Kursus

Lovteknik

Flerdagskursus
Priser fra 16.800 kr. (ekskl. moms).

Få et grundlæggende kendskab til principperne i lovteknik og til de spørgsmål, der rejser sig, når der skal udarbejdes retsforskrifter, herunder især lovforslag og ændringsforslag. Du får også indsigt i forholdet til EU-retten og mulighed for at træne det du lærer under kyndig vejledning af underviserne.

Deltag
Kurset er for medarbejdere i departementer og styrelser, der udarbejder lovforslag eller ændringsforslag, samarbejder med Folketinget om gennemførelse af lovforslag m.m.

Udbytte
Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til principperne i lovteknik og til en række detailspørgsmål, som man skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af retsforskrifter, særligt lovforslag og ændringsforslag.

Indhold
Kurset gennemgår kravene til sproget i retsforskrifter, principper for udfærdigelse af bestemmelser om straf og om ikrafttræden mv. Du får gode råd til og vejledning om forholdet til anden lovgivning og til grundloven. Også forholdet til EU-retten gennemgås. Vi kommer ind på de enkelte stadier i lovgivningsprocessen – lige fra initiativet til lovforslaget, udarbejdelse, fremsættelse og behandling i Folketinget til den endelige vedtagelse og kundgørelse. I gennemgangen bliver de erfaringer inddraget, som Justitsministeriets lovafdeling har gjort sig, bl.a. ved gennemgang af ministeriernes lovforslag.

Undervisere
Kontorchef Anne Berg Mansfeld-Giese, Justitsministeriet
Kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Chefkonsulent Caroline Østergaard  Nielsen, Justitsministeriet
Kontorchef Lasse Boje, Justitsministeriet
Kontorchef Søren Broberg Nielsen, Civilstyrelsen
Chefkonsulent Nicolai Winther , Justitsministeriet
Chefkonsulent Thomas Kloppenburg, Justitsministeriet

Du modtager tre bøger, ’Loven – om udarbejdelse af lovforslag’ af Jens-Christian Bülow m.fl., ’Vejledning om lovkvalitet’ af Justitsministeriet og ’EU Karnov – traktatteksterne uden kommentarer’, som en del af kursusmaterialet.

Kursuslektioner
25
 

100 % læring
Det er en kendt sag, at kursusdeltagelse kræver aktiv medvirken fra dig som deltager – både før, under og efter kurset.
Med vores gratis workshop ”100% læring”  får du viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed kan få markant større udbytte af din kursusdeltagelse.

Afmeldingsfrist

19-05-2017

Overnatning

Kurset inkluderer overnatning mellem kursusdagene.

Kurset er overtegnet

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  18.950 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  16.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  16.800 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 20. juni-torsdag den 22. juni 2017
  Klokken 9.00-16.00
 • Radisson Blu Scandinavia
  Amager Boulevard 70, 2300 København S
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Ursula Poulsen
dk¤djoef¤ukp¤ukp@djoef.dk¤ ?subject=Lovteknik - 27850
Tlf. 33 95 9792
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling