Kursus

Ledelse i en ny kommunal virkelighed

Lær at forene faglig ledelse, digitalisering og samskabelse med sikker drift

Flerdagskursus
Priser fra 39.000 kr. (ekskl. moms).

Arbejder du med kommunal ledelse, og vil du levere mere for mindre? Det kræver: At du kan bringe forskellige ressourcer sammen til at løse kerneopgaverne. At du kan lede andre fagligheder og omsætte politiske mål til resultater. At du kan udnytte digitaliseringens muligheder. At du kan føre dine medarbejdere sikkert gennem forandringsprocesser. Her på kurset får du redskaberne til at navigere i og leve med kompleksitet i din organisation og dit virke som kommunal leder.

Som kommunal leder har du et af landets mest spændende og krævende lederjobs. Dagligt styrer hver afdeling og institution i din kommune en drift, som ikke må svigte, hvis samfundet skal fungere.

Samtidig er du som leder i kommunen bannerfører for en konstant jagt på udvikling, så borgere og samfund får et højt serviceniveau, også i fremtiden. Og det hele gør du med ubrudt fokus fra presse, borgere, politikere, virksomheder og interessegrupper.

Det er den virkelighed og kompleksitet, du må leve under. Leve med. Og håndtere, når du skal skabe politiske resultater.

Med udgangspunkt i din kommunale virkelighed har Djøf skabt et træningsforløb til dig som leder i en forvaltning, en magistrat, et center eller en institution. Målet er at klæde dig på til at håndtere tre store udfordringer inden for kommunal ledelse:

 1. Hvordan bedriver du faglig ledelse af forskelligheder?
 2. Hvordan bruger du digitale forandringer og muligheder?
 3. Hvordan styrer du med samskabelse og inddragelse?

Dit udbytte er selvindsigt og en stærk værktøjskasse
Du får et personligt forløb på et højt, fagligt niveau målrettet dine ledelsesopgaver i kommunen.
Dit udbytte af kurset er en fyldig værktøjskasse og et stærkere personligt fundament, der ruster dig til at navigere effektivt og kompetent i din organisation.

Konkret bliver du bedre til at:

 • bruge din egen faglighed i din ledelse
 • lede andre fagligheder i forhold til kerneopgaverne
 • oversætte og omsætte de politiske mål til resultater
 • vurdere og håndtere de udfordringer og forandringer, den digitale udvikling skaber i organisationen
 • forholde dig kritisk til dit eget digitale lederskab
 • forstå og vælge forskellige styringsparadigmer
 • arbejde med samskabelse og forstå muligheder og faldgruber
 • arbejde med dit professionelle netværk og dine relationer med netværkstræning.

Undervejs sparrer du med en ledelseskonsulent, din egen 'executive coach', som følger op og bevarer opmærksomheden på dine personlige behov og udfordringer.

Efter kurset kan du ledelsesmæssigt i langt højere grad håndtere kompleksitet og forandringer både i organisationen og i dine lederopgaver.

Deltag
Deltag, hvis du har kommunal ledelse og udvikling af de kommunale driftsopgaver tæt inde på livet. Du kan fx være teamleder, afdelingsleder, institutionsleder eller centerleder.

Indhold
Kurset består af tre moduler:

 1. Et døgn med overnatning fra kl. 15.00 -15.00
 2. To dage med overnatning
 3. Et døgn med overnatning fra kl. 15.00 -15.00.

Modul 1: Ledelse af fagligheder

På modul 1 arbejder du med, hvordan du kan lede faglige ledere, og hvordan din faglige ledelse kan virke i en hverdag præget af høj kompleksitet.

Vi sætter fokus på en ny type faglig leder, der udøver ledelse ved at sætte faglige krav, standarder og forventninger i overensstemmelse med de politiske og strategiske mål og ambitioner. Konkret træner du at forene den faglige ledelse med andre ledelsesformer som forandringsledelse og personaleledelse.

Faglig ledelse kræver gode relationer. Derfor kommer du også til at analysere dit professionelle netværk og få et uvurderligt overblik. Hvem bruger du? Hvad hjælper de med? Og hvornår? Og hvordan hænger det sammen med din hovedopgave og kommunens mål for velfærd? Vi ser på, hvad dygtige ledere med et stærkt netværk tilfører ledelse i relationerne. Vi giver dig redskaberne til at skabe retning for dit netværk, og du træner de vigtigste netværkskompetencer.

Modul 2: Digitalisering og dine digitale kompetencer

Modul 2 tager afsæt i dine egne digitale kompetencer. De bliver kortlagt i en test, hvor dine digitale styrker og svagheder kommer tydeligt frem.

Du kommer langt, hvis du ved noget om de mere tekniske sider af digitalisering. Men du kommer længere, hvis du kan håndtere alt det, der ligger rundt om at få teknikken til at spille: de bløde værdier, den faglige ledelse og kravene til kommunens serviceniveau, effektivisering og forbedringer.
Konkret træner du at vurdere, håndtere og videreformidle de udfordringer og forandringer, teknologi og digitalisering medfører på arbejdspladsen. Og du får værktøjer til at arbejde med digital ledelse i en kommunal kontekst.

Modul 3: Styring og nye organisationsformer

På modul 3 diskuterer vi sammen spørgsmålene:

Hvad er styring? Og hvorfor er det kommet på dagsordenen?

Som afsæt får du indblik i forskellige styringsparadigmer, og hvilke typologier der findes. Du ser paradigmerne i et historisk og teoretisk perspektiv, og sammen afdækker vi, om styring er noget andet end ledelse. 

Du kommer til at arbejde med konkrete styringsformer, styringsredskaber og styringsteknologier. Vi har særligt fokus på samskabelse, fordi det er det nyeste styringsparadigme i den offentlige sektor.

Konkret træner du at begribe og bruge mulighederne i de forskellige styringsparadigmer, særligt samskabelse, og hvordan du undgår faldgruberne.

Du kan fortsætte din udvikling i et ledernetværk
Som et tilkøb kan du efter kurset holde fast i dine udviklingsmål og kontakter i et eksklusivt ledernetværk. Sammen med andre ledere fra kurset mødes I til to årlige netværksdage forår og efterår fra kl. 9-16 i Middelfart. På hvert møde får du om formiddagen et fagligt oplæg om ledelse fra en ekstern oplægsholder. Og eftermiddagen bruger du på at koble oplæggets pointer til din egen praksis.

Du får også indblik i et bredt spektrum af faciliteringsteknikker, som du kan bruge i din egen ledelsespraksis i teams og på workshops. Metoderne kan spænde over fx sparringsteknikker, spørge- og interviewmetoder og effektiv mødeledelse.
En erfaren ledelseskonsulent fra Djøf faciliterer netværket.

Du kan tilkøbe netværket for 6.000 kr. ekskl. moms.

Form
Hele kurset er træningsbaseret, og du får stærke, faglige input fra eksperter og praktikere. Undervejs bliver alle oplæg og din træning bundet sammen af en professionel ledelseskonsulent med indgående kendskab til kommunal ledelse.
Du får optimale betingelser for din personlige udvikling, fra før kurset starter, til det slutter. Du starter med en personlig introduktion og indledende test sammen med den gennemgående ledelseskonsulent. Han følger dig personligt hele vejen igennem og fungerer som din egen 'executive coach', der sikrer løbende opmærksomhed på dine behov og udfordringer.

Før hvert modul ser du en række supplerende webcasts og deltager i webinarer, så du bruger tiden på kurset på at træne din ledelse og håndtere dine udfordringer.

Ud over de fire kursusdage består kurset af en række møder i et aktivt e-forum, hvor du kan fortsætte dialogen og diskussionerne fra plenum både skriftligt og mundligt. Ledelseskonsulenten opdaterer og kommenterer i e-forummet en-to gange om ugen.

Kursusleder
Jan Hyttel er din gennemgående coach og chefkonsulent. Jan er direktør og partner i konsulenthuset Human House, og han har adskillige års erfaring som chef i private og offentlige organisationer. Jan har arbejdet som ledelseskonsulent på alle organisatoriske niveauer fra direktører til ledere og ansatte. Han har dyb indsigt i samspillet mellem politiske udvalg, direktion, forvaltning og arbejdet ude i stabe og drift, hvor borgere og virksomheder møder systemet. Jan er MSc i Fysisk, Økonomisk Planlægning og HD i organisation og ledelse. Han har fungeret som ekstern underviser på ASB og været ph.d.-vejleder på psykologi og er øverste certificeringsekspert i Danmark inden for en række psykometriske metoder som rekrutterings- og udviklingstests. 

Undervisere
Leon Lerborg er forsker, forfatter, foredragsholder og filosof. Han har gennem mere end 30 år arbejdet med styring og ledelse i den offentlige sektor: i Finansministeriet, som konsulent i KPMG og Deloitte, som direktør i en innovationsenhed og som underviser på KIOL. Han har skrevet adskillige bøger, artikler, antologibidrag og kronikker. I dag er han konsulent i sit eget firma: Institut for Offentlig Styring.

Søren Voxted er cand.merc. i personaleledelse og ph.d. og er ansat som lektor ved Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet. Søren har gennem flere år forsket og undervist i offentlige ledelse med særligt fokus på faglig ledelse.

Jacob Brøndum Pedersen, partner/digital arkitekt, og Anders Skov, internetsociolog, Center for Digital Dannelse, rådgiver og underviser bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer.

Christian Ahlefeldt-Laurvigen er chefkonsulent hos Djøf. Djøf har de seneste syv år arbejdet systematisk med netværksgrupper for ledere og direktører på alle niveauer med varierende metoder og med forskellige formål. Han har en dyb indsigt i at lede udviklingsprocesser i netværksgrupper og workshops, hvor formålet er at lære gennem professionelle samtaler. Derudover har han mangeårig erfaring som leder og vicedirektør.

Endelig vil du møde en række kommunale ledere, som giver eksempler fra deres praksis.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Datoer

Modul 1:
5.-6. september 2018 fra kl. 15.00 første dag - kl. 15.00 anden dag

Modul 2:
25.-26. oktober 2018 fra kl. 9.30 første dag til kl. 16.00 anden dag

Modul 3:
5. - 6. december 2018 fra kl. 15.00 første dag - kl. 15.00 anden dag.

Der er inkluderet overnatning mellem dagene på modulerne.

Afmeldingsfrist

5. august 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  44.100 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  39.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  39.000 kr. (ekskl. moms)
 • Onsdag den 5. september-torsdag den 6. december 2018
  Klokken 15.00-15.00
 • Comwell Middelfart
  Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Charlotte L. Paakjær
dk¤djoef¤clp¤clp@djoef.dk¤ ?subject=Ledelse i en ny kommunal virkelighed - 29298
Tlf. 33 95 96 78
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling