Kursus

Digital ledelse

Lær at lykkes med digitalisering og digital ledelse

Flerdagskursus
Priser fra 23.000 kr. (ekskl. moms).

Få grebene til at arbejde aktivt med digital ledelse og digital organisationsudvikling i din virksomhed. På kurset får du viden om fremtidens teknologier og forretningsmodeller fra internationale forskere og danske erhvervsfolk med fingeren på den digitale puls. Samtidig får du indblik i, hvordan du kan lykkes med digital udvikling. Deltag, hvis du vil have et digitalt mindset til fremtiden som leder.

Digitale teknologier har længe hjulpet organisationer med at koordinere, planlægge og automatisere arbejdsgange og produktion. Den digitale udvikling står ikke stille. Tværtimod bevæger den sig med hastige skridt ind i alle kroge af forretningsområder, virksomheder og brancher.

Ingen kan se sig fri, når digitalisering bliver en naturlig del af produkter og services. Kunderne efterspørger det. Samarbejdspartnere og medarbejdere vil efterspørge det, hvis de ikke allerede gør det. Digitalisering er fremtidens adgangsbillet til markedet.

Derfor står du som leder over for en stor opgave. Den samlede ledelse skal lægge nye strategier, men det er dit ansvar at realisere dem. Du kan ikke lukke øjnene og håbe, at det går over. I stedet kan du vælge at gå foran og bidrage til at bringe teknologien ud af IT-afdelingen og ind i hele organisationen.

Udbytte
Kurset i digital ledelse giver dig indsigt i de nødvendige kompetencer og den viden, som du og din organisation skal bringe i spil for at lykkes med digitalisering.

Konkret får du:

 • Viden om samspillet mellem digital udvikling og virksomhedens udvikling
 • Metoder til, hvordan du kan bruge digitalisering til at skabe større værdi, bedre kunde/borger-betjening eller nye forretningsmodeller
 • Indsigt i de krav, digitaliseringen stiller til dit lederskab, og hvilke ledelsesmæssige kompetencer du skal opbygge
 • Indsigt i, hvad der skal til i hele udviklingen af din organisation, for at digitaliseringen vil lykkes i praksis.

Efter kurset har du gennem ny viden, casearbejde og refleksion over egen praksis fået grebene til at starte og deltage aktivt i den digitale omstilling i din organisation.

Deltag
Deltag, hvis du vil have et digitalt mindset til fremtiden og en større forståelse for, hvordan du og din organisation eller virksomhed fortsat kan lykkes i en digital virkelighed.
Du kan deltage som leder uanset din placering, hvis du har eller søger en central rolle i forhold til organisations udvikling. 

Indhold
Kurset tager dig med på en digital rejse, når internationale og danske forskere og fremtrædende danske ledere præsenterer tendenser og den nyeste viden om teknologi og digitalisering. Du øver metoder til digital omstilling på en konkret case, og du får eksempler på danske virksomheder og organisationer, som klarer sig godt i den digitale udvikling.

Modul 1: Hvorfor digitaliseringen? Og hvad betyder den for dig?
Det første modul giver dig forståelse for digitaliseringens konsekvenser. Og du får indblik i, hvad der kendetegner digitaliseringen, og hvilken betydning den har for virksomheders forretningsmodeller.

Du kommer igennem temaerne:

 • Forandringer i markedet, produkter og services og hos medarbejderne som følge af digitalisering
 • Nye teknologiske muligheder, trends og disruptions
 • Nye forretningsmodeller og nye job/nyt arbejdsmarked
 • De danske virksomheder, som er foran i den digitale omstilling
 • De organisatoriske kompetencer for digitalt lederskab og måling af samme

Om aftenen arbejder du i en gruppe med en dansk case, hvor du bruger ny viden og metoder fra dagens indlæg. Grupperne laver en casepræsentation næste formiddag for hele holdet med underviserne som sparringspanel.

Modul 2: Hvordan digitalisering? Og hvordan opbygger du digitalt lederskab?
På andet modul får du indsigt i de nye kompetencer, organisationen skal opbygge for at skabe det nødvendige fundament for, at din digitale ledelse vil lykkes og skabe forandring. Du får indblik i, hvordan du kan gribe digitaliseringen an, og hvilke krav det stiller til lederen/ledelserne i danske virksomheder.

Du kommer igennem temaerne:

 • Udvikling af digitale ledelseskompetencer.
 • Udvikling af digitale strategier.
 • Digitalisering til effektivisering og radikal innovation.
 • Hvilke krav stiller det til udviklingen af organisationskulturen?
 • Fra eksploration til daglig drift – et eksempel på digital omstilling.
 • Hvordan får du organisationen og medarbejderne med dig?

Undervejs formulerer du de ledelsesmæssige udviklingstiltag, som du vil sætte i værk, når du kommer hjem. Som afslutning på modulet får du sparring på dine problemstillinger og overvejelser fra holdet og kursusleder.

Form
Du skal igennem to moduler, som starter fredag kl. 12.00 og slutter lørdag kl. 12.00 med arbejde eller oplæg begge aftener. Kurset er intensivt og tempofuldt med en vekselvirkning mellem indlæg, mindre plenumdebatter og gruppeøvelser.

Vi har sørget for overnatning og undervisere i international topklasse. Du skal tage dit engagement og arbejdstøj med og være parat til at blive udfordret fra alle sider.

Praktiske oplysninger
Du får undervisning på masterniveau af fremtrædende forskere og erhvervsfolk. I løbet af kurset vil du blive præsenteret for teori i betydeligt omfang. Du vil få mulighed for at læse litteratur til hvert modul, som du kan bruge til inspiration og forberedelse, men det er ikke at krav, at du har læst materialet. Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Undervisere
Pernille Kræmmergaard (kursusleder) er direktør og ejer af Digitaliseringsinstituttet, professor ved Aalborg Universitet samt underviser ved IT-Universitetet. Pernille forsker i digitalisering og de organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, det kræver at lykkes med digitalisering. Hun er bl.a. ekstern evaluator for Rigsrevisionen, digital vismand udpeget af ATV og har i mere end 20 år udviklet uddannelser og undervist på universiteter inden for digitalisering og ledelse af IT.

Carsten Sørensen er Reader in Digital Innovation, Department of Management, The London School of Economics and Political Science. Han har en ph.d. i informationssystemer fra Aalborg Universitet. Carsten har forsket i digital transformation, anvendelse af mobil teknologi og innovationsdynamikken i digitale platformbaserede økosystemer. Carsten underviser for en lang række organisationer som Microsoft, Google, PA Consulting, Orange, Vodafone og MasterCard.

Joe Peppard er professor ved European School of Management and Technology, Berlin, hvor han leder programmet IT Leadership. Joe forsker og underviser i IT-ledelse, digital strategi og innovation og digital transformation. Han er optaget af at udvikle teorier og modeller, som ledere kan bruge til at forstå egne dilemmaer, få nye indsigter og klare handlingsorienterede råd og vejledninger. Han har udgivet bogen ’The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy’.

Ejvind Jørgensen er strategisk direktør i cBrain. Ejvind er udpeget til digital vismand af ATV og er en af initiativtagerne til etablering af Danmark 3.0. Senest har Ejvind stået i spidsen for en tænketank, som diskuterer, hvad den digitale udvikling stiller af krav til ledelse på strategisk niveau i organisationer og virksomheder. Han er i gang med at formulere ’Det digitale manifest – om ledelse i d]land’.

Thomas Jakobsen har været direktør for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune siden 2014 og er uddannet cand.jur. og MBA. Thomas har erfaring med udvikling og innovation i den offentlige sektor, især inden for kultur, digitalisering og borgerservice. Han har senest stået i spidsen for et massivt kompetenceudviklingsforløb i digital ledelse for samtlige ledere i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Claus Bunkenborg er senior vice president i Danske Bank, hvor han siden marts 2014 har stået i spidsen for Customer Solutions, Business Development og Personal Banking. Claus har en baggrund inden for marketing management og en executive MBA fra Copenhagen Business School.

Bente Holm Skov har mere end 20 års erfaring med ledelse og udvikling af organisationer og mennesker. Hun har arbejdet med strategiudvikling og strategiprocesser for organisationer samt forandring og implementering af forandringsprojekter. I hendes karriere har Bente haft ansvar for HR og HR-udvikling i bl.a. Ericsson og CSC. Hun har erfaring med digital transformation og de følgende udfordringer og kompetencebehov for ledere, medarbejdere og organisationer.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Datoer for undervisning

Modul 1: 13. april til 14. april 2018 (med overnatning)

Modul 2: 18. maj til 19. maj 2018 (med overnatning)

Begge moduler starter kl. 12.00 og slutter dagen efter kl. 12.00.

Afmeldingsfrist

13. marts 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  25.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  23.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  23.000 kr. (ekskl. moms)
 • Fredag den 13. april-lørdag den 19. maj 2018
  Klokken 12.00-12.00
 • Comwell Conference Center Copenhagen
  Center Boulevard 5, 2300 København S
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Charlotte Løfberg Paakjær
dk¤djoef¤clp¤clp@djoef.dk¤ ?subject=Digital ledelse - 28870
Tlf. 33 95 96 78
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling