Kursus

Planret A-Z

Endagskursus
Priser fra 3.900 kr. (ekskl. moms).

Kurset introducerer dig for planlovgivningen med særligt fokus på de planretlige områder, hvor der ofte opstår konflikter mellem borgere og myndigheder.

Deltag
Kurset er for advokater, medarbejdere i private virksomheder, tekniske rådgivere og offentligt ansatte, som arbejder med plan- og miljøforhold.

Udbytte
Du får en indføring i planlovgivningen, herunder denne lovgivnings store betydning for anvendelsen af fast ejendom. Kurset udgør et grundkursus i planret. I tilknytning hertil udbydes ’Planret – udvidet’, der går i dybden med udvalgte planretlige emner.

Kursets indhold
På kurset omtaler vi de seneste ændringer af planloven og inddrager et stort antal nyere retsafgørelser og administrativ praksis. Kurset har fokus på nogle af de planretlige områder, hvor der ofte opstår konflikter mellem borgere og myndigheder.
Vi stiller skarpt på følgende emner:

 • Planlovgivningen og dennes grundprincipper
 • De forskellige plantyper – indhold og retsvirkninger
 • Regulering ved lokalplaner, herunder om lokalplanpligt, retsvirkninger og dispensation
 • Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner
 • Forbud efter planloven
 • Landzonereguleringen
 • Overtagelsespligt
 • Tilsyn og lovliggørelse
 • Klage- og domstolsprocessen.

I gennemgangen trækker vi linjer til den almindelige forvaltningsret og berører visse processuelle spørgsmål.

Undervisere
Advokat Stig Grønbæk Jensen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Landsdommer Alex Puggaard, Østre Landsret

Kursuslektioner
7

Godkendt af Danske BOLIGadvokater.

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.
 

Afmeldingsfrist

13.02.2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  4.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  3.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  3.900 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 13. marts 2018
  Klokken 9.30-16.30
 • Danske Advokater ValenciaHallen
  Vesterbrogade 32, 1620 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Sofie Elisabeth Krog
dk¤djoef¤skg¤skg@djoef.dk¤ ?subject=Planret A-Z - 29304
Tlf. 33 95 96 42
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling