Lovteknik

Referencenr. 21065
tirsdag 26. jun 2012kl. 09:00
-
torsdag 28. jun 2012kl. 16:00
Få et grundlæggende kendskab til principperne i lovteknik og til de spørgsmål, der rejser sig, når der skal udarbejdes retsforskrifter, herunder især lovforslag og ændringsforslag.

Tilmelding

Læs betingelser
dkk
Tilmeldingsfrist
20. jun 2012
Lukket for tilmelding
Udbytte
Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til principperne i lovteknik og til en række detail­spørgsmål, som man skal være opmærksom på i forbindelse med ud­arbejdelse af retsforskrifter, særligt lovforslag og ændrings­forslag.
 
Indhold
Kurset gennemgår kravene til sproget i retsforskrifter, principper for udfærdigelse af bestemmelser om straf og om ikrafttræden mv. Du får gode råd og vejledning om forholdet til anden lovgivning og til grundloven. Også lovgivningsforhold til EU-retten gennemgås. Vi kommer ind på de enkelte stadier i lovgivnings­processen, lige fra initiativet over lovforslaget, udarbejdelse, fremsættelse og behandling i Folketinget, til den endelige vedtagelse og kundgørelse. I gennem­gangen bliver de erfarin­ger inddraget, som Justits­mi­ni­steriets lovaf­deling har gjort sig bl.a. ved gennemgang af andre ministeriers lovforslag.
 
Undervisere
Kontorchef Lennart Houmann, Justitsministeriet
Kontorchef Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet
Kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Direktør Nina Koch, Civilstyrelsen
Kontorchef Jens Røn, Justitsministeriet
Fuldmægtig Kristine Holst Søndergaard, Justitsministeriet
Fuldmægtig Louise Christophersen, Justitsministeriet
 
Du modtager 2 bøger, ”Loven – om udarbejdelse af lovforslag” af Jens Christian Bülow m.fl. og ”EU Karnov - Traktatteksterne uden kommentarer, som en del af kursusmaterialet.
 
Deltagere
Medarbejdere i departementer og styrelser, der udarbejder lovforslag, ændringsforslag, samarbejder med Folketinget om gennemførelse af lovforslag m.m.

Kursuslektioner
25