Kursus

Chefen som leder

Øg din handlekraft, og find vejen til forretningsudvikling, lederskab og vækst

Flerdagskursus
Priser fra 66.000 kr. (Ekskl. moms).

Vil du opnå ambitiøse forretningsresultater og styrke dit personlige lederskab? Så tag på en udfordrende udviklingsrejse sammen med andre erfarne chefer. Strategisk forståelse, handlekraft og gode relationer er din vej til at skabe vækst, når forandringer er et grundvilkår. På kurset får du håndgribelige ledelsesværktøjer og personlig feedback på konkrete problemstillinger.

På kurset arbejder du med

Få 10 % ekstra rabat ved at tilmelde dig kurset inden 27. juni 2017. Tilbuddet gælder kun særligt udvalgte hold.

Måske savner du viden, ledelsesredskaber eller feedback på konkrete problemstillinger inden for:

 • strategiudvikling og forretningsforståelse
 • udvikling af virksomhedskultur
 • udvikling af ledergruppen og dine medarbejdere
 • strategisk kompetenceudvikling
 • dit eget lederskab og din ledelseskarriere.

Som erfaren chef kan du blive en del af et inspirerende og udviklende miljø, hvor du får mulighed for at styrke dit professionelle netværk og samtidig få feedback på konkrete problemstillinger fra din dagligdag.


 

Udbytte
Kurset er både et udviklingsforløb og en ledelsesmæssig rejse. Du tilegner dig stærke ledelsesmetoder og bliver præsenteret for relevante cases og trends inden for lederudvikling. Du øger din handlekraft og får dig en mere tydelig lederadfærd med fokus på at skabe resultater.

Og vi garanterer, at du får et fagligt og personligt udviklingsforløb, der vil styrke dit lederskab.

Konkret får du viden, redskaber og metoder til at arbejde med:

 • strategisk udvikling af din enhed 
 • strategisk udvikling på flere styringsniveauer
 • udvikling og fastholdelse af gode relationer blandt medarbejdere og i ledergruppen, og når du leder opad
 • teamudvikling, fx resultatskabelse og styring af forandringer
 • udvikling af virksomhedskultur
 • strategisk kompetenceudvikling
 • egen karriereudvikling, selvindsigt og udvikling af dit personlige lederskab
 • forståelse af menneskers reaktionsmåder, forskellighed og motivation.

Undervejs i forløbet får du:

 • coaching fra konsulenterne under og efter forløbet ud fra selvvalgte temaer
 • en certificeret personlighedstest – FIRO-B, der tester adfærdsmønstre
 • en test af dine indflydelsesstile
 • engagerede og nærværende medkursister, som bidrager med god sparring
 • et værdifuldt ledernetværk
 • selvindsigt og feedback fra medkursister, konsulenter og din organisation
 • en personlig handlingsplan for din egen udvikling og de indsatsområder, du skal eksekvere på.

Deltag
Deltag, hvis du er en erfaren chef eller leder med mindst tre-fem års ledelseserfaring. Du ønsker at udvikle din organisation i fællesskab med andre erfarne chefer og ledere.

Har du skiftet lederposition eller virksomhed, og står du med nye udfordringer og gammel erfaring, er kurset oplagt til at aktivere og udvikle dine kompetencer til den nye, konkrete virkelighed.

Indhold
Kurset er en udviklingsrejse opdelt i fem moduler, der strækker sig over ca. et år.

Modul 1: Strategi og forretningsudvikling
Du arbejder med metoder til at afdække din enheds livskurve og vækstpotentiale. Du får enkle måder at præcisere de strategisk nødvendige indsatsområder, så du kan formidle, omsætte og handle på dem med det samme.

Modul 2: Kulturen på arbejdspladsen
Du får indblik i, hvordan virksomhedskultur kan optimere eller hæmme fremdrift. Du lærer, hvordan du kan afdække og arbejde med at udvikle en stærk virksomhedskultur gennem bevidste og systematiske ledelsesinitiativer.

Modul 3: Lederskab er personligt
Personligt lederskab handler ikke kun om den enkelte, men også om kompetent lederskab i forhold til andre, når du er rollemodel og går foran som leder. På modulet arbejder du med motivation, din gennemslagskraft og metoder til strategisk kompetenceudvikling af din enhed.

Modul 4: Styrk dine relationer
Du arbejder med metoder til at afdække teamets barrierer for at opnå fælles resultater, og hvordan du målrettet kan sætte ind på de områder, gruppen har brug for at udvikle. Du kommer også til at arbejde med input til at lede bedre opad, forandringsledelse og psykologien i, hvorfor mennesker reagerer, som de gør.

Modul 5: Eksekvering og gennemslagskraft
Succes for dig og organisationen kræver, at I kan omsætte planer og idéer til handling. Det handler, kort sagt, om at få tingene gjort. Derfor skal du udvise ledelseskraft for at kunne eksekvere og nå målet. Du arbejder med din profil ud fra en personlighedstest. Testen giver et indblik i dine mønstre for adfærd og ledelsesstil, når du indgår i relationer med andre, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til egne og andres behov.

Form
Alt, du kommer til at arbejde med, vil være anvendelsesorienteret med et stærkt fagligt afsæt. Du bliver kun præsenteret for gennemprøvede evidensbaserede koncepter, teorier og metoder, og du får løbende litteraturhenvisninger, artikler og links, der underbygger de metoder og modeller, du arbejder med.

Undervisningsformen veksler mellem kortere teoretiske og operationelle oplæg, struktureret og faciliteret gruppearbejde, sparring og hjemmearbejde af ca. 2 timers varighed mellem hvert modul. 

Under hele forløbet har du mulighed for individuel sparring på telefon med underviserne.

Undervisere
På kurset vil du møde to undervisere med solid ledelseserfaring fra erhvervsliv og organisationer:

Jan Hyttel er cand.arch. og HD(O) og ejer konsulentvirksomheden Human House. Han har 25 års erfaring med kommunikation, fusioner, international lederudvikling og organisationsudvikling og mange års erfaring som executive coach for topledere. Jan har desuden været ekstern lektor på Aarhus Universitet og HR- og kommunikationschef i flere private virksomheder.

Marianne Løwe er erhvervspsykolog og cand.pæd.psych.aut. og ejer konsulentvirksomheden Løwe Consulting. Hun har mere end 20 års erfaring fra både private og offentlige virksomheder. Marianne har arbejdet med lederudvikling på alle styringsniveauer og har gennem mange år arbejdet som HR-chef og strategisk forretnings- og HR-partner i virksomheder.

100 % læring
Det er en kendt sag, at kursusdeltagelse kræver aktiv medvirken fra dig som deltager – både før, under og efter kurset.
Med vores gratis workshop ”100% læring”  får du viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed kan få markant større udbytte af din kursusdeltagelse.  Læs mere her

Afmeldingsfrist

27. august 2017

Datoer

Modul 1: 27. - 28. september 2017
Modul 2:  15. - 16. november 2017
Modul 3: 18. - 19. januar 2016
Modul 4:  4. - 5. april 2018
Modul 5: 11. - 12. juni 2018
Modul 6:  21. august 2018

Modul 1-5 er med overnatning

Alle moduler starter første dag kl. 9.00 og slutter sidste dag kl. 16.00

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  72.800 kr. (Ekskl. moms)
 • Medlemmer
  66.000 kr. (Ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  66.000 kr. (Ekskl. moms)
 • onsdag d. 27. september 2017 - tirsdag d. 21. august 2018
  Klokken 09.00 - 16.30
 • Comwell Roskilde
  Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Se andre afholdelser af modulet

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kurset har referencenr. 27469, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til den kursusansvarlige.

Kursusansvarlig:
Charlotte Løfberg Paakjær
dk,djoef,clp,clp@djoef.dk, ?subject=Chefen som leder - 27469
Tlf. 33 95 96 78
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling