Kursus

Chefkonsulentuddannelsen

Opnå stærk personlig og organisatorisk gennemslagskraft

Flerdagskursus
Priser fra 52.000 kr. (ekskl. moms).

Få større personlig og organisatorisk gennemslagskraft som chefkonsulent, og bliv en mere handlekraftig med- og modspiller for chefer og kolleger. Gennem teoretisk indsigt og konkrete redskaber skærper chefkonsulentuddannelsen din evne til at analysere, reflektere og handle, når du leder organisatoriske og samfundsmæssige forandringsprocesser og udviklingsprojekter. Deltag, hvis du har en nøgleplacering i din organisation uden formelt ledelsesansvar.

Verden forandrer sig konstant. Der er dilemmaer, krydspres og paradokser hver eneste dag. Sådan er vilkårene, og det påvirker den måde, du løser opgaver, leder projekter og styrer processer i de komplekse organisatoriske kontekster, du skal agere i.

Som chefkonsulent sidder du ofte for bordenden, når projekter eller processer gennemføres i organisationen. Du udfører måske faglig ledelse og procesledelse uden formelt ledelsesansvar. Som chefkonsulent må du tage udgangspunkt i din egen faglighed og dine personlige styrker og præferencer for at håndtere hverdagens udfordringer professionelt. Det kræver særlige kompetencer at udføre chefkonsulentens mangeartede opgaver kombineret med en ekspertrolle.

Udbytte
Chefkonsulentuddannelsen giver dig en teoretisk ballast kombineret med praktiske redskaber og øget gennemslagskraft i de komplekse organisatoriske kontekster, du befinder dig i. Med øget viden og en større kompleksitetsforståelse er din evne til at gå i dialog med chefer og kolleger væsentlig forbedret. Du evner at skabe større ro og overblik til at løse dine opgaver, kommunikere klart og styre projekterne sikkert i mål.

På chefkonsulentuddannelsen får du:

 • Større organisatorisk tæft. Du forstår, hvad der foregår i organisationen og ikke mindst hvorfor.
 • Øget handlekraft. Med et skarpere overblik kan du aktivt tage del i udviklingen af organisationen.
 • Større personligt mod. Indsigt og konkrete værktøjer giver dig flere handlemuligheder.
 • Større bevidsthed om din rolle som uformel nøgleaktør.

Efter endt uddannelse er du skarpere til at iagttage, analysere, reflektere og handle, når du leder organisatoriske og samfundsmæssige forandringsprocesser og udviklingsprojekter. Du er samtidig blevet en mere handlekraftig med- og modspiller.

Deltag
Chefkonsulentuddannelsen retter sig mod fagligt stærke medarbejdere, som har en nøgleplacering i enten den offentlige organisation eller den private virksomhed.

Uddannelsens indhold
Uddannelsen løfter kvaliteten af dine faglige og procesorienterede bidrag. Indholdet fokuserer på forandringsledelse, videndeling, værdiskabelse i processer, strategisk og personlig kommunikation og ledelse samt navigering i komplekse organisatoriske kontekster og netværk.

Før start
Før uddannelsens start modtager du en typeindikatortest (MBTI). På det første moduls MBTI-dag modtager du sammen med de øvrige deltagere en fælles tilbagemelding med jeres præferencer og udfordringer. Resultaterne bruger du som afsæt for dine personlige mål for uddannelsen.

Modul 1: Forandringsledelse, personlige styrker og chefdag (5 dage)
Første modul giver dig teoretisk og metodisk viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere, når du leder organisatoriske forandringsprocesser og udviklingsprojekter under samfundsmæssige forandringer.

Du får redskaber og værktøjer til:

 • at skabe optimal vidensdeling i teams og grupper på tværs af organisationen
 • at sikre overblik og værdiskabelse i organisationen
 • at identificere virksomhedskulturens og værdiernes betydning i forandringsprocesser.

Et par chefer bliver inviteret til at komme og give deres bud på chefkonsulentrollen og deres forventninger til denne medarbejdergruppe.
 
Modul 2: Professionel kommunikation og organisation (3 dage + 2 individuelle timer)
Andet modul tager udgangspunkt i de indsigter, typeindikatortesten MBTI bringer, og kobler dem til opgaverne i din egen organisation. Chefkonsulentens rolle som uformel leder eller projektansvarlig stiller krav til, hvordan du kommunikerer og involverer. Du arbejder med at styrke dine kommunikative kompetencer gennem viden og træning. Målet er at øge din personlige gennemslagskraft og sikre, at du står som garant for din faglighed og dit budskab.

På modulet får du:

 • viden om ledelseskommunikation og -organisation
 • viden om metoder til at fremme refleksion og læring samt kreative og innovative processer
 • kommunikationsmetoder til konstruktiv magthåndtering, vanskelige samtaler samt kreative og innovative samtaler
 • 2 timers individuelt forløb i krop- og stemmetræning.

På det individuelle forløb giver stemmecoach Lisbeth Holdt Jørgensen dig praktiske øvelser i mundtlig levering med fokus på stemme, kropssprog og fysisk energi. Du får teknikker til at fastholde kontakt og nærvær i forholdet mellem taler og tilhører.

Modul 3: Strategisk budskabstræning, kommunikation og ledelse (5 dage)
Tredje modul starter med strategisk budskabstræning, hvor du træner at få dit budskab ud over rampen i realistiske kommunikationsøvelser. På dag 2 bliver du udfordret på dit digitale mindset, når I skal til at arbejde med strategisk tænkning. Når samfundet ændres radikalt, er implementering af nye teknologier ikke tilstrækkeligt. Første skridt på rejsen mod innovation, transformation, og nye forretningsmodeller er, at du tør udfordre dit mindset og strategiske tænkning.

De sidste 3 dage fokuserer på en kortlægning af det strategiske landskab, du befinder dig i, og grundelementerne inden for strategisk kommunikation. Du arbejder med at udvikle dine kompetencer til at forstå, reflektere, forhandle og handle strategisk i forhold til de organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier, landskabet udgøres af.

Modulet giver dig:

 • viden om strategisk kommunikation: forandringskommunikation, målgruppeanalyser og interessentanalyser
 • lavpraktiske idéer til at få strategiske budskaber ind i al kommunikation
 • viden om chefkonsulenten som strategisk storyteller
 • indsigt i dit digitale mindset og strategiske tænkning
 • indblik i teorier om strategisk ledelse
 • redskaber til at analysere sammenhænge mellem organisationens struktur, kultur og processer
 • veje til at styre strategiske processer i komplekse organisatoriske kontekster
 • metoder til at udpege mulige forandringsstrategier på både et strategisk og et adfærdsmæssigt niveau
 • metoder til at definere dit ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative handlerum

Modulet kobler teorier om og metoder til strategisk ledelse med de erfaringer, du har fra praksis. Diskussioner af strategiske beslutninger, styringsværktøjer, strategiprocesser og styringskoncepter tager derfor udgangspunkt i erfaringer fra din egen organisation.

Form
Chefkonsulentuddannelsen er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:
Dialog – undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem kursusdeltagerne er i centrum.
Refleksion – teorien er aldrig for teoriens egen skyld, men skal altid åbne op for diskussion og refleksion.
Forberedelse – til hver undervisningsgang vil der være forberedelse i form af litteraturlæsning og evt. opgaveløsning.
Konkrete cases – vi tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? Dette foregår altid i et fortroligt rum.
Eksamen – hvert modul afslutter du med en eksamen på diplomniveau. Du har mulighed for at løse konkrete udfordringer fra din organisation i eksamensopgaverne.

Praktiske informationer
Du skal igennem 13 undervisningsdage fordelt på 3 kompetencegivende valgmoduler fra ’Diplomuddannelsen i ledelse’. De giver i alt 15 ECTS-point. Uddannelsen udbydes af Djøfs Kurser og Uddannelser i samarbejde med DTU Diplom i Ballerup. Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. grundbøger. (Prisen for bøger er ca. 4500 kr.)

Undervisere
Modul 1:
Sverri Hammer er cand.scient.pol. og lektor i strategi, organisation og ledelse på DTU. Sverri har mange års erfaring som leder i den offentlige sektor, heraf seks år som rektor. Han er desuden lærebogsforfatter og partner i konsulentfirmaet Hammer & Glahn.

Modul 2:
Lise Marie Frohn Rasmussen er uddannet ph.d. i fysik og har en diplomuddannelse i ledelse, DTU Diplom/IHK. Hun har erfaring som forsker, lektor, forskningschef og chefkonsulent. I rollen som chefkonsulent på Aarhus Universitet (i AU Viden) arbejder Lise med udvikling af den ca. 20 mand store ledelsesgruppe, bl.a. med fokus på kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere.

Lisbeth Holdt Jørgensen, uddannet skuespiller og cand.mag. i audiologopædi og retorik. Som skuespiller var hun i en årrække tilknyttet Det Kongelige Teater og har siden været mangeårig stemmecoach på Det Kongelige Teater og fast underviser på Det Kongelige Ledelsesakademi. Hun er selvstændig stemmecoach og underviser i totalkommunikation hos bl.a. Danske Bank og NCC.

Modul 3:
Pernille Rydén er uddannet cand.scient.soc., DL og har en PhD i strategisk kognition fra CBS. Hun og arbejder til daglig som studieleder for Ingeniørernes Lederuddannelse, er lektor i strategi, organisation og ledelse på DTU Diplom og E-MBA, DTU Business og ekstern lektor på CBS. Pernille er en erfaren underviser og forsker bl.a. i strategisk tænkning, organisatorisk transformation og digitale teknologier, bl.a. sociale medier og Big Data. Pernille er også forskningskonsulent, lærebogsforfatter og publicerer i internationale topjournals.

Susanne Hegelund og Peter Mose er eksperter i strategisk kommunikation og driver rådgivningsvirksomheden HEGELUND & MOSE.

Susanne Hegelund har en lang ledelses- og medieerfaring bag sig. Hun har – efter en start som politisk journalist på Berlingske – arbejdet med nyhedsfjernsyn i 15 år i DR og på TV 2, bl.a. som chef for TV-Avisen. Hun har også været kommunikationsdirektør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Peter Mose startede sin karriere i den jyske kommunale verden, før han rykkede til centraladministrationen og KL. Han var siden journalist på Politiken i ti år, før han blev souschef i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, pressechef hos Lederne og kommunikations- og analysechef i IDA.

Tidligere deltagere siger:

“Jeg har fået en helt ny opfattelse af det ‘organisatoriske liv’. Jeg agerer og understøtter forandringer med langt større indsigt og effekt. Superinspirerende!”
Christian Riis Laursen, økonomikonsulent, Køge Kommune

“Jeg har lært, at det er væsentligt at ‘sætte en scene’ og få folk til at følge mig. Men hvor jeg før brugte meget energi på det, er det væsentligt mere naturligt i dag.”
Søren Hjalmar Thomsen, teknisk direktør, MT Højgaard

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Datoer

Modul 1:
11. april 2018
18. april 2018
2. maj 2018
24. maj 2018
12. juni 2018
Afl. opgave: 6. august 2018
Eksamen: 16. eller 21. august 2018
Modul 2:
20. september 2018
23. oktober 2018
14. november 2018
Afl. opgave: 28. november 2018
Eksamen: 13. eller 18. december 2018
Modul 3:
10. januar 2019
30. januar 2019
5. februar 2019
27. februar 2019
21. marts 2019
Afl. opgave: 12. april 2019
Eksamen: 2. eller 7. maj 2019
Alle dage kl. 9.00 - 16.00

Tilmelding

Der er stadig ledige pladser. Kontakt Christina Thomsen på tlf. 33 95 98 34 eller mail dk¤djoef¤cth

Afmeldingsfrist

11. marts 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  59.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  52.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  52.000 kr. (ekskl. moms)
 • Onsdag den 11. april 2018-torsdag den 21. marts 2019
  Klokken 9.00-16.00
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Christina Thomsen
dk¤djoef¤cth¤cth@djoef.dk¤ ?subject=Chefkonsulentuddannelsen - 28867
Tlf. 33 95 98 34
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling