Kursus

Et arbejdsmarked i stærk forandring - nye kompetencekrav

Forandringer kræver nye kompetencer. Få Djøfs bud på, hvad du skal udvikle.

TILMELD 3 BETAL FOR 2 - På konferencen får du ny viden og inspiration om aktuelle kompetencekrav og nye organisationsformer. Du møder konkrete cases fra Volvo, Social Square, Glostrup Kommune, Center for Digital Dannelse og Djøf. Og du kan opleve og deltage i spændende debatter med en kompetenceforsker, en hjerneforsker, en robotforsker, en filosof, en digital arkitekt, en internetsociolog, en kommunaldirektør og en change manager.

Djøf sætter teknologiske og organisatoriske forandringer på dagsordenen. Udgangspunktet for konferencen er, hvordan forandringer påvirker både kompetencekravene til ledere og medarbejdere og udfordrer de klassiske organisationsformer. For dig bliver det så konkret som muligt, når vi fortæller gennem cases og skærer ind til benet i oplæg og debatter i løbet af dagen.

Dit udbytte
I løbet af dagen får du svar på spørgsmålene:

 • Hvilke trends påvirker kompetencekravene i din organisation?
 • Hvilke nøglekompetencer har organisationer brug for fremover?
 • Hvad er digitale kompetencer? Og skal du satse på at styrke dine IT-kompetencer?
 • Hvordan kan du som leder eller medarbejder udvikle et digitalt mindset?
 • Hvad sker der, når virksomheder nedlægger de klassiske roller og hierarkier?
 • Hvorfor er kunsten at samarbejde afgørende for opgaveløsning i et samfund præget af globalisering, digitalisering og netværksorganisering?
 • Hvad sker på en vidensarbejdsplads, når ledelsen beslutter at indføre en robot til at løse en kerneopgave?
 • Hvad betyder vanens magt for dit arbejdsliv? Og hvordan kan du tvinge din hjerne til at blive en mønsterbryder i stedet for et vanedyr?

Du får også mulighed for at teste dine egne digitale kompetencer inden konferencen. Vi præsenterer deltagernes samlede digitale kompetenceprofil på konferencen.

Formen
På konferencen møder du korte oplæg, debatter, involvering og interviews. Du bliver taget igennem dagen af en moderator, som vil styre slagets gang med hård hånd.

Deltag 
Deltag, hvis du arbejder med organisationsudvikling eller kompetenceudvikling i en privat eller offentlig organisation. Du er formentlig HR-chef, udviklingschef, HR-konsulent, udviklingskonsulent, teamleder eller projektleder.

Program
8.30 Registrering og kaffe

9.00 – 9.15 Velkomst

9.15 – 10.00 Et kig i krystalkuglen

Digitalisering og forandrede krav til arbejde og dine kompetencer går hånd i hånd. Digitale systemer og den måde arbejdsprocesser defineres flytter mere og mere af arbejdet til den digitale verden. AI, robotter, big data, blockchain og mange andre teknologier er på vej til at gøre det samme ved dit intellektuelle arbejde, som traditionelle edb-systemer gjorde ved dine manuelle administrative processer i 80’erne og 90’erne.

Hør om kompetenceudfordringerne i en digital verden, der konstant vil bombardere dig med spørgsmål, krav, muligheder og paradokser.

Carsten Sørensen er Reader (Associate Professor) i Digital Innovation pa° Department of Management, The London School of Economics and Political Science. Carsten har forsket i digital transformation. Og han har været konsulent og underviser for blandt andet Microsoft, Google, PA Consulting og Digitaliseringsinstituttet.

10.00 – 10.45 Om vanens magt i morgendagens arbejdsliv

Du bruger hver dag dine vaner til at reducere kompleksiteten omkring dig. Det er et fantastisk redskab. Og særligt i en tid med store omstillinger og teknologiske revolutioner kan stærke vaner være med til at fastholde udvikling på et sundt og menneskeligt spor. Men hvad gør du, når du fx også har brug for at eksperimentere i arbejdslivet? Måske skal du tvinge hjernen til at blive en mønsterbryder frem for et vanedyr?

Hør en hjerneforsker og en filosof fortælle om vaner, når de diskuterer, hvad vaner betyder i et gennemteknologiseret arbejdsliv.

Troels W. Kjær er hjerneforsker, professor og overlæge. Troels er forfatter til bøgerne ’Knivskarp – fra normal til genial – træn din hjerne på 6 uger’ og ’Hjernestarter – Sådan træner du din hjerne’.

Tommy Kjær Lassen, VitaActiva, cand.theol. og ph.d. i ledelsesfilosofi. Tommy arbejder professionelt med filosofi og dannelse i ledelse og arbejdsliv.

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 Hvad er digital ledelse? Og hvordan skal ledere ændre deres mindset?

Vi lever midt i et teknologisk paradigmeskift, hvor klassiske lederkompetencer bliver udfordret på daglig basis. Digitalisering er blevet et grundvilkår for mange ledere.  Men hvordan udvikler organisationer og HR ledernes digitale mindset i praksis?

Du hører om erfaringer med værktøjet, hvor udgangspunktet er konkrete resultater fra Glostrup Kommune. ’Det Digitale Kompetencehjul’ gør det meget håndgribeligt at forholde sig til sine digitale styrker og svagheder, både som organisation og individ.

Jacob Brøndum Pedersen, partner og digital arkitekt, og Anders Skov, internetsociolog fra Center for Digital Dannelse. Center for Digital Dannelse rådgiver bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer.

Morten Winge, kommunaldirektør i Glostrup Kommune.

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.30 Kunsten at samarbejde

Samarbejdskompetencer er afgørende, når opgaver skal løses effektivt og innovativt i et samfund præget af globalisering, digitalisering og netværksorganisering.

Du hører om et forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet, MIL og Volvo, der har samarbejdskompetencer i fokus. Cross-functionality er en af Volvos væsentlige kompetenceudfordringer.

Ulrik Brandi, lektor på Aarhus Universitet og programchef på Learning, Innovation and Sustainability in Organisations.

Johan Stenson, Change Manager PD hos Volvo Car Corporation.

13.30 – 14.15 Hvad sker der, når virksomheden indfører Holacracy?

Hvordan skal virksomheder navigere i en verden, der er præget af stor usikkerhed og kompleksitet? Og hvad kræver det at skabe en bedre arbejdsplads, der både er mere effektiv og mere meningsfuld? Svaret for nogen virksomheder er at ændre virksomhedens organisationsform. Men hvad sker der i virksomheden, hvis I indfører en radikalt anderledes organisationsform? Hvad er fordelene, og hvilke benspænd kan I møde i forhold til fx roller, kontrol, selvledelse og jobbeskrivelse.

Partner/CEO Magnus Christensson, Social Square. Magnus har mange års erfaring med at drive strategisk digitalisering af produkt- og forretningsudvikling for en række af de største organisationer i Danmark og har stærk erfaring med organisatorisk udvikling og forankring af forandringer i organisationer.

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.15 Human-Robot Interaction

Hvad sker der, når en vidensvirksomhed indfører kunstig intelligens til at løse en kerneopgave? Og hvad foregår der i relationen mellem menneske og maskine? 

Du får en konkret historie om det at beslutte at implementere en robot i organisationen. Djøf har investeret i en robot, der skal screene en kontrakt og på ganske kort tid give en tilbagemelding på eventuelle afvigelser fra lovgivningen. Derudover skal den på baggrund af data fra Djøfs lønstatistik give et bud på, hvad lønnen i den konkrete stilling bør være.

Og du hører en robotforsker med en filosofisk baggrund fortælle om, hvordan implementeringen af robotteknologi og automatisering udfordrer vores selvforståelse som individer, organisationer og samfund, og hvordan disse teknologier kan tænkes at påvirke os på godt og ondt.

Charlotte Thaning, forhandlingschef hos Djøf.

Marco Nørskov er lektor i filosofi ved Research Unit for Robophilosophy (Aarhus Universitet) og tilknyttet Hiroshi Ishiguro Laboratories (ATR, Japan) som forskningssamarbejdspartner. Hans primære forskningsområde er fænomenologiske og interkulturelle aspekter af menneske robot-interaktion med et særligt fokus på androide robotter.

15.15 – 16.00 De rette kompetencer nu og i fremtiden

Endelig får du syn for, hvordan alle deltageres samlede digitale kompetenceprofil ser ud. Og et bud på, hvilke kompetencer virksomheder bør være opmærksomme på at udvikle fremover.

Vælg kursusdato

 • Onsdag den 6. december 2017
  Klokken 9.00-16.00
 • Radisson Blu Royal Hotel
  Hammerichsgade 1, 1611 København V