Kursus

Organisationspsykologiuddannelsen

Skab resultater med indsigt i organisationspsykologiske teorier og værktøjer

Flerdagskursus
Priser fra 29.900 kr. (ekskl. moms).

Du vil have greb om de organisatoriske og psykologiske mekanismer, der driver mennesker i organisationer. På Organisationspsykologiuddannelsen får du en bred vifte af metoder og teorier til at forstå mennesker i en organisatorisk sammenhæng. Med ny indsigt i organisationspsykologi kan du skabe effektive udviklingsprocesser og tilfredse medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Menneskelig adfærd er kompleks. Vi har alle forskellige potentialer, kompetencer, baggrunde og præferencer. I en organisation kan det føre til konflikter, barrierer og modstand. Vil du gerne fremme udvikling, trivsel og samarbejde på din arbejdsplads? Så kan du med fordel udvide din viden inden for organisationspsykologi og organisationsudvikling.

Hør en tidligere deltagers oplevelser:

Udbytte
På Organisationspsykologiuddannelsen:

 • styrker du din analytiske sans i vanskelige situationer, både på organisatorisk og personligt plan
 • bliver du bedre til at reflektere kritisk over normative og etiske aspekter af din egen praksis
 • får du en bedre forståelse for modstillinger og dilemmaer i organisationen 
 • styrker og fornyer du din handlekraft til at skabe målbare resultater
 • bliver du bedre til at identificere barrierer for udvikling og kunnen
 • lærer du at finde nye handlemuligheder for medarbejdere og ledere
 • styrker du dine samarbejdsevner med personer med andre faglige baggrunde
 • får du et større kendskab til dit eget ståsted, hvilket gør dig i stand til at møde verden mere åbent, nuanceret og med større fleksibilitet.

Alt i alt styrker du dine relationelle, strategiske og organisatoriske kompetencer til at gennemskue organisatoriske udfordringer, optimere rammerne for samarbejde mellem mennesker og få fremdrift i processer. Du bliver også bedre til at købe ekstern konsulentbistand til din organisation, fordi du kan vurdere og udfordre indholdet af tilbuddene på en mere kvalificeret baggrund.

Deltag
Deltag på Organisationspsykologiuddannelsen, hvis du ønsker at styrke din viden og dine indsigter i de organisationspsykologiske aspekter af arbejdslivet. Måske er du praktikeren, der ønsker et teoretisk overblik over feltet. Måske er du ny inden for arbejdet med organisationsudvikling, kompetenceudvikling og udvikling af mennesker. Du kan også være erfaren inden for feltet og have lyst til ny inspiration og en dybere faglig viden på området.

Indhold
På uddannelsen får du en bred indføring i teorier og begreber inden for det organisationspsykologiske landskab.

Du kommer til at arbejde med:

 • menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
 • drivere og hæmmere for udvikling og forandring
 • metoder og strategier for udviklingsmuligheder i organisationer
 • HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder.

Og du får løbende mulighed for at reflektere over de organisatoriske sammenhænge, du indgår i, så du kan udvide dine handlemuligheder.

Modul 1: Introduktion til uddannelsen og psykodynamisk organisationsteori
Dag 1: Introduktion til uddannelsen v. Rasmus Anker Bendtsen
Den første dag får du en introduktion til organisationspsykologiuddannelsen og et overblik over det organisationspsykologiske felt og de teorier, du kommer til at arbejde med på uddannelsen. Derudover arbejder vi med cases, refleksionsøvelser og multisystemisk pragmatisk analyse, hvor konkrete problemstillinger analyseres med afsæt i forskellige organisationspsykologiske grundpositioner.  

Dag 2: Den psykodynamiske tilgang v. Jacob Alsted
Dagen giver en introduktion til den psykodynamiske version af organisationspsykologiens kernebegreber:
• Individets dobbelte forhold til grupper
• De psykologiske forsvarsmekanismer – projektioner
• Gruppers forskellige niveauer af modenhed
• Konkrete eksempler på forsvar i grupper og hos individer.

Modul 2: Organisationsudvikling i et narrativt psykologisk perspektiv ved Rasmus Anker Bendtsen
Dagen giver en introduktion til den narrative version af organisationspsykologiens kernebegreber og metoder:
• Fortælling som ramme for erkendelse og organisationsudvikling
• Identitet, positionering og sociale in- og eksklusionsprocesser i organisationen
• Koordinering af mening og handling – rammesætning og ledelse af organisatoriske lærings- og udviklingsprocesser
• Konsulentarbejdets metoder: lytteformer, spørgsmålstyper, værdsættende undersøgelse og konflikthåndtering

Modul 3: Hjernevenlig organisering og kognitive læringsstrategier ved Kim Baden-Kristensen
Du får den nyeste viden om hjernen med et indblik i neurovidenskaben og kognitionspsykologien.
Vi arbejder med, hvordan tydelige praktiske implikationer og anbefalinger, som udspringer af ny viden om hjernens funktioner, kan give dig et stærkt fundament for en helhedsorienteret og effektiv tilgang til ledelse og organisationsudvikling.

Modul 4: Positiv psykologi ved Lars Ginnerup
Du får en tankevækkende og mærkbar indføring i positiv psykologi:
• Styrkebaseret udvikling
• Vejen til flow
• Optimistisk forklaringsstil
• Psykologisk kapital, som er en helt ny tilgang til organisationsudvikling.
Du kan se frem til at gå hjem med en godt begyndt, halvt fuldendt handleplan – ud fra dine ønsker.

Modul 5: Kognitiv vækst og organisatorisk struktur ved Nikolaj Lunøe
Du styrker din indsigt i at designe og ændre organisatoriske strukturer, så du udvider dit udvalg af handlemuligheder. Du skærper også dit blik for strukturer og organisationers betydning for menneskene i organisationerne.

Modul 6: Opsamling, perspektivering og eksamensforberedelse ved Rasmus Anker Bendtsen
Efter en opsamling arbejder vi i reflekterende teams. Vi diskuterer muligheder og begrænsninger ved anvendelse af de 5 perspektiver, du er blevet præsenteret for i løbet af uddannelsen. Du får desuden vejledning om din eksamensopgave.    

Form
Organisationspsykologiuddannelsen består af 6 moduler. Den begynder med et opstartsseminar over 2 dage med overnatning, mens de resterende moduler er 5 enkeltstående dage. Centralt i undervisningen er princippet om ’blended learning’.

Vi har fokus på:

 • Dynamisk læring – du møder teoretiske oplæg, interviews, caseanalyser, gruppediskussioner og tests – både af dig selv og af de øvrige deltagere.
 • Selvrefleksion – undervisningen prioriterer tid og rum til, at du kan reflektere over egen rolle og egen adfærd.
 • Egen virkelighed – teori, metoder og perspektiver bliver i høj grad tænkt ind i din egen arbejdsvirkelighed.

Vi forventer, at du forbereder dig, hvilket i høj grad handler om at afsætte tid til refleksion og til at nedfælde refleksionerne i din logbog.

Eksamen/certificering
Organisationspsykologiuddannelsen kan meriteres som valgfrit modul på Diplomuddannelsen i projektledelse (10 ECTS-point) eller Diplomuddannelsen i ledelse (5 ECTS-point). Eksamensformen er i portfolio-/logbogsform, og du nedskriver undervejs på uddannelsen refleksioner, betragtninger og erfaringer i en logbog. Det skriftlige produkt til eksamen er en sammenfatning af logbogens indhold. Opgaven skal maks. være på 12, 16 eller 20 sider (for henholdsvis 1, 2 og 3 studerende).

Ved gruppeaflevering er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen, mens der ved den øvrige tekst angives, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af teksten. Bedømmelsen er individuel og med intern censor. Forud for eksamen modtager du 2 timers individuel vejledning. Efter den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding tæller som et eksamensforsøg (det første ud af tre mulige).

Undervisere
Uddannelsesansvarlig Rasmus Anker Bendtsen, lektor på UCC og cand.pæd.psych.
Nikolaj Lunøe, cand.psych., Capability
Lars Ginnerup, cand.psych., stifter af Lykkeklinikken og prisbelønnet ekstern lektor på CBS
Jacob Alsted, erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted
Kim Baden-Kristensen, cand.merc., grundlægger af Brain+, www.linkedin.com/in/kbadenk/.

Djøf udbyder uddannelsen i samarbejde med Professionshøjskolen UCC og CfL.

En tidligere deltager siger:
”Der var mange ting, der var inspirerende og fungerede som ahaoplevelser. Jeg har været i faget i mange år, men jeg fik en række nye erkendelser. Uddannelsen giver flere valgmuligheder, så man ikke blindt gør, som man plejer at gøre.”

Jacob Suhr, forhandlingschef, Forbundet Kommunikation og Sprog

Se en samlet oversigt over Diplomuddannelsen i projektledelse her eller Diplomuddannelsen i ledelse

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Datoer

Modul 1: 13. – 14. marts, MED overnatning
Modul 2: 3. april
Modul 3: 17. april
Modul 4: 2. maj
Modul 5: 15. maj
Modul 6: 29. maj

Alle dage fra 9.30 - 16.30           

Afmeldingsfrist

13. februar 2018

Adgangskrav og dokumentation

Du skal have minimum 2 års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på minimum bachelorniveau.

Du vil blive bedt om at fremsende gyldig dokumentation i form af relevante eksamensbeviser, mens 2 års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse fx kan være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel hvor din anciennitet fremgår (et cv er ikke fyldestgørende).

Kontakt kursusansvarlig for tilmelding

Tilmeldingsfrist

9. marts 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  35.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  29.900 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 13. marts-tirsdag den 29. maj 2018
  Klokken 9.30-16.30
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Line Holm Vang
dk¤djoef¤lic¤lic@djoef.dk¤ ?subject=Organisationspsykologiuddannelsen - 28995
Tlf. 33 95 01 96
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling