Kursus

Proceskonsulentuddannelsen

Bliv trænet i teknikkerne til at sikre forandring og ikke mindst fremdrift

Flerdagskursus
Priser fra 40.500 kr. (ekskl. moms).

Få værktøjerne til at designe og gennemføre forandringsprocesser. Du bliver en bedre og skarpere forandringsagent. Proceskonsulentuddannelsen giver dig viden om og træning i, hvordan du faciliterer, designer og leder forandrings- og udviklingsprocesser, der sikrer fremdrift i organisationen. Deltag, hvis du skal gennemføre både større og mindre forandringer enten internt i organisationen eller eksternt hos kunder og brugere.

Hvordan designer du en optimal proces? For det her team, det her forløb, denne samtale? Hvilke værktøjer skal du sætte i spil for at køre processen? Spørgsmålene kan være mange, når du som proceskonsulent står med ansvaret for at navigere i et udviklings- eller forandringsforløb i organisationen.

Udbytte
En proceskonsulentuddannelse giver dig redskaber, overblik og indsigt i egne styrker. Du øger din troværdighed som procesfacilitator og kan udføre procesledelse, der sikrer udvikling.

Efter syv moduler har du fået:

 • Øget indsigt og viden om en bred vifte af organisatoriske og ledelsesmæssige teorier og metoder, der giver dig mulighed for at skræddersy, facilitere og gennemføre et unikt forandrings- eller udviklingsforløb i organisationen
 • Større autenticitet som proceskonsulent, fordi du har et afklaret forhold til din rolle og kender dine egne styrker og svagheder
 • Flere hands-on-værktøjer, der gør, at du bedre kan gennemføre processer og stilsikkert navigere i organisationen.

Tilbage i virksomheden er du en værdifuld medspiller, der forstår din rolle som proceskonsulent og navigerer med øget autenticitet og troværdighed. Du sikrer forandring og ikke mindst fremdrift.

Deltag
Deltag, hvis du vil have træning, overblik, større selvforståelse og flere redskaber til at arbejde struktureret, målrettet og resultatorienteret med procesledelse, forandringsledelse og forandringsprocesser. Du står uden formelt ledelses- eller projektledelsesansvar, men skal gennemføre forandringer enten internt i organisationen eller eksternt hos kunder og brugere. Du kan have mindre eller større praktisk erfaring som procesfacilitator og forandringsagent.

Indhold
At navigere i en forandrings- og brydningstid kræver overblik og indsigt, og derfor skal du både have en teoretisk ballast og en bred vifte af konkrete værktøjer til at skabe dine resultater som proceskonsulent.

Modul 1 kickstarter proceskonsulentuddannelsen ved at definere, hvad der karakteriserer den succesfulde proceskonsulent både teoretisk, metodemæssigt og i praksis. Du arbejder med dit mindset og begynder på at træne konkrete metoder og teknikker.

Modul 2 styrker din indsigt i organisationers kompleksitet som præmis for proceskonsulenten. Vi kigger også på, hvordan aspekter som legitimitet, kultur og struktur influerer på de kontekster, du agerer i.

Modul 3 er dedikeret til proceskonsulentens vigtigste greb: intervention. Vi ser på, hvilke former der er, og hvordan du kan anvende konstruktive forstyrrelser som en katalysator til fremdrift og udvikling.

Modul 4 har autentisk procesledelse og -design i centrum. Du får indsigt i dine personlige karakterstyrker, introduktion til transfer og læringsstile samt praktisk træning i at designe effektive forløb, så du kan forfine din rolle som proceskonsulent.

Modul 5 er en simulatordag dedikeret til praktisk træning af alle de greb, uddannelsen har budt på indtil nu. Alle deltagere får konstruktiv feedback og supervision.

Modul 6 fokuserer på medspil og modspil. En erfaren proceskonsulent ved, at der løbende er behov for tilpasninger til de konstante forandringer i hverdagens organisationer. Modulet introducerer faldgruber og barrierer og nye metoder til at tilpasse sin proceskonsulentpraksis uden at tabe målet af syne.

Modul 7 er sat af til generalprøve og eksamen, hvor du får lejlighed til at demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser, opgaver og pædagogiske benspænd. Eksamen består både af en casebaseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter. Du kan også tilkøbe en diplomeksamen (se ’Praktisk information’).

Form
Metoden i undervisningen er yderst praksisnær. Der er fokus på refleksion, personlig feedback, læring og opbyggelsen af en stor og mangefacetteret værktøjskasse. Vi giver dig:

Konkrete værktøjer – undervisningen er meget hands-on, ligesom vi arbejder med konkrete cases fra din egen virkelighed, der øger selvrefleksionen.

Personlig feedback – du får kontinuerligt vedkommende og relevant feedback fra både undervisere og medkursister.

Ansvar for egen læring – du indgår i en parallelproces med underviserne, så du får indsigt og indflydelse på uddannelsens design og dermed tager ansvar for egen læring. Du bliver på modul 1 præsenteret for en del litteratur som inspiration til dit selvstudie, hvor du selv vælger, hvad du vil fokusere på teoretisk.

Praktisk information
Proceskonsulentuddannelsen består af syv moduler af 1-2 dages varighed, 9 dage i alt, og afsluttes med en praktisk eksamen.

Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen på 5 ECTS-point til en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samtidig med den praktiske eksamen af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser. Du går til eksamen i det valgfri modul ’Teamledelse’ på ’Diplomuddannelsen i Ledelse’.

Undervisere
Peter Hjermind, MA i strategisk og finansiel styring. Han har 20 års erfaring som direktør og partner i forskellige konsulenthuse og har primært samarbejdet med større danske virksomheder. Peter er ved at afslutte en master i positiv psykologi.

Eva Jakobsen, cand.comm., certificeret executive coach, stresscoach og efteruddannet inden for organisationspsykologi. Hun har egen virksomhed, hvor hun tilbyder ledelsesudvikling, teamudvikling og facilitering samt stressrådgivning.

En tidligere deltager siger:
“Uddannelsen har øget min refleksion over egen praksis. Jeg har større indsigt i mit arbejdsliv, og det har ført til en professionalisering af min adfærd. Samtidig har jeg fået en større værktøjskasse, hvilket giver mig en større frihed på metodeplan.”

Sine Espenhain, rekrutteringspartner, Corporate People and Organisation, Novo Nordisk

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Datoer

Modul 1: 16.-17. januar 2018
Modul 2: 7. februar 2018
Modul 3: 6. marts 2018
Modul 4: 13.-14. marts 2018
Modul 5: 11. april 2018
Modul 6: 8. maj 2018
Eksamen: 6. juni 2018

Alle dage kl 9-16 og der er overnatning på modul 1 og 4

Kursussteder

Modul 1: Comwell Holte
Modul 2: MBK Kursuslokaler
Modul 3: Ingeniørforeningens Mødecenter
Modul 4: Comwell Holte
Modul 5: DGI-byen
Modul 6: Ingeniørforeningens Mødecenter
Eksamen: MBK Kursuslokaler

Afmeldingsfrist

16. december 2017

Tilmelding

Der er stadig ledige pladser. Kontakt Christina Thomsen på tlf. 33 95 98 34.

Tilmeldingsfrist

16. januar 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  45.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  40.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  40.500 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 16. januar-onsdag den 6. juni 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Comwell Holte
  Kongevejen 495, 2840 Holte
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Christina Thomsen
dk¤djoef¤cth¤cth@djoef.dk¤ ?subject=Proceskonsulentuddannelsen - 28749
Tlf. 33 95 98 34
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling