Kursus

Rådgiveruddannelsen - Professional Advisor

Styrk din rolle som rådgiver med en rådgiveruddannelse

Bliv en professionel rådgiver, der mestrer samtalen og skaber et afsæt for handlekraft hos din modtager. Rådgiveruddannelsen øger din personlige autenticitet og giver dig redskaberne til at tilpasse din rådgivningsstil til modtagerens behov. Deltag, hvis du er faglig ekspert eller specialist og ønsker at styrke din rolle som rådgiver med et optimalt fundament for effektfuld rådgivning.

Kom til informationsmødet: Naviger mellem politik og interesser den 19. april

Uanset om din modtager er borger i kommunen, kunde i virksomheden, medlem i foreningen, klient i din praksis eller noget helt femte, bliver din rådgivning først effektfuld, når du ser modtagerens perspektiv og kan stille de rigtige spørgsmål. Hvis du skal skabe et godt afsæt for handlekraft hos personen, stiller det krav til din rådgiverfaglighed.

Dit udbytte
God rådgivning kræver mere end din ekspertviden og er med andre ord en disciplin i sig selv. Rådgiveruddannelsen giver dig svar på spørgsmål som:

 • Hvordan sætter jeg rammen, uden at rådgivningen bliver for personlig?
 • Hvordan afslutter jeg en rådgivning, hvis modtageren ikke er tilfreds med svaret?
 • Hvordan håndterer jeg mig selv og modtageren, hvis personen bliver følelsesladet?
 • Hvordan giver jeg en god rådgivning, når ressourcerne er knappe?

Rådgiveruddannelsen professionaliserer din rolle som rådgiver. Den styrker din personlige autenticitet og giver dig redskaberne til at tilpasse din rådgivningsstil til modtagerens behov.

De fire moduler på Rådgiveruddannelsen giver dig flere strenge at spille på med:

 • Værktøjer til at positionere dig optimalt i forhold til behovet
 • Evnen til at skifte mellem flere roller og vælge den, der skaber størst effekt i situationen
 • En bred spørgemetodik – du kan spørge ind de rigtige steder på det rigtige tidspunkt
 • Redskaber til at se de til- og fravalg, du foretager gennem samtalen
 • Metoder til samskabelse og positionering samt til at efterspørge effekten af din rådgivning
 • En dybere faglig forståelse for menneskelig interaktion
 • Et fundament for rådgivning, der skaber loyalitet og tilfredshed.

Efter uddannelsen har din arbejdsgiver fået en professionel og balanceret rådgiver, der taler og tænker ud fra modtagerens perspektiv, mestrer samtalen og har en ro og sikkerhed i at håndtere mange forskellige typer mennesker og rådgivningssituationer. Frem for blot at give ekspertsvar sigter den professionelle rådgiver mod udvikling.

Deltag
Deltag, hvis du vil skærpe din evne til at komme ind til kimen af problematikken i rådgivningssamtalen fra starten af, og dine modtagere skal opleve at blive mødt der, hvor de er.

Rådgiveruddannelsen retter sig mod faglige eksperter og specialister, der rådgiver internt eller eksternt i organisationer eller virksomheder – offentlige såvel som private. Din rådgivning kan være juridisk, økonomisk, finansiel, psykologisk eller af anden specialiseret karakter.

Indhold
Rådgiveruddannelsen består af fire moduler, der strækker sig over syv dage. Forud for uddannelsen har hver deltager en individuel samtale med underviseren.

Målet med uddannelsen er at give dig et sikkert afsæt for at rådgive:

 • Du får et sprog for og er bevidst om, hvad du gør og hvorfor i rådgivningssituationerne.
 • Du bliver i stand til at håndtere uforudsigelige og udfordrende situationer i din rådgivning med ny viden om psykologiske, kommunikative, rådgiverfaglige og relationelle aspekter.
 • Du opnår en robusthed og har dig selv med i hele processen, også når du bliver udfordret på din integritet og faglighed.

Modul 1 – to dage
Overskrifterne er rådgivning som faglighed, psykologi, individ og relationer. Du får viden om psykologiske, følelsesmæssige og relationelle aspekter, der styrker din selvindsigt og giver dig redskaberne til at bruge dem aktivt som rådgiver. Med den nye viden træner du at blive mere bevidst om, hvad du gør, og ikke mindst hvorfor du gør, som du gør, i en rådgivningssituation.

Modul 2 – to dage
Temaerne er ledelse af samtalen, behovsafdækning, etiske dilemmaer, samskabelse og handlekraft. Du træner at skifte mellem de forskellige roller, og du får indsigt i ’den professionelle samtale’. Sidst, men ikke mindst bliver du parat til at skabe handlekraft og efterspørge effekten af din rådgivning.

Modul 3 – to dage
Der er fokus på træning, casearbejde med videooptagelse, supervision og selvrefleksion. Du træner din rådgiveradfærd og din bevidsthed om, hvad du gør – og med hvilken effekt i rådgivningen. Her anvendes supervision og bevidning som katalysator for læring og selvrefleksion.

Modul 4 – en dag
Dagen for certificering eller diplomeksamen. Den bliver gennemført i makkerpar og består af to dele, hvor to makkerpar følger hinanden undervejs. Makkerparret bliver afprøvet dels i rådgivning og dels i bevidning og supervision.

Form
Rådgiveruddannelsen veksler mellem teori og praktiske øvelser. Men det er først og fremmest en uddannelse, hvor du skal være villig til at udfordre dine egne roller og din adfærd samt reflektere over din egen praksis i rådgivningssituationerne. Vi fokuserer på:

Intensiv træning i at rådgive
Du træner cases og situationer fra hverdagen, både på uddannelsen, på dit arbejde og i læsegrupper.

Supervision og sparring
Du styrker din evne til at efterspørge effekten af din rådgivning både ved træning, sparring og supervision.

Refleksion
Med udgangspunkt i teorier om psykologi, relationer og samspil træner du at være nærværende og gå på metaniveau både før, under og efter en rådgivning.

Praktisk information
Du får 'Rådgiverhåndbogen' skrevet af Birgitte Nortvig. Du kommer igennem fire moduler, der strækker sig over syv dage. Du afslutter uddannelsen med en praktisk certificering, hvor både rådgivning og supervision er i fokus. Mellem hvert modul skal du træne, læse og løse forskellige hjemmeopgaver.

Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen til en merbetaling på 5.000 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samtidig med den praktiske eksamen af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser. Du går til eksamen i det valgfri modul ’Ledelse og coaching’ (5 ECTS) på ’Diplomuddannelsen i Ledelse’. Kontakt  Line Holm Vang ( lic@djoef.dk ) for yderligere oplysninger og tilmelding til eksamen.

Undervisere
Birgitte Nortvig har siden 2008 arbejdet med rådgiverfagligheden i private, offentlige og statslige organisationer. Hun har erfaring som leder, faglig chef og chefkonsulent og har arbejdet som coach, rådgiver, underviser og proceskonsulent siden 1999.

Karina Mayland, cand.merc. SOL og MA i innovation, har erfaring som proceskonsulent, rådgiver, underviser og coach både i det private og det offentlige. Tyngden de sidste år har været på at fremme og understøtte innovation og samskabelse i opgaveløsningen.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Vælg kursusdato

 • Onsdag den 10. oktober 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Djøf Kursuscenter
  Gothersgade 133, 1123 København K