Kursus

Personskadeproces og Retslægerådet

Du får en indføring i de praktiske arbejdsgange i forberedelsen og gennemførelsen af en personskadesag med fokus på bevisførelse, EAL og ASL-sager, årsagssammenhæng og specialistudtalelser. Deltag hvis du arbejder med personskadesager og vil yde kompetent og professionel rådgivning.

Personskadesager fylder mere og mere og reguleringen bliver til stadighed mere kompleks.

På kurset gennemgås de praktiske arbejdsgange i forberedelsen og gennemførelsen af en personskadesag. Underviserne repræsenterer alle involverede parter, så der vil i særklasse være tale om et kursus hvor alle synspunkter og erfaringer kan udveksles.

For dig
Deltag hvis du arbejder med personskadesager.

Kursets indhold

 • De processuelle regler om bevisførelse; hvornår er bevis tilladeligt, og hvornår er det overflødigt? Hvad gælder for sagkyndige erklæringer?
 • Beviset for årsagssammenhæng; hvad er retsstillingen aktuelt? Hvilket bevis vejer tungest:  en udtalelse fra Retslægerådet, en vejledende udtalelse fra AES, sagkyndige erklæringer, ensidigt indhentede erklæringer? Er der forskel på EAL-sager og ASL-sager?
 • Formulering af spørgsmål til Retslægerådet; hvad kan man spørge om, hvad bør man spørge om, og hvad må man ikke spørge om? Hvad er gode og dårlige spørgsmål. Alternative spørgsmål?
 • Den praktiske gennemførelse af forelæggelsen af en sag for Retslægerådet; hvem gør hvad og hvordan? Hvad skal Retslægerådet have adgang til? Kan Retslægerådet være vidne?
 • Den praktiske gennemførelse af forelæggelsen af en sag for AES; hvem gør hvad og hvordan? Hvad skal AES inddrage i besvarelsen? Kan AES vidne?

Undervisere
Advokat Christina Neugebauer, Samuelsson Neugebauer & Partnere I/S
Christina er specialiseret i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Hun har bred erfaring fra ledende danske advokatfirmaer og har arbejdet som nævnsmedlem i Patientskade- og lægemiddelskadeankenævnet, beskikket hertil af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Christina er medforfatter til flere bøger om personskade og er en erfaren underviser og en meget erfaren foredragsholder på området. Christina er medindehaver af advokatkontoret Samuelsson Neugebauer og Partnere.

Advokat Henrik Nedergaard Thomsen, Kammeradvokaten
Henrik Nedergaard Thomsen er partner hos Kammeradvokaten og beskæftiger sig hovedsagligt med offentlige myndigheders erstatningsansvar, offentlige forsikringsordninger, produkt- og rådgiveransvar. Han har siden 1998 ført et betydeligt antal sager ved Højesteret om disse emner, og er en meget erfaren underviser.

Lektioner
Kurset svarer til 7 lektioner.

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

Vælg kursusdato

 • Onsdag den 16. maj 2018
  Klokken 9.30-16.30
 • Danske Advokater ValenciaHallen
  Vesterbrogade 32, 1620 København V