]]>

Djøf

Obligatorisk efteruddannelse for advokater

Få gratis rådgivning inden du vælger dit næste kursus til din obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Du kan også tage andet end jurakurser – vælg blandt Djøfs mange kurser og uddannelser.

Få gratis rådgivning

Er du i tvivl, om et kursus eller en uddannelse har konkret betydning for varetagelsen af dine opgaver som advokat eller advokatfuldmægtig?

Få sparring og vejledning af videnudviklingschef David Kiertzner, inden du vælger dit næste kursus eller din næste uddannelse som en del af din obligatoriske efteruddannelse.

Når du sparrer med David, trækker han på sin mangeårige viden om juristers faglighed og udfordringer og sin erfaring som advokat, embedsmand og rådgiver. Djøf har et dybdegående kendskab til advokatbranchen – ikke mindst igennem de mange advokater, der er medlem af Djøf Advokat, og igennem mange års samarbejde med Danske Advokater.

Kontakt David Kiertzner på 33 95 98 51 eller dki@djoef.dk

Vælg et kursus hos Djøf

Når du har brug for jura

Djøf har et af markedets største udbud af jurakurser målrettet jurister. Du kan vælge kurser inden for:

På hvert kursus fremgår det, hvor mange kursuslektioner det giver i forhold til din obligatoriske efteruddannelse. Du får automatisk dokumentation i forbindelse med din deltagelse på kurset.

Når du har brug for andet end jura

Det er en selvfølge, at du som advokat kender din jura og løbende opdaterer din viden. Men du skal også have andre kompetencer end de juridiske. Djøf tilbyder dig et rigt udvalg af kurser inden for:

Deltager du i ikke-juridiske undervisningsforløb, kan du til enhver tid få et kursusbevis som dokumentation for din efteruddannelse, som opfylder de formelle betingelser for kursusbeviser for obligatorisk efteruddannelse.

Regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater

Vær opmærksom på, at kriteriet for at få godkendt ikke-juridiske kurser som obligatorisk efteruddannelse er, at kurset ud fra dine arbejdsopgaver og personlige forudsætninger kan anses for at bidrage til at højne dine ydelser til klienten. Er du i tvivl, kan du få forhåndsgodkendt dit kursus.

Læs mere om obligatorisk efteruddannelse hos Advokatsamfundet.