Kursus

Forretningsbaseret dataanalyse

Effektivisér dit arbejde med data med de nyeste funktioner i Microsoft Excel

Flerdagskursus
Priser fra 11.500 kr. (ekskl. moms).

Gør dit daglige arbejde med data i Excel enklere, smartere og mere effektivt. På tre intensive kursusdage lærer du at designe og udvikle avancerede datamodeller til ad-hoc-analyser og faste rapporteringer. Det gør dine rapporter mere fleksible og dit arbejde med data mere effektivt. Deltag, hvis du som dataanalytiker eller business controller gerne vil arbejde endnu smartere med data i Microsoft Excel.

Alle virksomheder og offentlige organisationer har en lang række data til rådighed. Data bliver brugt i det strategiske arbejde. Data kan gøre den løbende opfølgning målbar, og data hjælper til at træffe faktabaserede beslutninger.

Når data efterhånden er alle vegne, er det vigtigt at anerkende arbejdet med data som en fagdisciplin i sig selv. Kun på den måde får du mest muligt ud af dit arbejde med data, og du kan undgå tidsspild.

Dit udbytte
På kurset lærer du, hvordan du med afsæt i konkrete forretningsmæssige problemstillinger kan skaffe, behandle og sammenstille data for at belyse den givne problemstilling fra forskellige perspektiver.

Konkret lærer du:

 • at nedbryde en forretningsmæssig problemstilling, så du kan belyse den ved hjælp af data
 • at forstå kildedata fra forskellige systemer, og hvordan du kan arbejde med fx stamdata og transaktionsdata
 • at strukturere og automatisere dine dataudtræk med Microsoft Power Query, hvilket højner datakvaliteten og nedbringer dit tidsforbrug
 • at opbygge dynamiske datamodeller med Microsoft Power Pivot, så du får fleksible datasæt med mange anvendelsesmuligheder
 • at opstille rapporteringen, så den er simpel at forstå for modtagerne.

Deltag
Deltag, hvis du gerne vil arbejde endnu smartere med data i Excel som fx specialkonsulent i en stabsfunktion, controller eller dataanalytiker. Du kender alle de grundlæggende funktioner i Microsoft Excel og arbejder jævnligt med pivottabeller.

Indhold
På kurset får du nye metoder og værktøjer i Excel, og du kommer igennem en række praktiske øvelser med udgangspunkt i en virkelighedsnær case. I casen skal du udarbejde en rapporteringsløsning til en fiktiv virksomhed.

Du træner:

 • at analysere og nedbryde en problemstilling med henblik på at belyse området med data
 • at hente data fra forskellige kilder fx databaser, excelark og tekstfiler
 • at automatisere indlæsningen og behandlingen af data
 • at sammenstille flere datasæt i én samlet datamodel
 • at bruge grafer og filtreringsmuligheder i Excel
 • at præsentere data i simple og overskuelige excelrapporter.

Form
På de to første sammenhængende kursusdage udvider du dine færdigheder. Inden den tredje dag bruger du din nye viden og dine nye metoder på nogle af de problemstillinger, du sidder med i dagligdagen.

Den sidste dag får du svar på konkrete spørgemål og sparring på de udfordringer, som du er stødt på. Og du lærer en række mere avancerede funktioner.

Undervisningen veksler mellem tavlegennemgang og praktiske øvelser, hvor du får hands on-erfaring med at designe og udvikle en rapporteringsløsning.

Praktiske oplysninger
Du skal have din egen pc med på kurset, og der skal være installeret Microsoft Excel med Power Query og Power Pivot. Microsoft har over de sidste versioner af Excel udviklet og forfinet de funktioner, du skal anvende på kurset. Så du vil få den mest driftsstabile og brugervenlige løsning ved at anvende Excel 2016, men du kan også bruge Excel 2013 eller Excel 2010.

Undervisere
Jette Kristensen og Frederik Kristensen driver til dagligt konsulentvirksomheden Datawareness. Her arbejder de med udvikling og implementering af processer og systemer, der præsenterer data til analyse- og rapporteringsformål.

Jette Kristensen har tidligere arbejdet som business controller i en række forskellige danske virksomheder. Hun fokuserer på implementering af gode processer omkring arbejdet med data, og hun har en tilgang, der sikrer effektivt og høj datakvalitet.

Frederik Kristensen har i mange år arbejdet som business intelligence-konsulent. Han har til dagligt fokus på at udvikle forretningsdrevne datawarehouse-løsninger, som gør det muligt for virksomheder at arbejde med et simpelt og fleksibelt datagrundlag til rapporter og analyser.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Afmeldingsfrist

15. februar 2018

Datoer

Modul 1: 15.-16. marts
Modul 2: 13. april

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  12.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  11.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  11.500 kr. (ekskl. moms)
 • Torsdag den 15. marts-fredag den 13. april 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • MBK Kursuslokaler
  Pilestræde 61, 1, 1112 København K
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Line Holm Vang
dk¤djoef¤lic¤lic@djoef.dk¤ ?subject=Forretningsbaseret dataanalyse - 29347
Tlf. 33 95 01 96
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling