Kursus

Professionel strategisk forhandling

Du får 3 dages intensiv træning i strategisk forhandlingsteknik

Flerdagskursus
Priser fra 14.300 kr. (ekskl. moms).

Bliv mere adræt i forhandlingsrummet. Få forhandlingsteknikker til at opnå et optimalt forhandlingsresultat, samtidig med at du opbygger eller fastholder den gode relation til din modpart. Kurset lærer dig at lægge en strategisk ramme over din forberedelse, så du kan prioritere og vægte dine interesser og analysere din modparts. Deltag, hvis du ønsker at udvide dine redskaber og personlige styrker som forhandler.

Informationsmøde: Naviger mellem politik og interesser tilmeld dig her

Måske vil du gerne blive bedre til at dæmme op for konflikter med dine modparter? Måske vil du gerne øge din personlige gennemslagskraft, når du forhandler? Her får du en overskuelig teoretisk ramme for dine forhandlinger, der kan gøre dig endnu bedre.

Udbytte
Du får 3 dages intensiv træning i forhandling, hvor du er i centrum. Du træner at udnytte dine kompetencer og forhandlingsteknikker bedst muligt.

Kurset giver dig:

 • Større sikkerhed: Undervisningen er casebaseret, hvilket gør, at du oparbejder større og større reel erfaring, ligesom du forstår at håndtere vanskelige situationer og konflikter.
   
 • Bedre resultater og personlig gennemslagskraft: Personlig feedback hele vejen igennem sikrer udvikling og bedre performance.
   
 • Personlig udvikling: Du får en mere effektiv og reflekteret tilgang til dig selv som forhandler.

Efter kurset får du i højere grad aftalerne i hus, og du efterlever dem ikke mindst bagefter. Du kan lægge en strategisk ramme om din forberedelse, og du kan prioritere og vægte dine interesser og analysere din modparts. Du er mere adræt i forhandlingsrummet og bedre til at håndtere konflikter med din modpart.

Deltag
Deltag, hvis du er forhandler og har en vis erfaring i professionel forhandling. Du ønsker at udvide dine redskaber og personlige styrker som forhandler. Vi anbefaler, at du starter med kurset ’Den nye forhandler’, hvis du ikke har et teoretisk fundament fra tidligere.

Indhold og form
Du kommer igennem casebaseret og redskabsorienteret undervisning. Du får direkte og personlig feedback hele vejen gennem kurset. Det giver dig flere muligheder og øger din evne til at performe og levere gode resultater.

Kurset fokuserer på at udvikle dig personligt som forhandler og styrker dine forhandlingstekniske færdigheder gennem træning i:

 • struktureret og strategisk forberedelse
 • afdækning af interesser og redskaber til at skabe merværdi
 • målrettet og situationsbestemt spørgeteknik
 • forhandlingsanalyse
 • betydningen af det ambitiøse udspil
 • forhandling af relationen og kommunikationen med din modpart
 • håndtering af forskellige typer af modparter, fx hårde ’nejforhandlere’
 • bagland og mandathåndtering
 • den uformelle kontakt
 • håndtering af vanskelige situationer og konfliktløsning
 • betydningen af køn og andre usete faktorer i en forhandling
 • personlig gennemslagskraft.

Praktisk information
Kurset ’Professionel strategisk forhandling’ er en del af Djøfs modulopbyggede forhandleruddannelse. Du kan også tage kurset alene, men vi anbefaler, at du starter med kurset ’Den nye forhandler’ , hvis du ikke har et teoretisk fundament fra tidligere.

Læs mere om Forhandleruddannelsen .

Kurset giver dig adgang til at tage en eksamen i forhandling i op til to år efter, at du har gennemført kurset.
Som en del af kurset får du bogen ’Bedre forhandling’ af Nicolai Robinson (Djøf Forlag, 2012) .

Lektioner
Kurset svarer til 21 lektioner.

Undervisere
Nicolai Robinson er arbejdsmarkeds- og forhandlingschef hos Danske Fysioterapeuter. Nicolai er master i konfliktmægling og mediation (MMCR) ved Københavns Universitet (2006) og har en uddannelse i labour negotiations fra Harvard Law School og negotiation dynamics fra INSEAD. Hans kernekompetencer er inden for ’creative negotiating’, interesseafdækning, udvidelse af forhandlingsrum, stærkt konfliktfyldte forhandlinger samt følelser og emotioner i forhandling og mægling/mediation af konflikter. Han arbejder med teoriudvikling og er forfatter til bogen ’Bedre forhandling’.

Charlotte Flach, Forhandling.net, er advokat, forhandlingscoach, -underviser og -rådgiver. Charlotte har videreuddannet sig i forhandling og indflydelse samt vanskelige samtaler ved henholdsvis Berkeley University og Harvard Law School. Charlottes kernekompetencer er inden for 'cooperate negotiation strategies’, udspil, interesseafdækning, udvidelse af forhandlingsrum, konstruktiv kommunikation og relationsopbygning. Hun har omfattende erfaring med forhandlinger i erhvervsforhold, overenskomstforhandlinger samt forhandlinger om individuelle ansættelsesretlige problemstillinger. Hun har tidligere arbejdet i Djøf og som advokat hos Bech-Bruun.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Afmeldingsfrist

9. marts 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  16.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  14.300 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  14.300 kr. (ekskl. moms)
 • Mandag den 9. april-onsdag den 11. april 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Charlotte Løfberg Paakjær
dk¤djoef¤clp¤clp@djoef.dk¤ ?subject=Professionel strategisk forhandling - 28854
Tlf. 33 95 96 78
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling