Kursus

Djøfs kommunikationsuddannelse

Strategisk kommunikation, faglig formidling og personlig gennemslagskraft

Flerdagskursus
Priser fra 33.900 kr. (ekskl. moms).

At arbejde strategisk med kommunikation hører ikke kun til på kommunikations- og direktionsgangene. Din evne til at kommunikere har stor indflydelse på, hvor godt dine opgaver lander, og hvor stærke faglige resultater du kan levere. På Djøfs kommunikationsuddannelse styrker du din kommunikation med værktøjer inden for strategisk kommunikation, klassisk faglig formidling, journalistisk metode, pressehåndtering, præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft.

Målgruppe
Hvad enten du arbejder i erhvervslivet eller som embedsmand har du brug for værktøjer til at kommunikere effektivt og med gennemslagskraft. På uddannelsen deltager typisk konsulenter, rådgivere, account managers, business analysts, ledere, sekretariatsmedarbejdere og andre - primært akademikere.

Udbytte
På kommunikationsuddannelsen lærer du at kommunikere effektivt og strategisk i arbejdsdagens vidt forskellige kommunikationssituationer.

Du opbygger en solid, faglig kommunikationspalet – fra mails over notater og indstillinger til journalistiske artikler, pressehåndtering og webtekster samt taler og mundtlige præsentationer.

Du lærer både det strategiske benarbejde og den sproglige og retoriske udførelse. Ved hjælp af praktiske værktøjer og metoder lærer du at afkode mundtlige og skriftlige kommunikationssituationer, læse din modtager og målrette din kommunikation til enhver situation.

Du lærer at skære ind til benet af en problemstilling, så du kan formulere dine budskaber kort og klart – uden at gå på kompromis med din faglighed.

Derudover lærer du at brande dig selv og din faglighed.

Uddannelsens indhold
Djøfs kommunikationsuddannelse har været gennemført 14 gange med stor succes. Den er bygget op over 4 moduler med en markant læringskurve på hver, så både du og din arbejdsplads kan se, at du udvikler dig fra modul til modul.

Modul 1 (2 dage): Strategisk faglig kommunikation
Din faglige kommunikation og formidling bliver aldrig bedre end den strategi, du har lagt for den. På modul 1 fokuserer vi på din udformning af budskaber og tekster i skriftlig formidling som eksempelvis mails, notater, indstillinger, breve og rapporter, men mange af principperne går igen i den mundtlige kommunikation senere i forløbet.

På modul 1 får du styr på:

 • det strategiske benarbejde, prioritering og vinkling af dit stof
 • budskabsudformning (herunder priming, framing og reframing)
 • hvordan du læser din målgruppe og de mange kommunikationssituationer, du indgår i på jobbet
 • de grundlæggende principper for god faglig kommunikation og formidling til lægfolk og fagfolk
 • argumentationsteknik
 • kommunikationsværktøjet Mixerpulten®, som vil guide dig i din kommunikation fremover (du får også et værktøj med hjem til skrivebordet og mobiltelefonen, så du lettere kan forankre metoden i din hverdag).

Modul 2 (2 dage): Journalistisk metode, pressehåndtering og digital kommunikation
Med udgangspunkt i din viden fra modul 1 sætter vi fokus på, hvad der kommer i spil, når du skal formidle dit fag digitalt, både på de sociale og analoge medier. Du får indblik i:

 • Faglig digital kommunikation: Nettet som medie, dets uendelige muligheder for at formidle dit fag, opbygningen af fagopslag, den vigtige visuelle opdeling af dine tekster, brug af billeder/grafik versus ord m.m. Du kommer til at vurdere eksisterende tekster på nettet og til selv at skrive webtekster fra dit eget arbejdsunivers.
 • Journalistisk metode: Du får indblik i nyhedskriterierne, den gode historie, vinkling, artikelgenrer, artiklens opbygning, det journalistiske sprog, interviewteknik m.m. Og du får prøvet kræfter med at interviewe og med at skrive såvel generelle journalistiske artikler som artikler med fokus på dit fag og din arbejdsplads. Den journalistiske metode kan du efterfølgende bruge både i digitale medier, nyhedsbreve og papirmedier.
 • Du får også indblik i pressehåndtering og i, hvordan de sociale medier har forandret medielandskabet og den måde, dine interessenter kommunikerer og holder sig informeret på (Gæsteunderviser: digital rådgiver Benjamin Rud Elberth)

Modul 3 (1 dag): Tekstuelle virkemidler og den overbevisende tale
Den journalistiske vinkling er ligeledes et stærkt værktøj, når vi fordyber os i, hvad der skaber en overbevisende tale. I spændingsfeltet mellem strategi, faglighed, klassisk retorik og journalistik får du på dette modul værktøjerne til at opbygge taler, der både fænger, fastholder og overbeviser. Derudover arbejder vi med tekstuelle virkemidler, som du for eksempel kan trække på, når du vil give dine skriftlige eller mundtlige tekster kant eller appel - eller ved mere kreative teksttyper.

Modul 4 (2 dage): Din personlige gennemslagskraft ved præsentationer og møder
Du har nu godt styr på din faglige formidling via skriftlige kommunikationskanaler. På dette afsluttende modul dykker vi ned i de parametre, der kommer i spil, når du kommunikerer mundtligt, fx ved præsentationer og på møder. Vi arbejder med:

 • vejen til den solide præsentation: strategien og opbygningen
 • din personlige gennemslagskraft (vejen til større gennemslagskraft er heldigvis kortere, end de fleste tror)
 • din PowerPoint
 • dit kropssprog, din stemmeføring og brug af lokalets zoner
 • håndtering af eventuel nervøsitet
 • håndtering af udfordrende tilhørere.

På modulet får du indgående individuel vejledning i, hvordan du med afsæt i dine personlige værdier og ved hjælp af præsentationsteknik opnår en markant større gennemslagskraft. Du får træning i at ’være på’ og masser af individuel feedback fra både underviseren og dine medkursister.

Form
Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, praktiske øvelser, cases, refleksion og erfaringsudveksling og mellem individuelle øvelser og gruppeopgaver. Du lærer ikke blot nogle teorier om god kommunikation, men bliver kastet ud i at afprøve dem i praksis, så du virkelig rykker dig i løbet af såvel det enkelte modul som den samlede uddannelse. Emnerne tager udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres konkrete behov på jobbet, og vi inddrager mange større og mindre cases fra jeres hverdag.

Refleksionsskema: Inden kommunikationsuddannelsen starter, bliver du bedt om at udfylde et refleksionsskema, der gør dig og underviseren skarp på dine behov og forventninger til forløbet.

Tre timers individuel coaching: Som en del af forløbet får du tre timers individuel coaching, som vil hjælpe dig med at forankre uddannelsens pointer i din personlige kommunikation i hverdagen. Emnevalget er dit.

Individuel feedback: Du får masser af individuel feedback på såvel dine tekster som din mundtlige præsentation – primært af underviseren, som følger dig tæt fra start til slut, men også af dine medkursister. Uddannelsen er præget af en god og tryg stemning, hvor alle sparrer med hinanden og derigennem bidrager konstruktivt til hinandens udvikling.

Praktisk kommunikationstræning og mål: Der er kun hjemmeopgaver i begrænset omfang. Uddannelsen er i stedet tilrettelagt, så den praktiske kommunikationstræning planlægges ind i de opgaver, du alligevel skal løse på jobbet mellem modulerne. Efter hvert modul forpligter du dig til at sætte nogle enkle mål, som du kan arbejde med indtil næste modul. På den måde får du forankret din nye viden og fastholdt fokus på det, du har lært. Målene hænger naturligt sammen med de opgaver, du alligevel skal løse i dit arbejde.

Metode- og værktøjsbaseret uddannelse i kommunikation: På kommunikationsuddannelsen bliver du introduceret til effektive kommunikationsværktøjer og -metoder, bl.a. Mixerpulten®-metoden, som er den grundlæggende metode og røde tråd gennem uddannelsen. For hvert modul oplever du at få flere nye ’mixere’ og dermed flere nye kommunikationsområder, du behersker.

Praktisk information
Du kan vælge at afslutte kommunikationsuddannelsen med en kompetencegivende eksamen på diplomniveau (5 ECTS-point) mod en ekstrabetaling på 5.000 kr. (momsfrit), som dækker udgifter til eksamen til DTU Diplom, censor og underviser. Eksamen afholdes af DTU Diplom. Vælger du eksamen på diplomniveau, skal du påregne læsning af litteratur, udarbejdelse af en mindre opgave og deltagelse ved mundtlig eksamen med censor. Kontakt Christina Thomsen, hvis du ønsker at tilmelde dig.

Underviser
Gennemgående underviser er Maria Bernbom Svejstrup, cand.ling.merc. og journalist. Hun er administrerende direktør i Kommunikationshuset Mixerpulten og iværksætteren bag kommunikationsværktøjet Mixerpulten®, som du lærer at bruge på uddannelsen. Maria har i mange år rådgivet erhvervslivet, ministerier, styrelser og organisationer om deres interne og eksterne kommunikation.

Gæsteunderviser Benjamin Rud Elberth, cand.mag, digital rådgiver og direktør i Elberth Kommunikation.Benjamin er specialist i digital kommunikation og i at flytte magt digitalt. Han er tilknyttet Center for Information og Boblestudier, forelæser på Københavns Universitet og er stolt af sine cirka 10K followers på Twitter. Benjamin er ofte benyttet som ekspert på blandt andet TV2.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.


Vil du vide, hvem der ellers deltager på kurset? Kontakt Rikke Holst på dk¤djoef¤rho eller tlf. 33 95 99 69

Datoer for undervisning

Modul 1: 7.-8. maj 2018
Modul 2: 6.-7. juni 2018
Modul 3: 22. august 2018
Modul 4: 26.-27. september 2018
Alle dage fra kl. 8.30-16.00

Tilmelding

Der er stadig ledige pladser. Kontakt Christina Thomsen på tlf. 33 95 98 34

Afmeldingsfrist

7. april 2018

Tilmeldingsfrist

7. maj 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  38.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  33.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  33.900 kr. (ekskl. moms)
 • Mandag den 7. maj-torsdag den 27. september 2018
  Klokken 8.30-16.00
 • CfL
  Folke Bernadottes Alle 45, 2100 København Ø
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Christina Thomsen
dk¤djoef¤cth¤cth@djoef.dk¤ ?subject=Djøfs kommunikationsuddannelse - 29294
Tlf. 33 95 98 34
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling