Kursus

Personskadeerstatning - brushup

Endagskursus
Priser fra 4.200 kr. (ekskl. moms).

Et aktualitetskursus for dem, der beskæftiger sig med sager om arbejdsskade og erstatning for personskade, og som har et særligt behov for opdatering inden for dette.

For dig
Kurset er for advokater og jurister i forsikringsselskaber, organisationer m.fl., ansatte i den offentlige forvaltning samt andre, der kommer i berøring med området. Du skal have kendskab til området for at have udbytte af at deltage.

Udbytte
Du får kendskab til væsentlige nyheder inden for personskadeerstatningsområdet og arbejdsskadeområdet, hvad enten der er tale om nye lovregler, ny praksis ved domstole, administrativ praksis eller forslag til nye regler. Du får også lejlighed til at drøfte de problemer, som sådan ny praksis mv. kan rejse af principiel og praktisk karakter. Kurset skal derfor også ses som et forum for jurister og andre, som specielt beskæftiger sig med disse problemstillinger.

Indhold
På kurset gennemgår vi aktuelle emner, som er centrale for person- og arbejdsskadeområdet. Vi har særligt fokus på ny retspraksis. Kursets indhold vil endeligt blive fastlagt omkring kursustidspunktet, men omfatter bl.a. seneste nyt på EAL- og ASL-fronten med vægt på den seneste retspraksis på EAL- og ASL-området, herunder periodisering af tabt arbejdsfortjeneste og hvornår krav på erstatning for erhvervsevnetab opstår samt patientskader.

Undervisere
Advokat Christina Neugebauer, Jensen Neugebauer Advokater
Christina Neugebauer har specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Christina arbejder med retssager om og rådgiver bredt indenfor erstatnings- og forsikringsret, herunder særlig person- og tingskadesager, motoransvar og arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og produktansvar samt personforsikring, rådgiveransvar indenfor disser emner, samt regres. Christina  beskikket som medlem af Lægemiddel- og Patientskadeankenævnet.

Advokat Karsten Høj, Elmer & Partnere
Karsten Høj beskæftiger sig med alle typer af sager om erstatning og forsikring, herunder sager om ansvar, anerkendelse og udmåling af erstatning som følge af ulykker. Der ud over har han meget stor erfaring med patientskader, arbejdsskader og personforsikringssager. Karsten er formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF) og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret.

Kursuslektioner
7

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

 

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

Afmeldingsfrist

14-08-2017

Tilmelding

Kurset er overtegnet. Hvis du ønsker at blive tilmeldt venteliste, bedes du kontakte Ursula Poulsen, ukp@djoef.dk

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  4.950 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  4.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  4.200 kr. (ekskl. moms)
 • Torsdag den 14. september 2017
  Klokken 9.00-16.30
 • Kosmopol
  Fiolstræde 44, 1171 København K
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Ursula Poulsen
dk¤djoef¤ukp¤ukp@djoef.dk¤ ?subject=Personskadeerstatning - brushup - 27555
Tlf. 33 95 97 92
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling