Kursus

Statens budget- og bevillingssystem

Flerdagskursus
Priser fra 8.900 kr. (ekskl. moms).

Du får en grundig introduktion til det statslige budget- og bevillingssystem og det samspil, der er mellem systemet, finansloven og den materielle lovgivning.

De senere års udvikling i økonomi- og aktivitetsstyringen og det fortsatte fokus på mål og resultater giver stadig flere samarbejdsflader mellem økonomi- og fagkontorerne. Senest har ikke mindst budgetlovens intentioner og moderniseringen af statens økonomistyring øget betydningen af samspillet mellem fagfolk og økonomifolk – både når finansloven skal udarbejdes, og når der skal følges op på resultaterne inden for de enkelte ministerområder.

Kurset er for dig
Du beskæftiger dig med budget- og bevillingsarbejde og er ansat på et økonomi- og budgetkontor i staten. Du kan også være medarbejder i et fagkontor, der i det daglige arbejde har behov for kendskab til finanslovens opbygning og systematik samt en forståelse af samspillet mellem bevillingslovene og den materielle lovgivning.

Dit udbytte
På kurset får du:

 • En grundig introduktion til det statslige budget- og bevillingssystem
 • Kendskab til de mest almindelige regler for budgetarbejdet og bevillingsdisponeringen
 • Et vigtigt indblik i samspillet mellem statens budget- og bevillingssystem, finansloven og den materielle lovgivning.

Indhold og form
Du introduceres til følgende emner:

 • Statsbudgettets funktion
 • Statens udgiftsstyring og -administration: Udgiftspolitiske måltal, udgiftslofter, prioritering og udmøntning
 • Bevillingslovenes tilblivelse, opbygning og systematik, tekst og anmærkninger, aktivitetsoplysninger og budgetkredsløbet
 • Bevillingslovenes anvendelse, dispositioner over givne bevillinger, dispositionsmuligheder og -begrænsninger, nye og ændrede dispositioner i finansåret
 • Bevilling og hjemmel
 • Bevillingsanvendelsen og forståelsen af samspillet mellem, hvad man regulerer i finansloven, og hvad man regulerer i den materielle lovgivning
 • Bevillingskontrol og revision
 • Statsregnskab og årsrapport.

Kurset veksler mellem oplæg/foredrag, opslagsøvelser og gruppeopgaver.

Undervisere
Kontorchef Søren Tingskov, Arbejdsmarkedsstyrelsen
Chefkonsulent Henrik Lange, Rigsrevisionen.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Afmeldingsfrist

29. april 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  10.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  8.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.900 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 29. maj-onsdag den 30. maj 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • MBK Kursuslokaler
  Pilestræde 61, 1, 1112 København K
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Line Holm Vang
dk¤djoef¤lic¤lic@djoef.dk¤ ?subject=Statens budget- og bevillingssystem - 29012
Tlf. 33 95 01 96
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling