Kursus

Ledelse og organisation - Modul 3 - Diplomuddannelsen i ledelse

Du skaber fokus og forandring med bæredygtige strukturer og gode fortællinger.

Få ledelsesfundamentet og modet til at udvikle, planlægge og foreslå styringsmæssige og strategiske tiltag, som giver mening både for dine medarbejdere og resten af organisationen. På det tredje grundmodul på Diplomuddannelsen i ledelse får du en grundig gennemgang af organisationens maskinrum, og du styrker din forståelse af organisatoriske, strategiske og styringsmæssige processer. Deltag, hvis du vil udvikle dine evner til at agere taktisk og strategisk på et solidt teoretisk grundlag.

Ledelse sker på mange planer og altid i en organisatorisk kontekst. For at agere professionelt som leder skal du forstå, hvordan du laver organisatoriske processer, organisering, meningsskabelse, kultur og strategiske og styringsmæssige tiltag, som giver mening både for dine medarbejdere og for organisationen.

Du skal kunne vurdere ledelsesbeslutninger og mulige organisatoriske konsekvenser. På det tredje grundmodul får du forskellige bud på strategi og styring. Det vil udfordre den måde, du kan tænke ledelse på, og give dig nyttige perspektiver på din strategiske og organisatoriske tænkning.

Udbytte
Du styrker din forståelse af organisatoriske og strategiske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger, og du får:

 • Viden om teorier om organisering, organisationskultur og -processer samt ledelse
 • Viden om de mange måder at tænke strategi og styring på og de mange muligheder, der er for at sammensætte forskellige elementer af teorier og modeller i praksis
 • Kompetencer til at vurdere ledelsesbeslutninger og mulige organisatoriske konsekvenser samt formidle disse over for organisationens forskellige aktører
 • Færdigheder til reflekteret at kunne analysere problemstillinger og handlemuligheder på organisatorisk, taktisk og strategisk niveau.

Efter det tredje modul på en diplomuddannelse i ledelse har du kompetencer til at udvikle, planlægge og foreslå styringsmæssige og/eller strategiske tiltag i organisationen. Og du ved, hvordan du tager hensyn til organisationens forskellige aktører.

Deltag
Deltag, hvis du vil opbygge et solidt teoretisk grundlag for at udvikle dine evner til at agere taktisk og strategisk og til at initiere styrings- og udviklingstiltag i din organisation. Du kan være mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller konsulent.

Indhold og form
Du skal gennem to delmoduler med hver deres fokus. Hvert modul afslutter du med en eksamen.

Du vil gennem en vekslen mellem teoretiske oplæg, cases, øvelser, diskussioner og projektarbejde få mulighed for at arbejde med følgende temaer: 

Del 1: Organisation og processer – 3 dage (5 ECTS-point)
På det første delmodul bliver du præsenteret for flere forskellige teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund.

Du får en række forskellige perspektiver på:

 • Organisationsforståelse i strukturelt, relationelt, kulturelt, symbolsk og politisk perspektiv
 • Forandringsprocesser og meningsskabelse
 • Beslutningsprocesser, magt og politik.

Via diskussioner på holdet og arbejdet med cases vil du kunne relatere teorierne til egen praksis, og hvad det betyder for dine muligheder for at bedrive ledelse.

Eksamen er en individuel skriftlig opgave, der tager afsæt i en konkret case med en ledelsesmæssig problemstilling relateret til ’Organisation og processer’. Du arbejder med casen løbende under modulet.

Del 2: Styring og strategi – 3 dage (5 ECTS-point)
På det andet delmodul lærer du at indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen.

Du vil blive præsenteret for en række forskellige perspektiver:

 • Hvordan du kan forstå din egen organisation i forhold til forskellige strategier og koncepter
 • Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i komplekse organisationer
 • Hvordan du via handling, opmærksomhed, oversættelse og meningsskabelse kan arbejde ledelsesmæssigt med strategi og styring.

Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i en mindre skriftlig caseopgave, der tager udgangspunkt i en ledelsesmæssig problemstilling i relation til ’Styring og strategi’.

Praktisk information
Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger.

Grundmodulet på Diplomuddannelsen i ledelse bliver udbudt af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

Vælg kursusdato

 • Tirsdag den 11. september 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
 • Torsdag den 13. september 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V