Aflyst - Patentret

Referencenr. 21475
torsdag 14. jun 2012
kl. 10:00 - 17:00
Patentretten betragtes traditionelt som den mest slagkraftige immaterielrettighed, og udgør en stor del af forretningsgrundlaget for mange virksomheder. På kurset gives en grundig indføring i patentretten med fokus på de aspekter, som er særligt relevante for jurister.

Tilmelding

Læs betingelser
Tilmeldingsfrist
07. jun 2012
AFLYST
Mål med kurset
På dette kursus får du en grundig indføring i patentretten med fokus på de aspekter, som er særligt relevante for jurister. På kurset behandles fortolkningsmæssige spørgsmål, som knytter sig til patentloven og Den Europæiske Patentkonvention, og forhold vedrørende udnyttelse og håndhævelse af patentrettigheder – herunder i relation til licensgivning og fogedforbudssager.
 
På kurset Patentret lærer du:
 • De vigtigste emner i selve patentretten
 • Patentrettens transaktionsmæssige aspekter
 • Håndhævelse af patentrettigheder.
Efter kurset er du bedre bekendt med de særlige spørgsmål, som er relevante i forhold til patentretten og kan forbedre din rådgivning hvad enten du arbejder med immaterialret/patenter eller kommer i berøring med patenter og/eller patentretlige spørgsmål i forbindelse med M&A og andre typer af transaktioner.
 
Kursets indhold og form
Vi gennemgår selve patentretten med fokus på følgende emner:
 • Opfinderretten og problemer forbundet med involveringen af mere end én opfinder
 • Stiftelse af patentrettigheder (herunder spørgsmål vedrørende alternativer og patentstrategi)
 • Patentering af særlige emner (EDB-relaterede opfindelser, forretningsmetoder, opfindelser inden for bioteknologien m.m.)
 • Patentrettens indhold og udstrækning med fokus på den patentretlige forsøgsregel, konsumptionsreglerne og supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og plantebeskyttelsesmidler
Patentrettens transaktionsmæssige aspekter behandles med fokus på blandt andet følgende emner:
 • Lovgivningen om rettigheder til ansattes opfindelser i Danmark og de europæiske hovedlande samt i USA
 • Problemstillinger i relation til IPR-klausuler i ansættelsesaftaler og lignende
 • Kernepunkter i patentlicensaftaleforhold
 • Registreringsmæssige forhold
 • De 10 væsentligste patentretlige spørgsmål i Due Diligence
 • Hvordan finder man et patent?
Endelig behandler vi en række emner med forbindelse til håndhævelsen af patentrettigheder. Navnlig vil de følgende forhold blive belyst: 
 • Patenthavers håndhævelsesstrategier
 • Retsmidlerne ved krænkelse
 • Særlige omstændigheder i patentforbudssager
 • Cross-border litigation i patentsager
Du får udleveret en lovsamling indeholdende blandt andet patentloven med tilhørende bekendtgørelser, Den Europæiske Patentkonvention og EU’s Biotekdirektiv. Kursusmaterialet vil også indeholde en doms- og kendelsessamling, som blandt andet vil tælle et udvalg af relevante afgørelser fra Den Europæiske Patentmyndighed samt en række utrykte kendelser fra danske fogedforbudssager vedrørende patentrettigheder.
 
Undervisere
Advokat, ekstern lektor Tom Bork Petersen, Norrbom Vinding
Advokat, ekstern lektor Søren Christian Søborg Andersen, Norrbom Vinding
Begge undervisere har mange års erfaring med arbejde med patentretlige spørgsmål. Tom Bork Petersen har praktiseret som advokat i Danmark i de seneste år og har i mange år før da været in house-counsel i flere store amerikanske virksomheder, hvor håndtering af patentporteføljer, indgåelse af forskellige former for aftaleforhold relateret til patentrettigheder og varetagelse af retssager som både sagsøger og sagsøgt i anledning af håndhævelse af patentrettigheder i høj grad har været på dagsordenen. Tom Bork Petersen er forfatter til flere artikler om patentretlige spørgsmål. Søren C. S. Andersen har i mange år arbejdet med immaterialretlige spørgsmål i danske advokatfirmaer, hvor han har haft fokus på patentretlige spørgsmål og blandt andet været involveret i en række patentforbudssager ved de danske domstole. Søren C. S. Andersen har også været indstationeret som IPR Attorney i den juridiske afdeling hos FLSmidth A/S.
 
Målgruppe for kurset
Kurset er henvendt først og fremmest til jurister, som har en vis praktisk erfaring med immaterialret, og som ønsker at blive bedre bekendte med de særlige spørgsmål, som er relevante i forhold til patentretten. Det kan for eksempel dreje sig om advokater og virksomhedsjurister, som har nogen erfaring med at håndtere sager vedrørende patentrettigheder eller en eller flere af de øvrige immaterialrettigheder. Kurset kan også være relevant for jurister, som kommer i berøring med patenter og/eller patentretlige spørgsmål i forbindelse med M&A og andre typer af transaktioner.
 
Lektioner
7
 
Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater