Kursus

Kontrakter

Endagskursus
Priser fra 4.900 kr. (ekskl. moms).

En god kontrakt skal være juridisk holdbar, balanceret og brugervenlig. Vi viser dig, hvordan du gør det i praksis, når du arbejder med danske og internationale kontrakter

For dig
Du er virksomhedsjurist, ansat jurist i den offentlige sektor, advokatfuldmægtig eller yngre advokat og beskæftiger dig med kontrakter. Er du ikke jurist, men har kendskab til aftaleret og erfaring fra arbejde med kontrakter, kan du også have udbytte af at deltage.

Udbytte
Du får en gennemgang og en analyse af de hovedpunkter, som bør reguleres – eller i hvert fald overvejes reguleret – i de fleste kommercielle kontrakter, nationale som internationale. Målet er, at du lærer, hvordan du kan gøre kontrakterne både juridisk vandtætte og operative/læsbare for kontraktens ’brugere’. Kontraktbestemmelser og paradigmer indgår i kursusmaterialet, så du kan tage det med dig hjem og bruge det, når du bagefter skal arbejde med kontrakter.

Kursets indhold
Vi behandler:

 • prækontraktuelle dokumenter (hensigtserklæringer, fortrolighedsaftaler mv.)
 • kontraktens parter
 • indledningsbestemmelser (præambel, definitioner og fortolkningsregulering)
 • fastlæggelse af parternes ydelser (kvalitet, kvantitet, biydelser, pris mv.)
 • sikkerhed for opfyldelse af kontrakten (bankgarantier, kautioner, forsikring, ejendomsforbehold mv.)
 • misligholdelsesklausuler (ophævelse, erstatning, afslag, bod, garantier mv.)
 • ansvarsbegrænsningsklausuler (ansvarsfraskrivelse, force majeure, hardship mv.)
 • opsigelse og genforhandling
 • lovvalg, værneting og voldgift.

Vi bruger en række cases og konkrete eksempler på kontraktbestemmelser, der dels er udarbejdet til kurset, dels hentet fra en række standardkontrakter og paradigmer.

Undervisere

Undervisere
Advokat Eva Holst, Viltoft
Eva Holst rådgiver både offentlige og private klienter om alle former for entrepriseretlige problemstillinger, herunder navnlig i sager om teknisk rådgivning. Eva har i den forbindelse deltaget i forberedelsen og førelsen af flere voldgiftssager. Rådgiver desuden offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder om alle aspekter ved udbud, herunder tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbudsforretninger.

Advokat (L) Morten Ruben Brage, Viltoft
Morten Ruben Brage rådgiver både offentlige myndigheder,  private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter om entreprise og udbud. Derudover rådgiver Morten om miljøretlige spørgsmål. Har betydelig proceserfaring og har ført sager for Landsretten, Sø- og Handelsretten, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt Klagenævnet for udbud.

Kursuslektioner
7

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Afmeldingsfrist

16. april 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  5.700 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Onsdag den 16. maj 2018
  Klokken 9.00-16.30
 • Radisson Blu Scandinavia
  Amager Boulevard 70, 2300 København S
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Karin Rasmussen
dk¤djoef¤kir¤kir@djoef.dk¤ ?subject=Kontrakter - 28821
Tlf. 33 95 98 33
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling