Kursus

Personskadeerstatning - brushup

Indsigt i de nyeste regler og praksis

Bliv opdateret på de væsentligste nyheder om person- og arbejdsskadeerstatning. På kurset får du kendskab til både ændringer af lovgivning og praksis. Vi lægger blandt andet vægt på seneste nyt på både EAL- og ASL-området. Deltag, hvis du beskæftiger dig med sager om arbejdsskade og erstatning for personskade og har behov for en opdatering på aktuelle emner.

Ny praksis og andre ændringer på personskadeerstatningsområdet og arbejdsskadeområdet kan rejse problemer og spørgsmål af både principiel og praktisk karakter. Kurset giver dig lejlighed til at drøfte nyhederne på området samt eventuelle problemstillinger med andre mennesker, hvis arbejdssituation ligner din. 

Udbytte
Du får kendskab til væsentlige nyheder inden for personskadeerstatningsområdet og arbejdsskadeområdet, hvad enten der er tale om nye lovregler, ny praksis ved domstole, administrativ praksis eller forslag til nye regler.

Deltag
Deltag, hvis du beskæftiger dig med sager om arbejdsskade og erstatning for personskade, og hvis du har behov for en opdatering på området. Du kan være advokat eller jurist i et forsikringsselskab, en organisation eller lignende, du kan være ansat i den offentlige forvaltning, eller måske er du af anden årsag i berøring med området. Du skal have kendskab til personskadeerstatning for at få udbytte af at deltage.

Indhold
På kurset gennemgår vi aktuelle emner, som er centrale for person- og arbejdsskadeområdet. Vi har særligt fokus på ny retspraksis. Kursets indhold vil endeligt blive fastlagt omkring kursustidspunktet, men omfatter nyheder, aktuelle domme og afgørelser indenfor:

 • EAL og ASL
 • Forsikringsordninger 
 • Voldsoffererstatningsloven
 • Klage- og erstatningsloven 
 • Forældelse
 • Periodisering af tabt arbejdsfortjeneste

Undervisere
Advokat Christina Neugebauer, Jensen Neugebauer Advokater
Christina Neugebauer har specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Christina arbejder med retssager om og rådgiver bredt inden for erstatnings- og forsikringsret, herunder særlig person- og tingskadesager, motoransvar og arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og produktansvar samt personforsikring, rådgiveransvar inden for disser emner, samt regres. Christina er beskikket som medlem af Lægemiddel- og Patientskadeankenævnet.

Advokat Karsten Høj, Elmer & Partnere
Karsten Høj beskæftiger sig med alle typer af sager om erstatning og forsikring, herunder sager om ansvar, anerkendelse og udmåling af erstatning som følge af ulykker. Derudover har han meget stor erfaring med patientskader, arbejdsskader og personforsikringssager. Karsten er formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF) og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret.

Praktiske oplysninger
Kurset svarer til 7 lektioner.

Udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Vælg kursusdato

 • Onsdag den 19. september 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • CFL - Center for Ledelse
  Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø