]]>

Djøf

Forhandleruddannelsen - bliv eksamineret forhandler

Et intensivt træningsforløb med erfarne undervisere, der selv arbejder med professionel forhandling.

Hvorfor skal jeg vælge en forhandleruddannelse?

Vi forhandler hele tiden. Nogle forhandlinger er vi opmærksomme på, mens andre finder sted, uden at vi opdager dem. Måske undlader vi at indlede en forhandling, fordi vi ikke ser muligheden.

Du får prøvet dig selv af hele vejen rundt og bliver en mere sikker og stærk forhandler. Med et samlet forløb får du løbende feedback fra undervisere, som følger dig hele vejen og kan se din udvikling. Med en eksamen får du en evaluering af, hvor du står som professionel forhandler, og hvor dit fremtidige potentiale som forhandler kan plejes.

Med en forhandleruddannelse er du rustet til alle typer af professionelle forhandlinger, at kunne planlægge og gennemføre dem med et bedre forhandlingsresultat og samtidig bevare og udbygge en god relation til din modpart.

Uddannelsen giver dig både et sikkert teoretisk afsæt, såvel som et direkte anvendeligt sæt af forhandlingsredskaber, som du umiddelbart kan bruge i dine egne forhandlinger. Du trænes i at sætte dine erfaringer i system og sætte ord på, hvorfor noget virker, og hvordan det så i givet fald bedst kan bruges igen i andre situationer.

Uddannelsen bygger på seneste teori fra Program on Negotiation (PON) fra Harvard Law School.

Uddannelsens opbygning

Forhandleruddannelsen består af

  • 1 grundmodul
  • 1 overbygningsmodul
  • 1 eksamen

Vi anbefaler, at du starter med grundmodulet, men hvis du har et teoretisk fundament fra før, kan du starte direkte med et af de to overbygningsmoduler.

 

forhandleruddannelsen

Du bestemmer selv tempoet - så længe du gennemfører eksamensmodulet inden for 2 år efter dit valgte overbygningsmodul. Du kan tilmelde dig et modul ad gangen, eller du kan vælge at tilmelde dig hele uddannelsen på én gang.

Hvorfor skal jeg vælge Djøfs forhandleruddannelse?

Når du tager din forhandleruddannelse gennem Djøf, er du sikker på, at rammerne er i orden. Lige fra lokaler og læringsmiljø til indhold og undervisere.

Indholdet er udviklet med det for øje at føre dig fra A til Z i de forhandlinger, vi ved, du kommer i berøring med i dit arbejde. Vores uddannelse sigter mod alle typer af forhandlinger, politiske, køb og salg, kontrakter, organisationsændringer mv. Fordi vi ved, at mange arbejder med forhandlinger i arbejdsforhold, har vi udviklet et særskilt overbygningsmodul med det som indhold. 

Vores undervisere er fagligt velfunderede og aktive forhandlere. Deres baggrund og erfaring gør, at de kender de forhandlingssituationer, du indgår i, og de typer forhandlingsmodparter, du møder. Vi er din garanti for situationstilpasset viden og træning hele vejen igennem.

På uddannelsen møder du ligesindede, som sidder med mange af de samme udfordringer, som du gør. Et netværk du erfaringsmæssigt kan bruge under og efter uddannelsen.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.