Kursus

Professionel performer

Styrk din personlige gennemslagskraft, og bliv en mere overbevisende formidler

Endagskursus
Priser fra 25.800 kr. (ekskl. moms).

Find din stemme, få dit budskab ud med større personlig gennemslagskraft, og gør indtryk, når du præsenterer. Uddannelsen giver dig træning i, hvad der virker kommunikativt, verbalt som nonverbalt. Du lærer at skabe tryghed og nærvær, så dit budskab trænger effektivt igennem både til den enkelte og til hele forsamlingen. Deltag, hvis du ofte formidler mundtligt til flere og gerne vil træne dit kropslige udtryk i dine præsentationer og blive en mere overbevisende formidler.

Det er muligt at blive en frigjort og naturlig formidler med lyst til at tale i en forsamling, når situationen byder sig. Nogle har allerede mundtlig formidling som et naturligt talent. Andre kan have glæde af at forfine, raffinere og forankre deres præsentationsteknik og personlige gennemslagskraft.

Som professionel performer skal du stimulere interessen og opmærksomheden hos dine lyttere ved at være nærværende, hvilket skaber den gode formidling og præsentation. Det kræver viden om fortællemetoder, improvisationsteknikker og ikke mindst kontinuerlig træning.

Udbytte
Uddannelsen giver dig viden, indsigt og redskaberne til at finde din personlige stil som performer. Du får konkrete værktøjer og træning i mundtlig formidling, hvad der virker kommunikativt, og hvordan du fremfører dine budskaber klart og tilgængeligt for forskellige målgrupper. Målet er, at du forbedrer din personlige gennemslagskraft og præsentationer.

Du træner at:

 • kommunikere effektivt og effektfuldt, hvad enten gruppen er stor eller lille
 • bruge din personlige stil mere kraftfuldt og autentisk
 • gøre folk trygge, så de lytter mere til det, du siger
 • udnytte dit kropssprog, din stemmeføring og dit ordvalg, så det, du siger, lettere bliver opfanget og husket.

Tilbage på jobbet har du fået større tryghed og mod på at tage ordet og stille dig op foran forskellige forsamlinger. Din motivations- og indlevelsesevne er blevet styrket, hvilket kan skabe mere kvalificeret vidensdeling i organisationen.

Deltag
Deltag, hvis du ofte har behov for at formidle til flere. Du kan være leder, underviser, advokat, journalist, konsulent eller projektansvarlig. Måske vil du gerne blive klogere på, hvordan du virker, når du præsenterer. Måske vil du gerne træne at bruge dit kropssprog i dine præsentationer, så du fortæller historien og ikke blot refererer til eller læser op af din powerpointpræsentation.

Indhold
På kurset arbejder du med at finde den stil, der gør dit udtryk naturligt og dermed troværdigt. Vi plejer at sige, at det ikke handler om at tage en rolle på sig, når man performer, men om at finde sig selv og sin egen stemme.

Du arbejder med at styrke din evne til at strukturere og formidle den gode præsentation, så budskaber kan forstås af mange forskellige målgrupper. Du træner at ’få sat krop’ på det, du siger, og gå fra blot at informere til at kommunikere.

På træningsforløbet arbejder du med følgende temaer:

 • Dit personlige og naturlige udtryk i formidlingen
 • Nonverbal kommunikation: brugen af kropssprog, når du præsenterer
 • Stemmetræning: betydningen af stemmebrug og indre ro, når du præsenterer
 • Kommunikationsværktøjer, der styrker en- og tovejskommunikation
 • Teknikker til stimulering af interesse og opmærksomhed hos dem, der lytter
 • Anvendelse af højre og venstre hjernehalvdel
 • Sproglige kompetencer, sprogmønstre, historiefortælling og metaforer
 • Memo- og improvisationsteknikker
 • Indhold, opbygning og struktur af præsentationer og taler.

Vægtningen af temaerne bliver tilpasset undervejs ud fra de individuelle behov, du har, og holdets sammensætning.

Form
Uddannelsen strækker sig over 4 moduler af hver 2 dages varighed, og undervisningen består af både teori og praktiske øvelser.

For at sikre tid til individuel træning er holdet på maks. 12 personer. Vi lægger vægt på personlig feedback, selvrefleksion og et trygt, uhøjtideligt rum.

Personlig feedback er central i alt, hvad vi gennemgår på uddannelsen. Vi giver kortere teoretiske oplæg, som følges op med en række praktiske øvelser med individuel feedback og sparring fra underviser og medkursister.

Selvrefleksionen er nødvendig for at evaluere og integrere både de teoretiske oplæg og den praktiske læring. Du skal løbende tænke over, hvordan du bruger dine nye erfaringer i din hverdag. Derfor er der praktiske øvelser og opgaver mellem hvert modul, som øger din selvrefleksion og gør dig bevidst om din egen effekt i forsamlinger.

Et trygt, uhøjtideligt rum er altafgørende. Vores udgangspunkt er den positive psykologi med en anerkendende tilgang. Af samme årsag filmer vi ikke os selv eller hinanden på uddannelsen. Vores erfaring er, at en anerkendende tilgang skaber en accelereret læring, netop fordi det rum, vi skaber, er trygt.

Du har mulighed for personlige coachingsessioner mellem hvert modul. Og hvis nødvendigt kan du tilkøbe timer i stemmetræning. Dit udbytte af forløbet afhænger i høj grad af din aktive deltagelse.

Undervisere
Else Qualmann
Skuespiller, instruktør og performancecoach. Hun underviser i kommunikation, kreativitetstænkning og performance. Hun har været tilknyttet Det Kongelige Teater og har i over 25 år arbejdet med at se potentialer og få dem frem i individer og grupper. Else er gentagne gange over de sidste 8 år blevet udråbt som en af Danmarks mest inspirerende foredragsholdere. Hun er partner i firmaet Out Of The Box.

Hanne Trolle
Foruden arbejdet som professionel skuespiller, instruktør, kursusleder, foredragsholder og manuskriptforfatter er Hanne uddannet coach, stresscoach, mindfulness-instruktør og socialpædagog. Hun har det som sin store passion at skabe og formidle historier på et højt niveau, særligt for at styrke børns sprogudvikling.  

Kirsten Krogh
Proceskonsulent Kirsten Krogh er cand.negot. med overbygning i ledelse fra EM Strasbourg, og med speciale i organisatorisk læring og udvikling. Hun har en fortid som konsulent på nogle af landets førende kreative bureauer og er partner i firmaet Out Of The Box.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Datoer

Modul 1: 14.-15. marts 2018

Modul 2: 11.-12. april 2018

Modul 3: 16.-17. maj 2018

Modul 4: 13.-14. juni 2018

Afmeldingsfrist

14. februar 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  29.300 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  25.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  25.800 kr. (ekskl. moms)
 • Onsdag den 14. marts 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • MBK Kursuslokaler
  Pilestræde 61, 1, 1112 København K
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Karin Rasmussen
dk¤djoef¤kir¤kir@djoef.dk¤ ?subject=Professionel performer - 28710
Tlf. 33 95 98 33
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling