Kursus

Generationsskifte - familie, arv, skat og pension

Generationsskiftemuligheder i praksis

Få inspiration til, hvordan du bedst udarbejder generationsskifteplaner i mindre og mellemstore virksomheder. Kurset giver dig en opdatering på centrale skatte- og afgiftsregler, behovet for pensionsopsparing, valg af opsparingsform, samt hvilke familie- og arveretlige redskaber man har til at sikre generationsskiftet på kort og lang sigt. Deltag, hvis du beskæftiger dig med generationsskifter som fx advokat eller virksomhedsjurist.

Udbytte
Du får en opdatering på området og inspiration til, hvordan du bedst kan udarbejde generationsskifteplaner i mindre og mellemstore virksomheder.

Deltag
Deltag, hvis du arbejder som advokat, advokatfuldmægtig, virksomhedsjurist, revisor og andre der beskæftiger sig med generationsskifter.

Indhold
Kurset omhandler generationsskiftemuligheder i praksis.

Du får en gennemgang af følgende emner:

 • Anvendelsen af klausuler om særeje ved gave og arv
 • Ægtepagt mellem ægtefæller om gave, særeje og pensioner
 • Begunstigelsesklausuler i pensionsordninger
 • Valg af pensionsordning og betydningen heraf i generationsskifteovervejelserne
 • Testamente, herunder de muligheder, som arveloven rummer for testators udvidede kvantitative og kvalitative bestemmelser.
 • Brug af familieformueretten til skatteplanlægning, herunder ved skattefritagne dødsboer.

De centrale skatte- og afgiftsregler ved generationsskifte:

 • Overdragelse af virksomhed til familie/medarbejdere med eller uden succession
 • Værdiansættelse ved overdragelse mellem interesseforbundne parter
 • Købesummens berigtigelse, herunder ved kontanter, gave, løbende ydelser og/eller oprettelse af et gældsbrev
 • Hvornår kan man anvende den lave afgiftsprocent ved bo- og gaveafgift?
 • Behovet for omstruktureringer forud for et generationsskifte
 • Gennemgang af forskellige generationsskiftemuligheder
 • Valg af pensionsopsparingsform – opsparing i virksomhed, fri opsparing eller på pensionsordning – samt ophørspension.

I forbindelse med de enkelte emners behandling vil områderne blive illustreret ved forskellige cases.

Praktiske oplysninger
Kurset svarer til 7 lektioner.

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Undervisere
Advokat Birte Rasmussen, HjulmandKaptain
Birte Rasmussen har gennem mere end 30 år arbejdet som rådgiver for erhvervsvirksomheder og kommuner. Hun er specialist i skatterådgivning og generationsskifte og en erfaren underviser inden for dødsbobeskatning, generationsskifte og generel skatteret.

Advokat Bent Ramskov Laursen, DAHL Advokatfirma
Bent Ramskov Laursen arbejder primært med skatteret, herunder generationsskifte og omstrukturering af virksomheder.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.
 

Vælg kursusdato

 • Onsdag den 18. april 2018
  Klokken 10.00-17.00
 • Danske Advokater ValenciaHallen
  Vesterbrogade 32, 1620 København V
 • Onsdag den 7. november 2018
  Klokken 10.00-17.00
 • Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
  Margrethe Pladsen 1, 8000 Aarhus C