Kursus

Ledelseskommunikation

Stærk ledelse kræver god kommunikation

Flerdagskursus
Priser fra 15.900 kr. (ekskl. moms).

Træn personlig og inspirerende ledelseskommunikation. Du øger din gennemslagskraft, når du forstår andres måde at interagere og kommunikere på. På kurset lærer du at fremme motivation og trivsel med klar kommunikation, bedre feedback og indsigt i psykologiske mekanismer. Deltag, hvis du vil sikre, at din kommunikation trænger effektivt igennem til dine medarbejdere.

At kunne kommunikere på en tydelig og klar måde, så budskabet bliver opfattet og forstået hensigtsmæssigt af alle medarbejdere og kolleger, er forudsætningen for god ledelse, motivation og trivsel.

Det stiller store krav til dig som leder og dine evner til at levere klar og tydelig formidling, gennemslagskraft og løsning af forskellige udfordringer, inden de vokser sig til større problemer.

Udbytte
På dette kursus lærer du at forstå mekanismerne bag dine egne og andres måder at kommunikere og interagere med hinanden på.

 • Du udvikler dine evner inden for personlig og inspirerende kommunikation og gennemslagskraft.
 • Du lærer at tilpasse din kommunikationsstil til de individuelle behov hos dine medarbejdere ud fra forskelle i fagligheder og personlighedstyper.
 • Du lærer at forstå samspil og interaktion ud fra egne og andres grundlæggende psykologiske mekanismer.
 • Du får kendskab til primære motivationsredskaber og trivselsmekanismer.
 • Du lærer at håndtere svære samtaler og forebygge konfliktsituationer.

Deltag
Deltag, hvis du vil sikre, at din kommunikation trænger effektivt igennem til dine medarbejdere. Du vil gerne forbedre din ledelseskommunikation med klarhed, gennemslagskraft og motivation.

Indhold

Modul I (to dage)

Kommunikationens psykologi
Du bliver præsenteret for psykologiske værktøjer, som beskriver og synliggør kommunikationen og viser, hvor du kan have forskellige udfordringer med din præsentation og det indtryk, du giver andre.

Du arbejder konkret med:

 • forståelse af verbal og nonverbal kommunikation
 • dialogværktøjer til at afkode andres behov og være forståelig for din modtager
 • en refleksionsramme til at se dit budskab fra modtagerens perspektiv.

Du får nøgleelementer til en succesfuld interaktion både i en til en-samtaler og i gruppeprocesser.

Personlig profil og kommunikation
Som alle andre foretrækker du at gøre tingene på bestemte måder i kraft af din personlige profil. Det påvirker både din adfærd, din lederstil og dit samarbejde med andre mennesker generelt. Du vil arbejde med MBTI-personlighedsprofiler og blive mere bevidst om:

 • dig selv og din egen måde at håndtere forskellige situationer på
 • hvordan du kan tilpasse din håndtering til medarbejdernes og organisationens behov.

Dit kendskab til andres personlighedsprofiler kan hjælpe dig til at skabe et ’fælles sprog’ og en forståelsesramme med dine medarbejdere og kolleger. 

Svære samtaler
Selv som erfaren leder kan det være vanskeligt at håndtere svære samtaler med medarbejdere eller andre personer. Kunsten er at være ordentlig, uden hverken at miste din egen gennemslagskraft eller at gå på kompromis med budskabet. Du arbejder med:

 • forskellige elementer af feedback
 • hvordan du gør en svær samtale konstruktiv og brugbar for begge parter.

Motivation
Motivation er nøglen til medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Du kommer til at arbejde med motivationsteorier, som giver dig:

 • en forståelse for de mest essentielle trivselsmekanismer
 • redskaber til at fremme motivation med en klar og tydelig kommunikation.

Kendskab til disse mekanismer giver dig muligheden for at forstå og guide dine medarbejdere i stressede situationer, og de kan hjælpe dig til at opretholde balancen i hverdagen.

Modul II (en dag)

Konflikthåndtering
Viden og værktøjer fra modul I vil hjælpe dig til at navigere i konfliktsituationer på en mere proaktiv måde, men konfliktsituationer kan stadig opstå.

Derfor lærer du på modul II at håndtere konflikterne på en konstruktiv og effektiv måde, uden at de får en negativ påvirkning på arbejdsmiljøet.

 • Du lærer om dine egne konflikthåndteringsstile.
 • Du får værktøjer til at tilpasse dine egne reaktionsmønstre.
 • Du bliver mere bevidst om den mest fordelagtige konflikthåndteringsstrategi.

Gennemslagskraft
Kursets sidste emne samler op på de lærte værktøjer og teorier og fokuserer på at styrke din præstation og gennemslagskraft igennem kommunikation.

Arbejdsform
For at opnå en god dynamik veksler undervisningen mellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og plenumdrøftelser. Du får mulighed for at afprøve metoder og værktøjer sammen med de andre deltagere og i din hverdag, samtidig med at du arbejder med dine individuelle udfordringer.

Du vil modtage individuel feedback og sparring fra underviserne undervejs på kurset. Derudover søger vi at skabe en fortrolig netværksgruppe, som du efter behov og ønske kan drage nytte af også efter kurset.

Forløb
Kurset er et komprimeret og effektivt udviklings- og læringsforløb i fire faser:

 1. Før kurset laver du et motiverende og afklarende forarbejde, hvor du fokuserer på dine egne eksempler og den virkelighed, du oplever.
 2. Modul I består af to dage med teori, træning, sparring og et fagligt aftenprogram imellem kursusdagene.
 3. Mellem modulerne afprøver du metoder efter eget valg og behov, og du skal besvare en test som forberedelse til næste modul.
 4. Modul II præsenterer på en dag flere faglige emner, og du får lejlighed til at reflektere over metoderne fra begge moduler og dine egne erfaringer. 

Du kan tilkøbe en efterfølgende individuel coachingsession, hvor du kan fokusere på og arbejde med emner eller personlige udfordringer, der er særlig relevante for dig. Coachingsessionen bliver varetaget af en af de konsulenter, som du har mødt på kurset, og som dermed allerede har kendskab til dine individuelle fokusområder.

Underviser
Niels Stenz, Human House A/S
Niels er uddannet erhvervspsykolog, og med en baggrund som leder i Beredskabsstyrelsen og underviser i Forsvaret bringer Niels en stor viden om og erfaring med ledelse, kommunikation og motivation af medarbejdere og grupper med sig. Fra sin tid som lydtekniker på en række af landets største koncerter og festivaler har han desuden stor erfaring med håndtering af specialister på store projekter. Han har endvidere erfaring med coaching, terapi og teamudvikling.

Sådan får du mere ud af dit kursus 

Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

Datoer

17. og 18. april samt 30. maj 2018

Overnatning

Kurset er inklusiv overnatning mellem den 17. og 18. april 2018.

Tilmelding

Der er stadig ledige pladser. Kontakt Christina Thomsen på tlf. 33 95 98 34 eller mail dk¤djoef¤cth

Afmeldingsfrist

17. marts 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  17.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  15.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  15.900 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 17. april-onsdag den 30. maj 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Comwell Roskilde
  Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Christina Thomsen
dk¤djoef¤cth¤cth@djoef.dk¤ ?subject=Ledelseskommunikation - 28638
Tlf. 33 95 98 34
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling