Kursus

Stata udvidet

Endagskursus
Gratis

Dette kursus bygger oven på den viden, du har fra Stata - Grundlæggende eller har tilegnet dig på anden vis. På kurset lærer vi at lette arbejdsgangene ved at bruge Stata på en smartere måde, samtidig med at du får kendskab til mere avancerede dele af linæer regression og forskellige visualiseringer af sammenhænge.

Udbytte

Efter kurset vil du være i stand til at kunne bruge Stata til mere avancerede analyser på både studie og i studiejob. Du vil have lært at navigere lettere i Stata og have tilpasset programmet, så det understøtter dig mest muligt i din kommende brug af Stata.

Du har arbejdet med de mest anvendte statistiske analyser, og er blevet introduceret til tolkningen af dem.

For dig

Dette kursus er for dig, der har en vis erfaring med Stata. Du kender de basale funktioner og kan bruge programmet. Du har eventuelt deltaget på Stata - Grundlæggende.

Der er ikke krav til analytiske kompetencer, men et kendskab til statistik er en fordel. Dette skyldes at fokus på kurset ikke er selve statistikken eller teorien bag, men brugen af Stata.

Indhold

Kurset i Stata giver dig mulighed for at få kunne lave mere avancerede analyser med et brugervenligt statistikprogram. Kurset tager udgangspunkt i et konkret datasæt og øvelser på dette.

Kurset har fokus dels på statistiske analyser og på værktøjer og funktioner i Stata.

I forhold til analyser vil kurset centrere sig om linæer regression med både kategoriske og kontinuerte uafhængige variable og interaktionsmodeller. Vi arbejder også med at lave visualiseringer af analyserne.

I forhold til nyttige værktøjer introduceres import, makroer og tilføjelsesprogrammer som f. eks. estout, der er nyttige til at producere hurtigt og præsentabelt output til andre programmer.

Form

Kurset varer 3 timer.
Eftersom kurset primært er baseret på praktiske øvelser, er det en forudsætning for deltagelse at medbringe egen computer med Stata installeret (tjek gerne at din licens ikke er udløbet inden kurset).

Praktiske informationer - Hvordan får jeg Stata installeret?

På nogle uddannelsesinstitutioner kan man hente Stata på institutionens intranet eventuelt mod en mindre brugerbetaling.
Såfremt din uddannelsesinstitution ikke har Stata liggende til download, kan du eventuelt kontakte IT-afdelingen og høre om dit uddannelsessted har en fordelagtig købsaftale for studerende.
Alternativt kan Stata købes fra:   http://www.stata.com/order/new/edu/single-user-licenses/

Bemærk, at du ikke kan nøjes med den begrænsede udgave af Stata (Small Stata), da denne ikke kan håndtere andet end meget små datasæt .

Tilmelding

Studiekurser er kun for medlemmer der er studerende

Venteliste

Kurset er fyldt, ved tilmelding kommer du på venteliste

Tilmeldingsfrist

21. maj 2017

Pris, tid og sted

  • Studerende
    Gratis
  • Mandag den 22. maj 2017
    Klokken 13.00-16.00
  • Djøf, Mødecenter Plenum
    Gothersgade 133, 1123 København K
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Netværkskoordinator
Susanne Hindkjær
Tlf. 33 95 96 64
E-mail suh@djoef.dk
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling