Kursus

Den nye forhandler

Du lærer at bruge forhandlingsteknik med udgangspunkt i interesser

Bliv sikker i rollen som forhandler, og skab bedre resultater. Kurset giver dig overblik over alle faserne i forhandlingsprocessen. Og du får praktisk træning i at lave bredere og bedre aftaler. Deltag, hvis du ønsker et interessebaseret og teoretisk fundament for dine forhandlinger. Du kan være ny i forhandlerrollen eller en erfaren praktiker.

Du befinder dig nok oftere i forhandlingssituationer, end du tror. Du er bare ikke opmærksom på, at de finder sted. Dermed kan du gå glip af de flere muligheder og bedre resultater, en forhandlingssituation giver.

Udbytte
Kurset giver dig velafprøvede forhandlingsteknikker, der tager dig ud i alle hjørne af en forhandlingssituation. Bagefter er du en stærkere forhandler.

På kurset får du træning i at:

 • overskue alle faserne i forhandlingsprocessen, hvor forhandlingsmødet blot er et element og måske det mindst vigtige
 • forstå og afdække parternes interesser
 • håndtere en forhandlingsproces på en konstruktiv måde.

Efter kurset ved du, hvordan du arbejder med følelser under en forhandling. Og du ved, hvad processen betyder for, hvordan du opfatter resultater. Du kan i højere grad gennemføre forhandlingsforløb med tilfredsstillende resultater.

Deltag
Deltag, hvis du ønsker et interessebaseret og teoretisk fundament for dine forhandlinger. Du kan være ny i forhandlerrollen, men som erfaren praktiker vil du også få stort udbytte af at deltage.

Indhold og form
Forhandling lærer du bedst ved et forhandlingsbord. Kurset blander derfor teoretiske oplæg med interaktive øvelser og forhandlingscases, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære forhandlingssituationer. Og dit udbytte afhænger af, hvor aktivt du deltager.

Kurset bygger på den seneste teori fra Program on Negotiation (PON) fra Harvard Law School.

Du kommer igennem alle faser i et forhandlingsforløb og får træning i:

 • afdækning af interesser
 • effektiv spørgeteknik
 • relationen til modparten, og hvordan du afstemmer forventningerne mellem parterne
 • metoder og teknikker, der skaber gode resultater
 • udspil, forhandling og afklaring
 • brugen af pauser og det uformelle rum
 • tidspres og konfliktfyldte forhandlinger og nej-forhandlinger
 • fakta, fortolkninger og formodninger.

Praktisk information
Kurset er en del af Djøfs modulopbyggede forhandleruddannelse. Men du kan også tage kurset separat.

Læs mere om Forhandleruddannelsen her .

Kursusmaterialet inkluderer bogen ’Bedre forhandling’ af Nicolai Robinson (Djøf Forlag, 2012) .

Lektioner
Kurset svarer til 14 lektioner.

Undervisere
Charlotte Flach, Forhandling.net, er advokat, forhandlingscoach, -underviser og -rådgiver. Charlotte har videreuddannet sig i forhandling og indflydelse samt vanskelige samtaler ved henholdsvis Berkeley University og Harvard Law School. Charlottes kernekompetencer er inden for 'cooperate negotiation strategies’, udspil, interesseafdækning, udvidelse af forhandlingsrum, konstruktiv kommunikation og relationsopbygning. Hun har omfattende erfaring med forhandlinger i erhvervsforhold, overenskomstforhandlinger samt forhandlinger om individuelle ansættelsesretlige problemstillinger. Hun har tidligere arbejdet i Djøf og som advokat hos Bech-Bruun.

Nicolai Robinson er arbejdsmarkeds- og forhandlingschef hos Danske Fysioterapeuter. Nicolai er master i konfliktmægling og mediation (MMCR) ved Københavns Universitet (2006) og har en uddannelse i labour negotiations fra Harvard Law School og negotiation dynamics fra INSEAD. Hans kernekompetencer er inden for ’creative negotiating’, interesseafdækning, udvidelse af forhandlingsrum, stærkt konfliktfyldte forhandlinger samt følelser og emotioner i forhandling og mægling/mediation af konflikter. Han arbejder med teoriudvikling og er forfatter til bogen ’Bedre forhandling’.

En tidligere deltager siger
"En fantastisk forhandleruddannelse med undervisning af høj kvalitet på en underholdende og medrivende facon. Perfekt fordeling mellem teori og praksis. Vi blev fra start kastet direkte ud i forhandlingerne, og jeg har fået meget fyldestgørende feedback med gode redskaber. Jeg kan anbefale uddannelsen til alle og enhver med interesse for området."

Marlene Hertz Halborg, fuldmægtig, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Vælg kursusdato

 • Onsdag den 6. juni 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
 • Mandag den 24. september 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
 • Mandag den 5. november 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V