Djøf

Obligatorisk efteruddannelse for advokater

Brug dine lektioner kreativt - få komplekse kompetencer.

Regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater

Fra og med 2008 er alle advokater og advokatfuldmægtige underlagt regler om obligatorisk efteruddannelse. Alle Djøfs kurser og uddannelser opfylder betingelserne i bekendtgørelsen § 3 om advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse.

Læs mere om bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse for advokater:

Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse

Justitsministeriets bekendtgørelse om efteruddannelse til advokater og advokatfuldmægtige

Den enkelte advokat eller advokatfuldmægtig skal selv tage stilling til om efteruddannelsen har betydning for advokaterhvervet. 

Har du svært ved at opfylde kravet om 54 lektioner?

Mange advokater har svært ved at opfylde kravet om 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse. Årsagerne er blandt andet:

  • Det er svært at finde tid til efteruddannelse i en presset hverdag.
  • Kommer du sent i gang, kan det være svært at nå inden periodens udløb.
  • ”Kursus-junglen” er svær at overskue - hvad er det rette kursus for mig?
  • Jeg er specialist - der er ikke relevante kurser for mig på mit niveau.

Djøf gør det lettere for dig

1. Djøfs kurser opfylder betingelserne til efteruddannelse for advokater

Alle Djøfs kurser og uddannelser opfylder betingelserne i bekendtgørelsen § 3 om advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse. Dokumentationen for deltagelse på kurserne giver den nødvendige information. Og deltager du i ikke-juridiske undervisningsforløb af betydning for advokaterhvervet, har du også mulighed for at få et kursusbevis.

2. Markedets største udbud af jurakurser

Djøf har et af markedets største udbud af jurakurser. Vi tilbyder blandt andet kurser inden for:

På Djøfs jurakurser fremgår det, hvor mange kursuslektioner hvert kursus giver, og du får automatisk dokumentation i forbindelse med din deltagelse på kurset.

3.  Et bredt udvalg af kurser – for dig der vil mere end jura

At en advokat skal kende sin jura og løbende opdateres er en selvfølge. Men en advokat skal også have anden viden og andre kompetencer end de juridiske. Djøf tilbyder dig et rigt udvalg af kurser inden for:

Der er mange muligheder. Også for advokater. Ved henvendelse kan du til enhver tid få dokumentation for efteruddannelse i form af et kursusbevis.

4. Djøf har et bredt kendskab til din funktion

Hos Djøf har vi et dybdegående kendskab til advokatbranchen og dens behov - ikke mindst igennem de mange advokater, der er medlem af Djøf, men også igennem mange års samarbejde med Danske Advokater.

5. Få gratis rådgivning

Hvis du har spørgsmål eller ønsker sparring om det rigtige valg af kurser og uddannelser, er du velkommen til at kontakte videnudviklingschef, cand.jur. David Kiertzner på tlf. 33 95 98 51 eller mail dki@djoef.dk

Djøfbladet

Djøfer vinder sag om dagpenge efter fyring

Både Ankestyrelsen og byretten mente, at Erik Fraas selv var skyld i, at han blev fyret. Fire år senere har Østre Landsret nu ændret afgørelsen. Sagen er principiel, og fremover vil færre formentlig få dagpengekarantæne efter en fyring.

Privatfoto
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent