Kursus

Forvaltningslov, offentlighedslov, ny databeskyttelseslov m.m.

Væsentlige love for den almindelige sagsbehandling

Få indblik i de centrale områder i lovgivningen, så du er klædt på til dit daglige arbejde i forvaltningen. På kurset får du grundigt kendskab til reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven samt dele af den nye databeskyttelseslov, der bygger på EU's databeskyttelsesforordning. Deltag, hvis du arbejder i den offentlige forvaltning og har et forhåndskendskab til praktisk forvaltning, eller hvis du i øvrigt har sager med offentlige myndigheder.

Arbejder du med sagsbehandling, ved du, at grundigt kendskab til den relevante lovgivning er væsentlig viden, hvis du vil være klædt på til dit daglige arbejde.

Udbytte
Efter kurset har du fået et grundigt kendskab til den nyeste praksis, der primært fremkommer på grundlag af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, domme samt administrative udtalelser og afgørelser.

Du får indsigt i de love, der er vigtige for den almindelige sagsbehandling:

 • forvaltningsloven
 • offentlighedsloven
 • dele af den nye databeskyttelseslov.

Deltag
Deltag, hvis du er sagsbehandler eller chef i den offentlige forvaltning, eller hvis du i det daglige arbejde kommer i berøring med forvaltnings-, offentligheds-, og databeskyttelsesloven. Det er en fordel, hvis du har et forhåndskendskab til praktisk forvaltning.

Indhold
På kurset gennemgår vi de væsentlige spørgsmål, som bliver reguleret af forvaltnings-, offentligheds-, og databeskyttelsesloven.

Kursets emner er blandt andet:

 • anvendelsesområdet for forvaltnings-, offentligheds-, og databeskyttelsesloven
 • vejledning, partsrepræsentation, inhabilitet og notatpligt
 • partshøring, begrundelse, klagevejledning og rettigheder efter databeskyttelsesloven
 • aktindsigt
 • tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger, herunder reglerne i databeskyttelsesloven.

Lektioner
Kurset svarer til 14 lektioner.

Undervisere
Kommitteret og adjungeret professor Jens Møller, Folketingets Ombudsmand
Fhv. kommitteret Jon Andersen, Folketingets Ombudsmand
Direktør Louise Vadheim Guldberg, Folketingets Ombudsmand
Vicedirektør Kaj Larsen, Folketingets Ombudsmand

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Vælg kursusdato

 • Onsdag den 30. maj 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Radisson Blu Royal Hotel
  Hammerichsgade 1, 1611 København V
 • Onsdag den 21. november 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Radisson Blu Scandinavia
  Amager Boulevard 70, 2300 København S