Kursus

Fra medarbejder til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Kend din rolle i bestyrelsen og de redskaber, du kan bruge i bestyrelsesarbejdet

Flerdagskursus
Priser fra 25.000 kr. (ekskl. moms).

Du styrker dit bestyrelsesarbejde og får en grundlæggende forståelse af, hvilke forventninger og ansvar du skal leve op til som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Kurset giver dig indsigt i din indflydelse på beslutninger som medarbejderrepræsentant. Og du træner at udfylde din rolle på den bedst mulige måde.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med CfL.

Dit udbytte
På kurset får du redskaberne til at håndtere transitionen fra medarbejder til bestyrelsesmedlem. Du kommer hele vejen rundt om rollen som bestyrelsesmedlem, arbejdets kompleksitet og de forskellige opgaver som arbejdet i bestyrelsen kræver. Du får både teoretisk og praktisk indsigt fra undervisere fra Center for Ledelse og eksterne bestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet.

Konkret arbejder du med:

• hvordan du sikrer, at selskabsloven bliver overholdt
• hvordan du læser og forstår et årsregnskab og dets nøgletal, så du har den nødvendige indsigt i virksomhedens finansielle situation
• hvordan du bidrager til virksomhedens strategi og er med til at sikre, at direktionen følger bestyrelsens anvisninger.

Efter kurset kan du deltage aktivt i diskussioner om økonomi og strategi, når bestyrelsen mødes. Du er med til at sikre, at virksomheden har en velfungerende strategi, som direktionen følger. Og du kan håndtere de forventninger, der er til dig som bestyrelsesmedlem.

Deltag
Du kan både deltage, hvis du er ny som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, eller hvis du som erfarent medlem savner redskaber til at udfylde din rolle i bestyrelsen.

Indhold
På kurset arbejder du med din transition fra medarbejder til bestyrelsesmedlem. Og du bliver klædt på til at håndtere og arbejde med:
• Bestyrelsens rammer og ansvar
• Habilitet og tavshedspligt
• Aktiv anvendelse af forretningsorden og forventningsafstemning
• Bestyrelsesmøder, dagsorden og referat/forhandlingsprotokol
• Årsregnskab og årsrapport
• Generalforsamling
• Bestyrelsens årshjul
• Corporate governance
• Bestyrelsen og strategien
• Det værdiskabende samarbejde i bestyrelsen
• Casearbejde
• Brug af bestyrelseskvarter.

Form
Kurset forløber over 3 dage og er med høj intensitet. Vi sikrer, at du får de rette kompetencer til at udfylde din rolle som bestyrelsesmedlem. Undervisningen veksler mellem oplæg, cases og diskussioner. Og omdrejningspunktet er din personlige læring til brug i dit bestyrelsesarbejde.

De to første dage er sammenhængende og med overnatning. Den sidste dag finder sted hos Center for Ledelse i København. Vi forventer, at du deltager aktivt på kursusdagene, og at du løser en hjemmeopgave mellem de to moduler.

Undervisere
Du bliver undervist af erfarne chefkonsulenter og erhvervspsykologer fra Center for Ledelse.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Datoer

Modul 1: 23.-24. maj 2018
Modul 2: 12. september 2018

Modul 1 er med overnatning (sted kommer senere)

Afmeldingsfrist

23. april 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  27.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  25.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  25.000 kr. (ekskl. moms)
 • Onsdag den 23. maj-onsdag den 12. september 2018
  Klokken 9.00-16.30
 • CfL
  Folke Bernadottes Alle 45, 2100 København Ø
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Karin Rasmussen
dk¤djoef¤kir¤kir@djoef.dk¤ ?subject=Fra medarbejder til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem - 29905
Tlf. 33 95 98 33
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling