?

Mange advokater har svært ved at opfylde kravet om 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse. Årsagerne kan fx være, at de ikke kan:

  • finde tid til efteruddannelse i en presset hverdag
  • nå det inden periodens udløb
  • overskue, hvad der er det rette kursus
  • finde relevante kurser på specialistniveau.

Få gratis rådgivning

Djøf har et dybdegående kendskab til advokatbranchen - ikke mindst igennem de mange advokater, der er medlem af Djøf, og igennem mange års samarbejde med Danske Advokater.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker sparring om det rigtige valg af kurser og uddannelser, er du velkommen til at kontakte videnudviklingschef, cand.jur. David Kiertzner på 33 95 98 51 eller dki@djoef.dk