Introduktion til den gode selvstændige bachelor- speciale- eller gruppeopgave - AU

Hvis du skal i gang med en større opgave, hvor du ikke får udleveret en problemformulering, er det særlig vigtigt, at du kan overskue dit skrivearbejde. Derfor skal du have styr på, hvilke delelementer opgaven består af, hvordan de spiller sammen, og hvor meget de skal fylde. Det er også en god idé at få input til samarbejdet med vejlederen og til skriveprocessen ved større opgaver, så det hele glider glat.

Udbytte

Du fokuserer på det faglige indhold af din store selvstændige opgave og vil ikke bekymre dig om, hvorvidt du har forstået formatet.
Og du vil være i stand til at skabe en stærk struktur med en klar rød tråd, til at skrive en god problemformulering og til at anvende din vejleder bedst og din tid smartest.

For dig

Kurset er for dig med begrænset eller ingen erfaring i store, selvstændige opgaver, men som allerede kender til den akademiske genre, dens argumentationsform og sprog. En stor selvstændig opgave forstås som en opgave på mindst 10 ECTS-point, hvortil der ikke er udleveret en problemformulering, og hvortil der ikke hører et klart defineret pensum.
Hvad enten det er et gruppeprojekt, bacheloropgaven eller specialet, kan kurset give dig nyttig viden, inspiration og værktøjer.

Indhold

På kurset gennemgås de væsentlige elementer af store skriftlige opgaver; hvad de er, de forventninger, som din vejleder vil have til dem, og hvordan du får dem til at spille sammen og forme en klar rød tråd.
Ud over fokus på selve opgaven vil kurset indeholde konkrete råd om, hvordan du bedst prioriterer din tid, benytter din vejleder og i det hele taget får en god skriveproces.
Kurset præsenterer løbende helt konkrete eksempler på gode (og mindre gode) elementer fra store selvstændige opgaver med det formål at guide dig uden om typiske fejl og faldgruber og mod en stærk opgave.

Form

Undervisningen tager udgangspunkt i gennemgang af de forskellige elementer på tavlen og ved slides, hvorefter du ved hjælp af øvelsesopgaver og diskussionsrunder får mulighed for prøve din viden af.

Vælg kursusdato

  • Onsdag den 18. april 2018
    Klokken 14.15-17.15
  • Aarhus Universitet, 1325-340
    Bartholins Allé 10, 8000 Aarhus C