Kursus

Den nye embedsmand

Din genvej til at begå dig i det offentlige. Træn med erfarne embedsmænd.

Lær embedshåndværkets skrevne og uskrevne regler, og skab værdi for din organisation og for samfundet. Uddannelsen giver dig praktisk dilemmatræning og indsigt i, hvordan politik, sektorer, regelgrundlag, kodeks og fagligheder spiller sammen. Du får personlig indsigt og sparrer med en erfaren mentor undervejs. Deltag, hvis du er ny embedsmand i den offentlige sektor og har mellem et og fire års anciennitet i en offentlig organisation.

Embedsmandsrollen er under konstant udvikling, og kompleksiteten i opgaverne, interesserne og aktørerne stiller flere krav til solid faglighed, klar kommunikation og politisk forståelse. Som ny embedsmand skal du forholde dig til mange nye ting i forvaltningen. ’Den nye embedsmand’ er din genvej til at forstå den kontekst og de roller, du skal udfylde.

Udbytte
Uddannelsen giver dig et sikkert afsæt for dit virke og klæder dig på til de dilemmaer og udfordringer, du unægtelig vil møde i dit arbejdsliv. Du får teoretisk viden, praktisk indsigt og en do-how-forståelse for, hvordan du navigerer i din organisation:

 • Du får et solidt og sikkert afsæt for at agere som embedsmand i spændingsfeltet mellem faglighed, embedsmandsrollen, interessevaretagelse, borger- og politikerbetjening og politikudvikling.
 • Du lærer at forstå sammenhængene i den offentlige sektor, og hvordan du omsætter din faglighed til handling i samarbejde med dine kolleger.
 • Du bliver klædt på til at begå dig organisatorisk og forstå processer, drift, sagsbehandling og politikerbetjening i en større sammenhæng, også på tværs af sektorer.
 • Du får nødvendig viden om de skrevne og uskrevne regler, du skal kende som embedsmand: regler og love, rettigheder og pligter, offentlig forvaltning, magt, medier og politik samt faglighed og kommunikation.
 • Du øger din selvindsigt og forstår dig selv bedre. Du styrker din evne til at møde andre, hvor de er, forstå deres position og sætte dig i deres sted.
 • Du får viden om mentoringværktøjer og erfaring med at sparre med en erfaren embedsmand fra din egen organisation. Det giver dig et godt afsæt til at forankre din nye viden i praksis.
 • Du udvider dit personlige og professionelle netværk, som du kan trække på i hele din karriere.

Deltag
Deltag, hvis du er ny i den offentlige sektor og har mellem et og fire års anciennitet fra enten stat, kommune eller en region.

Indhold
På uddannelsen udvikler du dit embedshåndværk i tre læringsspor:

 1. Dilemmatræning på kursusdagene, hvor du møder erfarne praktikere og træner relevante redskaber
 2. Mentorsamtaler, hvor du sparrer og reflekterer med din mentor fra din egen organisation om konkrete opgaver, praktiske udfordringer og personlige udviklingsmål
 3. En persontest, hvor du bliver klogere på dig selv og dine præferencer i samarbejdet med andre.

Opstartsmøde
På opstartsmødet sætter vi scenen for uddannelsen og kommer rundt om emnerne:

 • Embedsmandsrollen under forandring - et historisk blik
 • Hvad kan du forvente på uddannelsen, og hvad skal du selv investere?
 • Hvorfor er det vigtigt at arbejde med personlig udvikling på uddannelsen?

Persontest med individuel feedback
Et særligt omdrejningspunkt på uddannelsen er dit personlige udviklingsarbejde. Derfor afdækker du dine personlige præferencer i en persontest og får individuel feedback på resultatet. Målet er at øge din selvindsigt, og når du forstår dig selv bedre, styrker du din evne til at møde andre, hvor de er, forstå deres position og sætte dig i deres sted.

En erfaren mentor fra egen organisation
Du finder selv din mentor. Sammen med din personlige mentor fra din egen organisation skaber I et rum for at reflektere over din rolle, dine styrker og personlige kompetencer. I får begge relevante mentoringværktøjer, som I kan bruge i jeres løbende samtaler undervejs på uddannelsen, og mellem hver kursusdag bliver du opfordret til, at I sparrer på konkrete opgaver fra kursusdagene.

Modul 1: Embedsmanden i organisationen, driften og sektoren
Som embedsmand skal du levere i en stadig mere kompleks ramme. Derfor har uddannelsen fokus på at styrke og forstå samspillet i den samlede offentlige forvaltning – stat, region, kommune. Du får indblik i forskelle og ligheder i praksis, når tre erfarne praktikere fra henholdsvis staten, en kommune og en region fortæller om deres virkelighed og dilemmaer:

 • Du lærer at begå dig i din egen organisation ud fra forståelsen af embedsmandens roller, rammer, ansvar og vilkår.
 • Du lærer at opsøge og modtage input fra relevante aktører.
 • Du lærer at forstå samspillet mellem sektorerne i den samlede offentlige forvaltning.
 • Du lærer at se muligheder i at inddrage på tværs, fra borgere til embedsmænd, og i at levere holdbare løsninger.

Modul 2: Embedsmanden som kommunikativ og tværfaglig brobygger
På anden kursusdag arbejder du videre med din helhedsforståelse i forhold til sektorer og systemer, sammenhænge og interessenter. Omdrejningspunktet er din kommunikation og processerne i din interessevaretagelse, og hvordan du kan blive bedre til at se helheden og komme hele vejen rundt om en sag eller opgave:

 • Du lærer, hvad der skal til, så fagligt tunge indstillinger, oplæg eller sager formidles i et let, præcist og koncist sprog.
 • Du træner i at tage højde for alle aspekter (faglighed og lovlighed) og interesser i din formidling.
 • Du bliver bedre til interessenthåndtering og får mere konsekvensbevidsthed i forhold til interessenter og mulige konfliktende interesser.

Modul 3: Embedsmanden som borger- og politikerbetjener
På tredje modul arbejder vi med dit gehør for det politiske. Du træner din politiske forståelse, at forstå forskellige aktørers interesser og balancere din funktion i spændingsfeltet mellem politik, medier, lovgivning og embedsværket:

 • Du lærer, hvad god politiker- eller borgerbetjening indebærer, og hvad der skal til for at udføre den.
 • Du lærer, hvordan du udfører god praksis i journalisering, databehandling og aktindsigt.
 • Du får indblik i, hvad der har betydning i en politisk organisation.

Modul 4: Embedsmandens dyder og etik i praksis
På fjerde kursusdag samler vi trådene for, hvad den kompetente embedsmand er for en størrelse. Vi arbejder med embedsmandens loyalitet, lydighed, lovlighed, sandhed, faglighed, åbenhed, partipolitisk neutralitet og forvaltning i praksis:

 • Du lærer, hvad der skal til for at udføre godt embedsarbejde ud fra skrevne og uskrevne regler.
 • Du får viden om dine egne faglige begrænsninger, og hvordan du siger til, når du har brug for hjælp.
 • Du træner i at hente relevant viden ved at inddrage aktører og dit faglige netværk uden at gå på kompromis med god embedsmandsetik.

Form
Inden tilmelding til uddannelsen skal du finde en mentor fra din egen organisation. Din mentor skal være en erfaren embedsmand, der forpligter sig til et introduktionsmøde og tre-fire mentorsparringssamtaler med dig undervejs i uddannelsesforløbet.

Uddannelsen begynder med et opstartsmøde, hvorefter du udfylder en individuel persontest, der afdækker personlige præferencer i samarbejdet med andre.

Det er et krav, at du forbereder dig mellem hver kursusdag og udvider din faglige forvaltningsmæssige viden. Selve kursusdagene bruger du på aktiv, praktisk dilemmatræning, hvor erfarne praktikere indfører dig i alt det, du ikke kan læse i en bog.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med chefer og medarbejdere i den offentlige sektor. De har lagt vægt på, at indholdet skal styrke refleksion over praksis, skabe en læringskultur og ruste nyansatte til at varetage rollen som embedsmand.

Undervisere
Du vil møde aktuelle og dygtige praktikere med hver deres historie og erfaringer som embedsmænd:

 • Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand
 • Thyra Pallesen, sundheds- og omsorgschef, Dragør kommune
 • Hjarn von Zernichow Borberg, seniorrådgiver, cphfacilitation, tidligere driftschef, Region Hovedstaden
 • Christian Lützen, direktør, Nævnenes Hus
 • Nicolai Schubart, souschef, Albertslund Kommune
 • Cecilie Heerdegen Leth, seniorkonsulent, Danske Regioner
 • Johan Busse, borgerrådgiver, Københavns Kommune
 • Martin Vith Ankerstjerne, direktør, Advice
 • Linda Heller Langekilde, karrierekonsulent, Langkilde Kommunikation
 • Claes Nilas, kommitteret, Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Nina Skårup Barfod, chefkonsulent, Djøf Netværk og Arrangementer

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Vælg kursusdato

 • Mandag den 24. september 2018
  Klokken 8.30-16.00
 • Scandic Copenhagen
  Vester Søgade 6, 1601 København V