Kursus

Skattekontrolloven, menneskerettigheder og persondataregler

Her går grænsen for adgang til at indhente oplysninger hos borger og virksomhed

Få indsigt i afvejningen mellem SKATs kontrolforanstaltninger og grundlæggende menneskerettigheder og persondataregler. På kurset får du en gennemgang af de nyeste domme, og hvordan de påvirker skattekontrolloven. Deltag, hvis du er skatterådgiver, medarbejder hos SKAT, skatteadvokat eller revisor, eller hvis du arbejder med skattesager i en virksomhed.

Skattekontrolloven regulerer SKATs adgang til at indhente oplysninger om borgere og virksomheder til brug for skatteansættelsen. Derfor skal du kende grænserne for kontrolbestræbelserne i forhold til reglerne om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og det europæiske charter om grundlæggende rettigheder.

Kurset giver dig et godt grundlag for at vurdere om kontrolbeføjelserne er i harmoni med disse regler.

Udbytte
Du får ny viden til at kunne foretage en afvejning mellem kontrolforanstaltningerne i skattekontrolloven og de grundlæggende menneskerettigheder og persondataregler.

Deltag
Deltag, hvis du er skatterådgiver, medarbejder hos SKAT, skatteadvokat eller revisor, eller hvis du arbejder med skattesager i en virksomhed eller organisation.

Indhold
Vi ser på de nyeste domme på området og drøfter, hvordan de påvirker skattekontrolloven og praksis for gennemførelse af skattekontroller. Og vi giver eksempler på praktiske problemstillinger fra hverdagen.

Du får en gennemgang af:

 • Principielle domme fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • Princippet om ret til beskyttelse af personoplysninger
 • Principperne om boligens ukrænkelighed
 • Princippet om ret til forsvar og ret til at blive hørt
 • Afgiftsmyndighedens anvendelse af beviser, som er tilvejebragt uden den afgiftspligtiges vidende i forbindelse med en sideløbende uafsluttet straffesag
 • Ne bis in idem og samspillet mellem skatteretten og strafferetten
 • Den nye persondataforordning og dens betydning i relation til SKATs kontrolbeføjelser i skattekontrolloven og afgiftslovgivningen
 • Principielle domme om persondata fra EU-Domstolen, herunder Digital Rights og Tele2 Sverige
 • Principielle domme om menneskerettigheder fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, herunder Chappel-sagen og Funke-sagen.

Praktiske oplysninger
Kurset svarer til 7 lektioner.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Undervisere
Advokat og partner Mette Vestergaard Huss, Sirius Advokater
Mette har i hele sin karriere arbejdet med rettigheder og komplekse nationale såvel som internationale kontrakter, også inden for koncerner. Derfor har Mette allerede tidligt haft stor fokus på persondataret og compliance med reglerne. Mette er desuden udpeget som retsmedlem i Landsskatteretten.

Advokat Mette Christina Juul, den juridiske tænketank Justitia
Mette har i en lang årrække arbejdet med moms og afgifter i revisions- og rådgivningsbranchen og som advokat hos Plesner. Nu er Mette skatteadvokat hos den juridiske tænketank Justitia, hvor hun fokuserer på retssikkerhed inden for skatteområdet.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Vælg kursusdato

 • Tirsdag den 20. november 2018
  Klokken 10.00-17.00
 • Danske Advokater ValenciaHallen
  Vesterbrogade 32, 1620 København V