Kursus

Politisk kommunikation og strategi

Påvirk dagsordener med politisk kommunikation

Flerdagskursus
Priser fra 10.200 kr. (ekskl. moms).

Lær at arbejde strategisk med politisk kommunikation. Få konkret viden og redskaber til at påvirke den politiske dagsorden. Kurset giver dig forståelse for og metoder til, hvordan du i højere grad når de politiske mål, din organisation har sat sig. Deltag, hvis du vil sætte netop din sag på den politiske dagsorden og sikre, at debatten ikke løber af sporet.

Medierne spiller i dag en større og større rolle for den politiske dagsorden. Det stiller krav til, hvordan du og moderne organisationer arbejder med politisk strategi.  

Måske vil du gerne vide, hvordan du arbejder med spin på en saglig og lødig måde? Hvordan holdningsdannelse kan arbejde for dig på den lange bane? Eller hvordan du gør dine politiske sager mere medieegnede?

Udbytte

Kurset introducerer dig for de specifikke spilleregler, der er gældende i samspillet mellem medier, politikere, embedsmænd og organisationer. Du får:

 • en større forståelse for, hvilken rolle medierne spiller i den politiske proces
 • værktøjer til at påvirke og sætte den politiske dagsorden
 • metoder til brug i det strategiske arbejde med politisk kommunikation.

Efter kurset kender du til og kan benytte dig af konkrete værktøjer og metoder til at bruge kommunikation strategisk i den politiske proces. Du har samtidig et større kendskab til, hvordan du varetager politiske interesser, en værktøjskasse og en langt mere forfinet metodik.

Målgruppe for kurset

Deltag, hvis du vil sætte netop din sag på den politiske dagsorden og sikre, at debatten ikke løber af sporet. Du arbejder i et ministerie, en kommune, en interesseorganisation eller en virksomhed, og du vil gerne blive bedre til at påvirke den politiske dagsorden.

Indhold

På kurset arbejder du med fire centrale emner i en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser:

 • Politiske beslutninger og medierne
 • Hvordan bliver politiske beslutninger truffet?
 • Hvilken rolle spiller medierne?
 • Hvordan arbejder forskellige politiske aktører?
 • Hvordan fungerer samspillet mellem politiske aktører og medierne?
 • Hvilken rolle spiller nye (sociale) medier i politikdannelsen?

Politisk retorik og argumenter

 • Hvordan kan du arbejde med argumenter og retorik, så du får større politisk gennemslagskraft?
 • Hvad er spin, og hvordan arbejder du med virkemidler på en saglig og lødig måde?
   

Samarbejde med medierne

 • Hvordan kan du gøre dine politiske sager medieegnede?
 • Hvordan vurderer du, om dine sager – frivilligt eller ufrivilligt – kan ende med at sætte dagsordenen?
   

Politisk strategi

 • Hvordan arbejder du strategisk med at sætte politiske dagsordener?
 • Hvordan fungerer holdningsdannelse på den lange bane?
 • Hvilke strategiske muligheder har forskellige aktører?

Alle emner tager udgangspunkt i aktuelle cases.

Undervisere

De to undervisere er fra Operate A/S:

Per Rystrøm, direktør, partner, kommunikationsrådgiver og cand.scient.pol., har bl.a. arbejdet som pressechef og pressesekretær i forskellige ministerier. Han har også været informationschef i en privat virksomhed og ekstern lektor i politisk kommunikation på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Anders Dybdal, områdedirektør, kommunikationsrådgiver og cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse, har bl.a. arbejdet som konsulent for Mogens Lykketoft på Christiansborg, i en tænketank og i en interesseorganisation. Anders er desuden ekstern lektor i strategisk kommunikation på CBIT på Roskilde Universitet.
 

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Datoer

2. og 3. maj 2018

Afmeldingsfrist

2. april 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  11.300 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  10.200 kr. (ekskl. moms)
 • Onsdag den 2. maj-torsdag den 3. maj 2018
  Klokken 9.00-16.30
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Margit Jørgensen
dk¤djoef¤maj¤maj@djoef.dk¤ ?subject=Politisk kommunikation og strategi - 29190
Tlf. 33 95 98 73
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling