Kursus

Politisk kommunikation og strategi

Påvirk dagsordener med politisk kommunikation

Flerdagskursus
Priser fra 9.900 kr. (Ekskl. moms).

Lær at arbejde strategisk med politisk kommunikation. Få konkret viden og redskaber til at påvirke den politiske dagsorden. Kurset giver dig forståelse for og metoder til, hvordan du i højere grad når de politiske mål, din organisation har sat sig. Deltag, hvis du vil sætte netop din sag på den politiske dagsorden og sikre, at debatten ikke løber af sporet.

På kurset arbejder du med

Medierne spiller i dag en større og større rolle for den politiske dagsorden. Det stiller krav til, hvordan du og moderne organisationer arbejder med politisk strategi. 

Måske vil du gerne vide, hvordan du arbejder med spin på en saglig og lødig måde? Hvordan holdningsdannelse kan arbejde for dig på den lange bane? Eller hvordan du gør dine politiske sager mere medieegnede?

Udbytte
Kurset introducerer dig for de specifikke spilleregler, der er gældende i samspillet mellem medier, politikere, embedsmænd og organisationer. Du får:

 • en større forståelse for, hvilken rolle medierne spiller i den politiske proces
 • værktøjer til at påvirke og sætte den politiske dagsorden
 • metoder til brug i det strategiske arbejde med politisk kommunikation.

Efter kurset kender du til og kan benytte dig af konkrete værktøjer og metoder til at bruge kommunikation strategisk i den politiske proces. Du har samtidig et større kendskab til, hvordan du varetager politiske interesser, en værktøjskasse og en langt mere forfinet metodik.

Målgruppe for kurset
Deltag, hvis du vil sætte netop din sag på den politiske dagsorden og sikre, at debatten ikke løber af sporet. Du arbejder i et ministerie, en kommune, en interesseorganisation eller en virksomhed, og du vil gerne blive bedre til at påvirke den politiske dagsorden.

Indhold
På kurset arbejder du med fire centrale emner i en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser:

 • Politiske beslutninger og medierne
  • Hvordan bliver politiske beslutninger truffet?
  • Hvilken rolle spiller medierne?
  • Hvordan arbejder forskellige politiske aktører?
  • Hvordan fungerer samspillet mellem politiske aktører og medierne?
  • Hvilken rolle spiller nye (sociale) medier i politikdannelsen?
 • Politisk retorik og argumenter
  • Hvordan kan du arbejde med argumenter og retorik, så du får større politisk gennemslagskraft?
  • Hvad er spin, og hvordan arbejder du med virkemidler på en saglig og lødig måde?
 • Samarbejde med medierne
  • Hvordan kan du gøre dine politiske sager medieegnede?
  • Hvordan vurderer du, om dine sager – frivilligt eller ufrivilligt – kan ende med at sætte dagsordenen?
 • Politisk strategi
  • Hvordan arbejder du strategisk med at sætte politiske dagsordener?
  • Hvordan fungerer holdningsdannelse på den lange bane?
  • Hvilke strategiske muligheder har forskellige aktører?

Alle emner tager udgangspunkt i aktuelle cases.

Undervisere
De to undervisere er fra Operate A/S:
Per Rystrøm, direktør, partner, kommunikationsrådgiver og cand.scient.pol., har bl.a. arbejdet som pressechef og pressesekretær i forskellige ministerier. Han har også været informationschef i en privat virksomhed og ekstern lektor i politisk kommunikation på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Anders Dybdal, områdedirektør, kommunikationsrådgiver og cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse, har bl.a. arbejdet som konsulent for Mogens Lykketoft på Christiansborg, i en tænketank og i en interesseorganisation. Anders er desuden ekstern lektor i strategisk kommunikation på CBIT på Roskilde Universitet.

100 % læring
Det er en kendt sag, at kursusdeltagelse kræver aktiv medvirken fra dig som deltager – både før, under og efter kurset.
Med vores gratis workshop ”100% læring” får du viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed kan få markant større udbytte af din kursusdeltagelse. Læs mere her

Afmeldingsfrist

09-04-2017

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  11.000 kr. (Ekskl. moms)
 • Medlemmer
  9.900 kr. (Ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  9.900 kr. (Ekskl. moms)
 • tirsdag d. 09. maj - onsdag d. 10. maj 2017
  Klokken 09.00 - 16.30
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
Se andre afholdelser af modulet

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kurset har referencenr. 27384, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til den kursusansvarlige.

Kursusansvarlig:
Margit Jørgensen
dk,djoef,maj,maj@djoef.dk, ?subject=Politisk kommunikation og strategi - 27384
Tlf. 33 95 98 73
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling