Kursus

HR Business Partneren

Skab større værdi for forretningen, og opdater din værktøjskasse

Flerdagskursus
Priser fra 20.500 kr. (ekskl. moms).

Bliv klædt på til at træde ind i ledelsesrummet, så du kan støtte ledelsen i eksekvering af strategier. På kurset styrker din rolle som HR Business Partner med relevante redskaber og en øget indsigt i forretningen. Efter kurset kan du bidrage mere markant og synligt til værdiskabelsen i din organisation.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med CfL.

Dit udbytte
Kurset giver dig en god forståelse for sammenhængen mellem strategi, forretning og HR i din organisation.

• Du opdaterer din HR-faglighed med den nyeste viden fra eksperter og HR-professionelle.
• Du får en større strategisk forståelse og kender værktøjerne i strategiarbejdet, så du bedre kan agere sparringspartner for ledelsen og forretningen.
• Du lærer at oversætte forretningsstrategier og de organisatoriske nøgletal til relevante HR-indsatser fx Onboarding, Performance Management eller kompetenceudvikling.
• Du arbejder med konkrete HR-udfordringer fra din egen organisation, og hvordan du kan bringe nye og specifikke løsninger med hjem.
• Du får et netværk med andre HR-professionelle, som du kan sparre med efterfølgende.
• Du arbejder på det personlige plan og får større indsigt i HR-partnerens mangeartede roller og de udfordringer, du kan møde i hverdagen.

Deltag
Deltag, hvis du er fortrolig med en stor del af HR-paletten fra rekruttering og organisations- og medarbejderudvikling til ressourceoptimering. Du har allerede haft berøring med rollen som HR Business Partner i din stilling som fx HR-chef, HR-partner eller HR-konsulent.

Indhold
Du kommer til at arbejde på tre planer på kurset:

1. Det forretningsmæssige plan
2. Det HR-faglige plan
3. Det personlige plan.

I løbet af kurset kommer du igennem temaerne:

• HR-funktionen og den seneste udvikling i designet af HR-funktionen.
• HR-fagområder som Onboarding, Performance Management, Talent Management og HR Value
Proposition.
• HR-partnerens mangeartede roller og opgaver og værktøjer til dialog med
ledere/ledelsesgrupper.
• Organisatoriske nøgletal og specifikke HR-nøgletal, og hvordan du bruger dem.
• Forretningsstrategi med værktøjer til strategisk analyse, strategiudvikling og eksekvering
af strategier.

Du udarbejder en analyse af din organisation og dens kompetencer, beslutningskraft, ledelseskraft og evne til at gennemføre forandringer. Resultatet bruger du gennem hele forløbet.

Modul 1 (2 dage)
• HR-rollen.
• HR-funktionens organisering og opgaver.
• Forretningsstrategi og værktøjer til det strategiske arbejde i organisationen.
• Organisationsanalyse.

Modul 2 (2 dage)
• Organisatoriske nøgletal.
• HR nøgletal.
• Rapportering og udarbejdelse af Return on Investment (ROI) på HR-indsatser.

Modul 3 (1 dag)
• HR-partnerens mange roller, fra betroet rådgiver til HR-specialist.
• Partnerskabet med forretningen.
• Værktøjer til dialogen med ledelsen og præsentationsteknik.

Form
På kurset kommer du igennem tre moduler, hvor du arbejder med HR-indsatser fra egen organisation både på og mellem modulerne. Din indsats kan fx være en organisationsanalyse forud for større organisations- eller kulturforandringer, et nyt onboarding-program, etablering/videreudvikling af Performance Management koncept eller lignende.

Undervisere
Du bliver undervist af erfarne chefkonsulenter og erhvervspsykologer fra Center for Ledelse.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Datoer

Modul 1: 23.-24. april
Modul 2: 14.-15. maj
Modul 3: 11. juni

Alle dage kl. 9.00-16.00

Afmeldingsfrist

23. marts 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  24.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  20.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  20.500 kr. (ekskl. moms)
 • Mandag den 23. april-mandag den 11. juni 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • CfL
  Folke Bernadottes Alle 45, 2100 København Ø
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Line Holm Vang
dk¤djoef¤lic¤lic@djoef.dk¤ ?subject=HR Business Partneren - 29884
Tlf. 33 95 01 96
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling