Kursus

Økonomistyring for offentlige ledere

Flerdagskursus
Priser fra 12.900 kr. (ekskl. moms).

På kurset tager vi udgangspunkt i den offentlige økonomis rammebetingelser og vilkår, som definerer dit arbejde ved økonomistyring, budgetlægning, udvikling af ledelsesinformation samt behovet for strategisk ledelse.

Det er en vigtig ledelsesopgave at have styr på økonomien. Et godt overblik over de økonomiske muligheder og begrænsninger udvider dit ledelsesmæssige handlerum.

Kurset er for dig
Du er leder/chef og dermed har budgetansvar for fx et eller flere drifts-, fag- eller serviceområder. Det kan være staten, en region eller en kommune. Du kan også være projektleder med budgetansvar for et stort flerårigt projekt.

Dit udbytte

 • En grundig indføring i grundlæggende principper og vilkår for økonomistyring i det offentlige.
 • Konkret viden og forståelse for de forskellige behov, de enkelte niveauer i organisationen har i arbejdet med budgetlægning og opfølgning.
 • Styrket fundament for strategiske ledelsesbeslutninger, gennem bedre analyser af budgetter, aktiviteter og regnskaber.
 • Praktisk introduktion til principperne for go driftsledelse, så du kan styrke samspillet mellem strategisk ledelse og den daglige drift.
 • Redskaber til at kunne lave effektfuldt ledelsesinformationsmateriale til relevante aktører i din organisation.

Indhold og form
De første 2 kursusdage gennemføres i forlængelse af hinanden, mens 3. kursusdag afholdes efter 14 dage. Pausen giver dig mulighed for at reflektere over de første dages input og afprøve elementer i praksis.

Dag 1

 • Rammebetingelserne for den offentlige økonomi, hvilke styringsudfordringer giver det dig i hverdagen fx udgiftsstop eller nulvækst i det offentlige.
 • Effektiviserings- og produktivitetsdagsordenen – hvad skal du som leder være særlig opmærksom på, når budgettet skal reduceres, produktiviteten skal op, og medarbejderne skal kunne følge med?
 • De vigtigste og mest udbredte økonomistyringsprincipper – konkrete værktøjer til økonomisk styring i driftsbudgetter og projekter.
 • Forståelse og anvendelse af økonomiske rapporter – hvordan laves en overordnet regnskabsanalyse?

Dag 2

 • Budgetlægning og opfølgning – hvad er vigtigst, et godt budget eller tæt opfølgning på økonomien?
 • Værktøjer til at lave et budget, der holder – og hvis det ikke holder, hvad gør du så?
 • Rapportering af økonomiske resultater – udarbejdelse af ledelsesinformationsmateriale til forskellige organisatoriske niveauer.

Hjemmeopgave inden dag 3

 • Fokus er på omkostninger og beregninger af disse. Hvad koster det at producere en given ydelse? Hvilke ydelser leveres? Er det de rigtige ydelser? Hvilke data er nødvendige for beregning af omkostningerne?

Besvarelsen medbringes på 3. kursusdag. Opgaven er ikke tilrettelagt som en større skriftlig opgave, men som et kort oplæg fra hver deltager. Du må derfor påregne at bruge ressourcer til løsning af opgaven i perioden inden 3. kursusdag.

Dag 3

 • Opsamling på og videndeling om hjemmeopgaven – hvad kan du tage med dig, og hvor kan du udvikle styringen i din egen organisation?
 • Styringsværktøjer – fra strategisk ledelse til driftsledelse. Hvordan fordeles ledelsesopgaven mellem at bedrive strategisk ledelse i en foranderlig verden og at have fokus på driftens aktiviteter og høj produktivitet?
 • Forskellige styringsbehov på forskellige organisatoriske niveauer – hvordan kan du forstå og tale det økonomiske sprog, uanset om du sidder i en central eller decentral enhed?

På kurset veksles der mellem oplæg fra underviser, gruppeøvelser på baggrund af gennemgået stof og dialog i plenum, hvor du kan bringe egne udfordringer op til diskussion med de øvrige deltagere.

Underviser
Mikkel Munk Wammen Nielsen, manager i revisions- og konsulenthuset PwC. Mikkel har gennem en årrække været seniorrådgiver i flere store konsulenthuse, hvor han har arbejdet med offentlige organisationers udvikling af økonomistyring og strategisk ledelse. Tidligere har han arbejdet både i statslige og kommunale organisationer med fokus på økonomistyring, budgetarbejde og politisk betjening.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Datoer

Modul 1: 24.-25. september
Modul 2: 8. oktober

Afmeldingsfrist

24. august 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  14.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  12.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  12.900 kr. (ekskl. moms)
 • Mandag den 24. september-mandag den 8. oktober 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • MBK Kursuslokaler
  Pilestræde 61, 1, 1112 København K
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Line Holm Vang
dk¤djoef¤lic¤lic@djoef.dk¤ ?subject=Økonomistyring for offentlige ledere - 29345
Tlf. 33 95 01 96
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling