]]>

Djøf

Når digitale kompetencer er vitale kompetencer

Vi skal ikke alle være tekniske specialister. Men du skal have indsigt i, hvordan du arbejder med og omkring teknologi, og hvordan du skaber samspil digitalt og relationelt. Her kan du få overblik over forskellige digitale kompetencer og finde relevante kurser.

Digitalisering – mulighed eller begrænsning?

Måske ser du digitalisering og teknologi som et væld af nye muligheder. Dit arbejde bliver nemmere, fordi du har digitale løsninger til at hjælpe dig med at løse dine opgaver og nå organisationens mål.

Måske ser du digitalisering som en begrænsning eller forhindring, hvor systemer og it-procedurer gør det unødigt kompliceret at løse dine opgaver frem for at gøre det lettere.

Uanset hvordan du ser på digitalisering og teknologi, kommer du ikke uden om at forholde dig til dine digitale kompetencer. De er efterspurgte i alle organisationer fra top til bund.

Heldigvis skal vi ikke kunne det samme alle sammen, og vi skal ikke kunne alt. Der er brug for mange forskellige kompetencer, når en organisation udvikler nye digitale løsninger.

Her har vi samlet inspiration til kompetenceudvikling, der særligt understøtter digitalt arbejde og digital udvikling.

Bliv klædt på til at forstå, håndtere og udnytte de muligheder og forandringer, digitaliseringen fører med sig på din arbejdsplads.

Dine digitale kompetencer – hvad og hvorfor

Digitale kompetencer er ikke begrænset til tekniske færdigheder og it-faglighed. De rummer også alt det uden om teknikken.

Digitale strategier og målsætninger. Ledelse af digitale projekter og forandringer. Viden om forretningsmodeller, arbejdsgange og produkter. Tværgående samarbejde og forhandlinger. Valg af arbejdsmetoder og projektmodeller. Og meget mere.

Overordnet kan digitale kompetencer inddeles i tre kategorier:  

 • Mindset.
 • Specifikke digitale kompetencer.
 • Relationelle kompetencer.

Du skal ikke kunne det hele, men din organisation skal have alle kompetencer til rådighed for at få succes.

Her er vores bud på, hvad du skal fokusere på, når du skal udvikle dine digitale kompetencer.

Udvid dit mindset med en digital forståelse

Den digitale verden bliver kun større og mere mangfoldig. Derfor skal du løbende berige dit digitale mindset med ny viden og udvide dit digitale begrebsunivers.

Du skal have blik for, hvad der er på spil i den digitale udvikling globalt, og hvordan forskellige fagligheder spiller sammen i fx en digital transformation.

Du kan med fordel sætte dig ind i, hvordan nye digitale løsninger virker, og hvilke nye muligheder de giver.

Med et overordnet indblik kan du langt lettere give kvalificeret modspil og sparring, fx når du er med i digitale projekter som fx projektleder eller repræsentant for forretningen, når du bidrager til digital udvikling eller giver ærlig brugerfeedback på nye løsninger, og når du rådgiver eksterne kunder eller forhandler med leverandører.

Forstå organisationens teknologi, data og udviklingsmetoder

Det betyder, at du skal sætte dig ind i de teknologier, som ligger bag din organisations digitale systemer og løsninger.

Du skal ikke være teknisk ekspert, men det giver dig en masse fordele, hvis du overordnet forstår, hvordan en teknologi virker, hvilke muligheder og begrænsninger den har, og hvordan den spiller sammen med brugere af teknologien, både andre systemer og mennesker.

Data er guld i vores digitale tidsalder.

Derfor er arbejdet med data utrolig centralt for enhver arbejdsplads. Indsigt i, hvordan du skaber, håndterer, bearbejder og bruger data, er vitale og værdifulde kompetencer.

Og så kan du næsten ikke sige digital uden at sige agil. De agile principper og digital udvikling hænger ofte sammen som ærtehalm.

Uanset hvilken rolle du har i et digitalt projekt, er det nyttigt at forstå den agile tankegang og de agile metoder. Også selvom I ikke følger Scrum, Kanban eller SAFe til punkt og prikke.

Digital udvikling kalder på hurtighed og tilpasning, og det kan agil projektledelse og udvikling i sprints bedre rumme end mere traditionelle projektmetoder.

Skab gode relationer i tværfagligt samarbejde

Hvis du ikke allerede gør det, kommer du i højere grad til at løse dine opgaver sammen med andre i fremtiden.

Det kræver mange forskellige fagligheder at udvikle nye digitale løsninger, og fordi teknologien kan begynde at udføre noget af det trivielle og tidskrævende arbejde, får du frigivet tid til det vigtige samarbejde.

Derfor skal du være god til at indgå og vedligeholde relationer med andre fagligheder, med kolleger på tværs af organisationen og med eksterne samarbejdspartnere, leverandører, borgere eller kunder.

Er du trænet i at afkode andres udtryk, reaktioner og handlinger, kan du langt lettere understøtte et frugtbart samarbejde.

Djøf har en række kurser og uddannelser, som giver dig metoder til og træning i at understøtte de gode samarbejdsprocesser, og hvordan du kan skabe og bevare gode relationer.

Kurser inden for 'Processer og samarbejde'

Find dit kursus

Alt efter hvilken rolle du har i organisationen, kan der være forskel på, hvilke digitale kompetencer du skal bruge flest kræfter på at udvikle.

 1. Digital ledelse: Som leder skal du fokusere på at blive klædt på til at prioritere og igangsætte digitaliseringen i organisationen og styre retningen.
 2. Digitalt udførende: Sidder du i spidsen for eller er aktiv i digitale projekter, skal du udvikle din indsigt og metoder til at gennemføre den ønskede digitaliseringsproces eller implementere digitale løsninger.
 3. Digital bruger: Er du en af dem, der skal bruge organisationens nye systemer og digitale løsninger, skal du være klædt på til at bidrage med indspil i en proces og til at omstille dig til nye opgaver og arbejdsprocesser.

Herunder får du et samlet overblik over kurser, som styrker din forståelse, dit digitale arbejde og dit bidrag til digital udvikling:

10 gode grunde til at vælge Djøf, når du skal udvikle digitale kompetencer

 • Du får den nyeste viden og teori samt de nyeste trends og tendenser fra forskere og eksperter.
 • Du bliver trænet i at bruge praktiske redskaber, som du kan implementere direkte i dit arbejde.
 • Du bliver undervist af erfarne undervisere og eksperter, som er de bedste inden for deres felt. 
 • Dit behov for kompetenceudvikling som højtuddannet er i centrum på alle vores kurser. 
 • Du får ikke rene e-læringsforløb. Vi tror på, at blended learning giver størst læringsmæssig værdi. 
 • Din læring bliver understøttet digitalt på Djøfs online læringsportal.
 • Du kan accelerere din læring, fordi du er på hold med andre højtuddannede.
 • Dit netværk bliver større og stærkere, fordi du møder deltagere fra mange forskellige organisationer.
 • Du kan vælge imellem et bredt udvalg af kurser og uddannelser inden for 9 forskellige fagområder.
 • Du kan altid få individuel rådgivning og sparring om din kompetenceudvikling.

Det siger tidligere deltagere


Kurset havde et godt og passende niveau med en god blanding af teori og praktiske eksempler, hvilket gav gode fælles refleksioner.
Majbritt Veise, Områdechef Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Tidligere deltager på ’Ledelse og nye organisationsformer'

Kurset var meget udbytterigt, og underviseren var formidabel.
Sofie Hess Danielsson, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen
Tidligere deltager på ’Agil projektledelse – SCRUM Master'

Thomas formår at formidle sin meget kompetente, tekniske viden til ikke-tekniske personer.
Jonas Hensel, Jurist, Geodatastyrelsen
Tidligere deltager på ’it- og teknologiforståelse’

Jeg fik stort udbytte af at lære om de bagvedliggende data, og hvordan de snakker sammen på tværs.
Lasse Bjørnestad, Cand.merc.int., MIINTO ApS
Tidligere deltager på ’Microsoft Power BI'

Spændende og lærerigt kursus med yderst kompetente undervisere med en meget praktisk tilgang til reglerne.
Tenna Olsen, Specialkonsulent, Ishøj Kommune
Tidligere deltager på ’Persondata på den offentlige forvaltning’

Der var en god blanding af teori og opgaver, da jeg fik meget ud af at afprøve teorien i praksis.
Henrik Batz, Controller, PostNord AB
Tidligere deltager på ’Forretningsbaseret dataanalyse’

Dette kursus giver en god indsigt i praktiske problemstillinger i såvel virksomheder som offentlige institutioner, og giver forudsætninger for, både som rådgiver og DPO, at varetage sine opgave i forbindelse med implementering af GDPR i organisationen.
Jesper Nielsen, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tidligere deltager på ’Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i praksis’

Inspiration om digitale kompetencer og digitalisering

Dyk ned i forskellige vinkler på digitale kompetencer og digitalisering, og få ny viden og inspiration til din kompetenceudvikling.

Kurser, der understøtter digitalt arbejde og digital udvikling i det offentlige:

Bliv klogere på de forventninger og udfordringer, der venter på fremtidens arbejdsmarked. Fordyb dig i analyser, læs artiklerne, deltag i arrangementer og bidrag med din indsigt i indsatsen 'A Working Future'.

Hvordan udfordrer ny teknologi vores demokrati, økonomi og kultur? Følg tech-kommissionens arbejde med at udvikle anbefalinger til hvordan vi tøjler den ny teknologi og møde kommissionens medlemmer.

På Djøf Forlag finder du en række bøger, der kan styrke dine digitale kompetencer