Kursus

1:1 - individuel lederudvikling

Et personligt lederkursus målrettet dine behov

Flerdagskursus
Priser fra 28.000 kr. (ekskl. moms).

Kom hurtigt ind til kernen i en konkret ledelsesudfordring, og find løsningen sammen med en erfaren ledelseskonsulent. Du vælger selv tid og sted og får et personligt udviklingsforløb skræddersyet 100% til dine behov. Du arbejder med din selvindsigt og konkrete ledelsesredskaber. Deltag, hvis du har brug for et effektivt kompetenceløft i forhold til en konkret udfordring eller et karriereskift, eller som alternativ til et traditionelt lederkursus.

Din tid er værdifuld, når du konstant skal tilpasse dig nye situationer og korrigere din lederadfærd. Samtidig har du brug for en høj træfsikkerhed, når du tager nye redskaber eller metoder i brug.

Et personligt, fleksibelt og effektivt udviklingsforløb tilpasset din virkelighed og dine udfordringer kan være vejen til at styrke din gennemslagskraft eller gøre din lederrolle tydeligere.

Udbytte
Forløbet giver dig en større helhedsforståelse, en stærkere selvindsigt og viden om, hvordan du virker på andre mennesker.

 • Du får en række fagligt velfunderede små tests, artikler og teori.
 • Du får virkningsfulde og anerkendte ledelsesredskaber.
 • Du får konkrete metoder til at ændre din lederadfærd.

Konsulenten giver dig brugbar feedback, og sammen finder I den bedste vej til at få din nye viden og de nye redskaber til at leve i din hverdag.

Deltag
Deltag, hvis du har brug for et effektivt kompetenceløft i forhold til en konkret ledelsesudfordring eller et karriereskift, eller som et alternativ til et traditionelt lederkursus. Du kan være ny eller erfaren leder fra alle styringsniveauer og fra såvel en offentlig som en privat organisation.

Indhold
Sammen med konsulenten tilpasser du indholdet til dine personlige behov. Du kan fx sætte fokus på:

 • At blive tydelig i din rolle som leder.
 • At begå dig som leder og ’spillende træner’.
 • At blive bedre til at lede opad – hvad tænker din chef?
 • At udvikle din gennemslagskraft og personlige selvindsigt – hvordan virker du på andre?
 • At udvikle kulturen – organisatorisk, relationelt eller personligt.
 • At forstå organisationens magtforhold.
 • At forstå psykologien omkring mennesker – reaktionsformer og personlighed.

Du kan supplere din træning med klassiske ledelsesmetoder som:

 • Situationsbestemt ledelse
 • Tydelig forventningsafstemning og feedback
 • Kompetenceudvikling og videndeling/kollegial backup
 • Motivation og stresshåndtering
 • Coaching og sparring
 • Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
 • Kommunikation og gennemslagskraft.

Form
Dit forløb begynder med en grundig forventningsafstemning, hvor du og den udvalgte konsulent udarbejder en personlig handlingsplan, der danner rammen for jeres møder. Efter det første møde har du mulighed for at afstemme indholdet med din egen chef.

Basispakken indeholder fem møder a to timer, og du bestemmer, hvor I skal mødes. Mellem møderne kan du have kortere sparringer med konsulenten på telefon og mail. Du kan tilkøbe tests og flere møder alt efter dine behov.

Et forløb strækker sig typisk over tre-fem måneder.

Underviser/konsulent
Efter en indledende samtale med en konsulent fra Djøfs Kurser og Uddannelser finder vi den ledelseskonsulent, som vi vurderer bedst kan løse opgaven. Alle vores tilknyttede ledelseskonsulenter har lang erfaring med lederudvikling.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  34.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  28.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  28.000 kr. (ekskl. moms)
 • Torsdag den 1. marts-lørdag den 30. juni 2018
  Klokken 9.00-0.00
 • Djøf Kursuscenter
  Gothersgade 133, 1123 København K
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Charlotte L. Paakjær
dk¤djoef¤clp¤clp@djoef.dk¤ ?subject=1:1 - individuel lederudvikling - 29845
Tlf. 33 95 96 78
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling