Kursus

Teamledelse

Styrk din rolle som teamleder, og brug dynamikken i dit team positivt

Flerdagskursus
Priser fra 19.350 kr. (ekskl. moms).

Bliv en bedre teamleder med en naturlig autoritet og motiverede teammedlemmer. På kurset lærer du at forstå gruppedynamikker, håndtere konflikter og skabe de bedste rammer for dagligdagen i teamet. Du øger din gennemslagskraft og ser muligheder i stedet for begrænsninger. Deltag på Teamledelse, hvis du ønsker at indgå i teamarbejdet med større ledelsesmæssig sikkerhed. Du kan fx være teamleder, projektleder, fagleder eller koordinator.

Et team er en enhed, en gruppe bundet sammen af de arbejdsopgaver, I skal løse. Et succesfuldt samarbejde i teamet kræver klare rammer og en tydelig retning. Som teamleder skal du træde i karakter og sørge for at forventningsafstemme roller og relationer, samtidig med at du skaber gejst og motivation. Det er ikke en let opgave, men med træning kan du lære at skabe både gode resultater og en god teamdynamik

Udbytte
Efter kurset i teamledelse er du i stand til:

 • at udfylde teamlederrollen med større sikkerhed
 • at forstå og bruge dynamikken i et team konstruktivt
 • at tackle udfordringer og konflikter i et team bedre
 • at skabe bedre trivsel i teamet.

Du får både viden om teamledelse og en solid værktøjskasse til at skabe gode betingelser for dit team:

 • Du bliver bevidst om dine og teamets individuelle styrker.
 • Du styrker din forståelse for teamdynamik og teamfaser.
 • Du ved, hvordan du laver en god opstart på et teamarbejde.
 • Du kan opstille spilleregler og aftalegrundlag for et team.
 • Du kender beslutningsprocesserne i et team.
 • Du arbejder aktivt med kommunikation, relationer og ledelse af teams.

Deltag
Deltag, hvis du ønsker at indgå i og lede teamarbejdet med større sikkerhed. Du kan være teamleder, projektleder, fagleder eller koordinator.

Indhold
Teamledelse er opbygget som et træningsbaseret forløb, hvor du får rig lejlighed til både at inddrage din egen hverdag på kurset og omsætte læringen fra kurset til praksis mellem de enkelte kursusdage.

Du får fire intense dage, hvor du kommer hele vejen rundt om teamlederens udfordringer:

Dag 1: Roller og team

 • Teamlederens rolle? Forskellige teamlederroller og teamtyper.
 • Teamets naturlige faser – gruppedynamik og beslutningsprocesser.
 • Forandringspsykologi.
 • Teamets aftalegrundlag – værdier og prioriteringer.

Dag 2: Dagligdagen i teamet

 • Den gode teamopstart – rolleafklaring og forventninger til teammedlemmer.
 • Feedback til teamet og feedbackkultur i selve teamet.
 • Typer af konflikter i et team. Undgå konfliktoptrapning, og find din personlige konfliktstil.

Dag 3: Gruppedynamik og teamledelse

 • Psykologiske og strategiske modeller for teamledelse
 • God og dårlig teamdynamik/teamledelse – cases fra virkeligheden
 • Anerkendende teamudvikling som katalysator for motivation og teamledelse.

Dag 4: Begrænsninger, muligheder og dilemmaer

 • Din gennemslagskraft og naturlige autoritet.
 • Ledelse og magt – find balancen.
 • Hvordan leder du i en kompleks virkelighed?

Form
Kurset er opbygget af en række teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Du vil opleve en god kombination af oplæg, teori, feedback, øvelser, solide debatter og egen refleksion.

Du arbejder løbende med cases fra dit eget team og med, hvordan du kan omsætte læring til praksis i dit daglige arbejde.
Mellem kursusdagene kan du afprøve værktøjerne gennem træningsopgaver og udvikle dine personlige ledelseskompetencer. På den måde bliver du en endnu bedre og mere effektiv teamleder – også efter kurset.

Underviser
Lærke Gitz-Johansen har en baggrund som skuespiller, har en HRM Masteruddannelse i kommunikation og ledelse med speciale i konflikthåndtering og teams. Lærke er uddannet coach, proceskonsulent samt Master Facilitator. Hun har mere end 12 års professionel erfaring som ledelseskonsulent, coach og teamtræner.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Afmeldingsfrist

20-02-2018

Datoer

20., 21. og 22. marts samt 25. april 2018.

Kurset er uden overnatning

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  21.250 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  19.350 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  19.350 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 20. marts-onsdag den 25. april 2018
  Klokken 9.00-15.00
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Christina Thomsen
dk¤djoef¤cth¤cth@djoef.dk¤ ?subject=Teamledelse - 28605
Tlf. 33 95 98 34
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling