Kursus

Det personlige lederskab - Modul 1 - Diplomuddannelsen i ledelse

Du lærer gennemslagskraft og autoritet og skærper din personlige ledelsesstil.

Dit lederskab udspringer af dig selv og vokser frem med gode kommunikative kompetencer og en tydelig personlig og professionel ledelsesstil. På det første grundmodul på Diplomuddannelsen i ledelse får du en grundig indføring i forskellige ledelsesteorier, som bliver din platform til at udvikle en stærkere ledelsesidentitet og bedre kommunikation. Deltag, hvis du vil udvikle dit personlige lederskab og ønsker et solidt teoretisk fundament koblet til praksis gennem refleksion og træning.

Måske får du mere og mere ansvar, der ligger uden for dit faglige felt? Måske har du brug for at bringe dit personlige lederskab mere i spil? Grundmodulet på Diplomuddannelsen i ledelse giver dig viden og indsigt, der kan hjælpe dig til at klare de daglige ledelsesmæssige udfordringer.

Udbytte
På grundmodulet styrker du din forståelse for kommunikation og sammenhænge mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab, og du får:

 • Viden om teorier og metoder, der skærper din forståelse af og refleksion over kommunikation i forhold til din egen ledelsespraksis
 • Viden om teorier og elementer i udviklingen af det professionelle lederskab
 • Færdigheder til at gennemføre analyser og udvikle løsninger af ledelsesmæssige problemstillinger med videnskabsteoretiske perspektiver som rammesætning
 • Kommunikative færdigheder og kompetencer
 • Kompetencer til at identificere og vurdere behov for udvikling af din kommunikation i forhold til dine ledelsesmæssige udfordringer
 • Kompetencer til at udvikle egne refleksive ledelsespraksis i forhold til organisationens behov.

Efter grundmodulet kan du videreudvikle dit professionelle lederskab gennem din større viden og indsigt i kommunikative kompetencer og forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker. Du handler mere reflekteret og bevidst på dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Deltag
Deltag, hvis du vil udvikle dit personlige lederskab og ønsker at få et solidt teoretisk fundament koblet til praksis gennem refleksion og træning. Du kan være mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller konsulent.

Indhold og form
Du skal gennem to moduler med hver deres fokus. Hvert modul afslutter du med en eksamen.

Du vil gennem en vekslen mellem teoretiske oplæg, cases, øvelser, diskussioner og projektarbejde få mulighed for at arbejde med følgende temaer:

Del 1: Lederkommunikation – 3 dage (5 ECTS-points)
På første delmodul lærer du at forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Du bliver præsenteret for en række forskellige perspektiver:

 • Hvorfor er ledelse i dag i høj grad kommunikation?
 • Hvordan kan lederen anvende kommunikationen som ledelsesredskab i sin organisatoriske kontekst?
 • Hvordan kan lederen udvikle sin evne til at kommunikere og dermed i højere grad anvende kommunikation effektivt som et ledelsesmæssigt redskab?

I undervisningen tager vi afsæt i forskellige teorier om ledelse og kommunikation. Formålet er at synliggøre, hvad der er professionel ledelseskommunikation, og hvorfor det blandt andet er afhængigt af, hvilket teoretisk grundlag du anlægger.

Eksamen er en individuel skriftlig opgave, der tager afsæt i en konkret case med en ledelsesmæssig problemstilling relateret til ’Lederkommunikation’ samt en personlig handleplan, som du har arbejdet med under modulet.

Del 2: Professionelt lederskab – 3 dage (5 ECTS-points)
På det andet delmodul ser du, hvordan din forestilling om, hvad god ledelse er, afhænger af din indsigt i, hvordan du forstår dig selv som menneske og som leder. Det gælder i forhold til din personlige kontekst og baggrund og i forhold til den sektor, branche og type af organisation, du arbejder i. Vi sigter mod at motivere dig til at reflektere over, udvikle og blive bevidst om dine ståsteder, både som menneske og leder.

Du bliver præsenteret for en række forskellige perspektiver:

 • Hvordan har forestillingerne om professionel ledelse udviklet sig historisk? Og på hvilke måder er historiske teorier, metoder og ledelsespraksis vævet ind i den nuværende lederpraksis?
 • Hvordan kan vi forstå os selv som ledere via forskellige tilgange og iagttagelser: psykologisk, neuroaffektivt, konstruktionistisk, filosofisk og eksistentielt?
 • På hvilke måder indgår magt i menneskelige relationer i organisationer?

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt oplæg, der tager udgangspunkt i en case om ledelsesmæssige problematikker og udfordringer inden for ’Professionelt lederskab’.

Praktisk information
Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger.

Grundmodulet på Diplomuddannelsen i ledelse bliver udbudt af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Tidligere deltagere siger:

”Uddannelsen var både personligt og jobmæssigt meget udviklende. Det var givende at møde andre i forskellige typer job, men med de samme udfordringer”.
Anja Kristensen
Udviklingskonsulent i kommunal visitationsenhed

”Som ny leder hjalp uddannelsen mig med at sætte mine tanker i et ledelsesteoretisk perspektiv, og gjorde mig i stand til at træffe mere kompetente beslutninger”.
Anders A. Gundlach
Områdechef, Kræftens Bekæmpelse

Få et samlet overblik over hele Diplomuddannelsen i ledelse her

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Vælg kursusdato

 • Torsdag den 8. februar 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
 • Onsdag den 18. april 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
 • Tirsdag den 11. september 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
 • Torsdag den 13. september 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V