Kursus

Kommunikation og teamrelationer - Diplomuddannelsen i projektledelse modul 2

For dig, som ønsker en kompetencegivende uddannelse inden for projektledelse, og som vil styrke kommunikationen og relationerne i projektet.

Modul 2. Kommunikation og teamrelationer (10 ECTS-point)

Deltagere

Diplomuddannelsen i projektledelse henvender sig til højtuddannede ansatte i den private og den offentlige sektor. Deltagerne beskæftiger sig med projektbaserede aktiviteter som fx projektmedarbejdere eller projektledere og har minimum 2 års erhvervserfaring.

Udbytte
På modul 2 er der fokus på de interpersonelle relationer og processer. Du finder din personlige styrke som projektleder og udvikler din evne til at lede projektgruppers samarbejde og kommunikere med projektgrupper.

Når du har gennemført modul 2, vil du:

 • kende til og forstå relevante teorier og metoder inden for gruppers udvikling og kommunikationen i grupper
 • kunne vurdere teorier og metoders relevans for praksis
 • kunne udvikle dine evner som projektleder af projektgrupper
 • kunne sikre, at kommunikationen i projektgruppen og i relation til organisationen fungerer optimalt
 • kunne løse problemer, der er gået i hårdknude, og/eller som er konfliktfyldte.

Indhold
På modul 2 vil der være fokus på projektlederens rolle, projektgruppens udvikling og samarbejde og din rolle i kommunikation og samarbejde.

Hovedindholdet vil være:

 • projektledelse og gruppers udvikling
 • konflikthåndtering og forhandlingsteknik
 • forandringskommunikation og -ledelse
 • politisk projektledelse.

Form
I uddannelsesforløbet får deltagerne mulighed for at opbygge frugtbare netværk med deltagere fra egne eller andre sektorer og brancher. Uddannelsen er teoretisk baseret med et stærkt fokus på, hvordan du kan reflektere over og anvende teorier og metoder i din praksis som projektleder. Fordi deltagerne har akademisk baggrund, kan du forvente et højt, fagligt niveau i undervisning, analyser, dialoger og refleksioner.

Eksamen
Modulet afsluttes med en individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i et miniprojekt.

Underviser
Underviser er fra DTU Diplom.

Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. grundbøger

Diplomuddannelsen i projektledelse
består af i alt 3 obligatoriske og 2-3 valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Indholdet i de enkelte moduler er centreret omkring teorier og metoder inden for bl.a. projektledelse, organisation, kommunikation og gruppe- og arbejdspsykologi.
Formålet med diplomuddannelsen er, at du med viden og metoder kan udfylde projektlederfunktionen, hvor det at håndtere deadlines, økonomi, teamledelse, resultater og kvalitetssikring er bestemmende for, om projekterne realiseres med succes.

Se en samlet oversigt over Diplomuddannelsen i projektledelse her

Uddannelsen udbydes af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kuser og Uddannelser.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Vælg kursusdato

 • Torsdag den 20. september 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V