Kursus

Persondataforordningen i praksis

Få indsigt i, hvordan din organisation implementerer de nye krav

Endagskursus
Priser fra 4.200 kr. (ekskl. moms).

Tag skridtet fra formel regelforståelse til praktisk implementering, og undgå samtidig at forstyrre organisationens eller forretningens kerneaktivitet unødvendigt. Gennem undervisernes erfaring med reglernes tilblivelse, fortolkninger og konsekvenser får du praktiske værktøjer og konkrete eksempler på, hvordan andre gør i offentlige organisationer og i private virksomheder. Deltag, hvis du som medarbejder eller rådgiver skal håndtere de nye regler i dit daglige arbejde.

Databeskyttelsesforordningen – måske kender du den som persondataforordningen –  står for døren. Til tider er reglerne omgivet af en lidt intens stemning, som deres egentlige indhold ikke altid kan begrunde. Samtidig har reglerne et stort og for nogle uoverskueligt omfang. De mange andre relevante regler på databeskyttelsesområdet, kan ofte gøre det vanskeligt at finde den rette vej.

Hvis du har læst reglerne, står du måske derfor tilbage med ét spørgsmål: Hvordan kan du omsætte de meget generelle og til tider uklare bestemmelser og krav til konkrete tiltag, du kan rulle ud i organisationen?

Udbytte
Kurset giver dig:

 • Redskaber, input og eksempler på reglernes praktiske aspekter, som du kan bruge i dit daglige arbejde.
 • Eksempler på, hvordan de meget erfarne undervisere i praksis selv håndterer de problemstillinger, som reglerne aktualiserer.
 • Gode råd til varetagelsen af rollen som databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 • Praktiske aspekter af de væsentligste pointer fra Justitsministeriets betænkning om forordningen og de udtalelser, der er kommet fra tilsynsmyndighederne
 • Mulighed for at rejse og diskutere de praktiske problemstillinger, du er stødt på i hverdagen.

Målet er at finde løsninger, som alle deltagere kan drage nytte af.

Deltag
Deltag, hvis du arbejder med at sikre den praktiske efterlevelse af forordningens regler, eller hvis du skal bestride rollen som databeskyttelsesrådgiver/Data Protection Officer (DPO). Måske ønsker du at få større indsigt i den virkelighed, du rådgiver om som advokat, revisor eller konsulent i rådgivningsbranchen.

Indhold
Kurset vil bl.a. være casebaseret med fokus på reglernes praktiske aspekter. Du kommer til at arbejde med spørgsmål som:

 • Hvordan prioriterer du bedst mellem de forskellige opgaver i en virkelighed præget af begrænsede ressourcer?
 • Hvordan ’tager du temperaturen’ på organisationens persondataretlige modenhedsniveau?
 • Hvordan organiserer du bedst arbejdet, både i forhold til implementering og den efterfølgende drift, og hvilke kompetencer skal du inddrage?
 • Hvornår har du som dataansvarlig dokumenteret din efterlevelse (accountability) i tilstrækkeligt omfang?
 • Hvordan skal du håndtere forhandlinger med databehandlere i praksis, og hvilke risici indebærer det?
 • Hvilke krav indebærer de største risici for såvel offentlige som private dataansvarlige?
 • Hvad gør du, når uheldet er ude, og reglerne klart er overtrådt? Skal du kontakte Datatilsynet, organisationens advokat eller håndtere det selv?

Praktiske oplysninger
7 lektioner.

Undervisere
Christian Wiese Svanberg
, databeskyttelsesrådgiver for dansk politi
Christian har en meget bred erfaring med databeskyttelsesretten fra både den offentlige og private sektor og på internationalt niveau. Han har tidligere arbejdet i Datatilsynet og i Justitsministeriets departement, hvor han i seks måneder var med til at lede EU’s forhand-linger af persondataforordningen under det danske EU-formandskab. Han har også i over to år arbejdet for et førende advokatfirma som advokat specialiseret i persondataret og har således en solid forståelse for alle persondatarettens aspekter på tværs af den private og offentlige sektor. Christian er desuden ekstern lektor i EU-ret ved Københavns Universi-tet.

Rami Christian Sørensen, juridisk chef, advokat (H), Djøf
Rami Christian Sørensen har gennem de sidste 15 år været juridisk chef og advokat i Djøf. Han har omfattende undervisningserfaring i persondata og HR og har bl.a. været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Rami har ansvaret for den praktiske implemente-ring af persondataforordningen i Djøf.

En tidligere deltagere siger:
"En tour de force i de praktiske udfordringer og krav, som forordningen stiller. Kurset bød på god inspiration til mit videre arbejde med persondata."

Tina Lildal-Granås, udviklingskonsulent, Danske A-kasser

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

Afmeldingsfrist

08-02-2018

Tilmelding

Der er stadig åbent for tilmelding.

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  4.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  4.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  4.200 kr. (ekskl. moms)
 • Torsdag den 8. marts 2018
  Klokken 9.00-16.30
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Sofie Elisabeth Krog
dk¤djoef¤skg¤skg@djoef.dk¤ ?subject=Persondataforordningen i praksis - 28998
Tlf. 33 95 96 42
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling